Реклама

Объявления

Образ «маленької людини» у повісті Н. В. Гоголя «Шинель»

Колекція творів: Образ "маленької людини» у повісті Н. В. Гоголя "Шинель»

Це не правило, але в житті нерідко трапляється, що жесто-кие й безсердечні люди, що ображають і принижують до-стоинство інших, виглядають в остаточному підсумку більше слабкої й незначними, чим їхньої жертви. Ще Демокрит у свій час говорив, що "здійснюючу несправедливість несчастнее не-справедливо страждаючого».

Таке ж враження духовної мізерності й утлости від кривдників дрібного чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина залишається в нас після прочитання повести Гоголя " Ши-Нель», з якої, по образному вислові Достоєвського, вийшла вся російська література

"Ні, я більше не маю сил терпіти! Що вони роблять із мною!.. Вони не розуміють, не бачать, не слухають мене...» Багато хто з великих письменників відгукнулися на це благання героя повести Гоголя, по-своєму осмислили й розвили образ "маленької людини» у своїй творчості. Цей образ, від-критий ще Пушкіним, після появи "Шинелі» став одним із центральних у літературі 40-х років. Тема откри-ла дорогу зображенню "послідовників» Акакия Акакиеви-Ча у творчості Салтикова-Щедріна, Некрасова, Островско-Го, Товстого, Буніна, Чехова, Андрєєва. Багато хто з них по^-намагалися побачити в "маленькій людині» свого маленько-го героя, "свого брата» із властивими йому почуттями добро-ти, подяки й шляхетності

Що ж таке "маленька людина»? У якому змісті " ма-ленький»? Мала ця людина саме в соціальному плані, по-скольку займає одну з нижніх сходів ієрархічної градації. Його місце в суспільстві мало помітно або зовсім не помітно. "Маленький» ця людина ще й тому, що мир його духовного життя й людських домагань також до крайності звужена, збіднений, обставлений усілякими запре-тами й табу. Для нього, наприклад, не існує историчес-ких і філософських проблем. Він перебуває у вузькому й зам-батогом колі своїх життєвих інтересів

Гоголь характеризує головного героя своєї повісті як че-ловека бідного, пересічного, незначного й непомітного. У житті йому відведена незначна роль переписувача департа-ментских документів. Вихований в атмосфері беспрекос-ловного підпорядкування й виконання розпоряджень начальства, Акакий Акакиевич Башмачкин не звик міркувати над змістом і змістом своєї роботи. От чому, коли йому пропонують завдання, що вимагають прояви елементарної з-образительности, він починає хвилюватися, переживати й зрештою доходить висновку: "Ні, краще дайте я перепі-шу що-небудь».

Духовне життя Башмачкина співзвучне його внутрішнім сподіванням. Збирання грошей на придбання шинелі становит-ся для нього метою й сенсом життя, наповнюючи її щастям очікування виконання заповітного бажання. Крадіжка шинелі, придбаної шляхом таких більших позбавлень і страждань, стає для нього воістину катастрофою. Навколишні лише посміялися над його лихом, однак ніхто не допоміг йому. "Значна особа» так накричало на нього, що бідолаха поті-рял свідомість. Майже ніхто не помітив і смерті Акакия Ака-Киевича, що пішла незабаром після його хвороби

Незважаючи на "унікальність» створеного Гоголем образа Башмачкина, він не виглядає у свідомості читача одино-кім, і ми представляємо, що існувало велике множест-у таких же маленьких, принижених людей, що розділяють долю Акакия Акакиевича. У цьому узагальненні образа "маленької людини» позначилася геніальність письменника, сатиричес-ки що представив і саме суспільство, що породжує сваволю й насильство. У цьому середовищі усе більше й більше збільшується жес-токость і байдужість людей друг до друга. Гоголь був одним з перших, хто відкрито й голосно заговорив про трагедію " ма-ленького людини», повага до якого залежало не від його щиросердечних якостей, не від освіченості й розуму, а від його по-ложения в суспільстві. Письменник з жалем показав не-справедливість і деспотичність суспільства до "маленького че-ловеку» і вперше призвав його звернути увагу на ц непомітних, жалюгідних і смішних, як представлялося на пер-вих погляд, людей

"Між нами не може бути ніяких тісних відносин. Судячи з ґудзиків вашого віцмундира, ви повинні служити по іншому відомству». От так по ґудзиках мундира, по інших зовнішніх ознаках визначається відразу й назавжди відношення до людини. Так "затоптується» людська особистість. Вона втрачає достоїнство, адже людина не тільки інших оцінює по багатству й знатності, але й себе

Гоголь призвав суспільство глянути на "маленького чоло-століття» з розумінням і жалістю. "Матінка, урятуй твого бідного сина!» - напише автор. І дійсно, некото-рие кривдники Акакия Акакиевича раптом розуміли це й на-чинали випробовувати борошна совісті. Один молодий службовець, що вирішив, як і всі, подшутить над Башмачкиним, остано-вився, уражений його словами: "Залишіть мене, навіщо ви мене кривдите?» І парубок здригнувся, побачивши, "як багато в людині бесчеловечья, як багато сховано сви-ріпою брутальності...».

Волаючи до справедливості, автор порушує питання про необхо-димости покарати нелюдськість суспільства. У якості реван-ша й відшкодування за понесені при житті приниження й ос-корбления Акакий Акакиевич, що встала в епілозі з могти-ли, є перехожим і відбирає в них шинелі й шуби. Він заспокоюється тільки тоді, коли віднімає шинель в "значної особи», що сиграли трагічна роль у житті маленького чиновника

Зміст фантастичного епізоду воскресіння Акакия Акакиевича і його зустрічі з "значною особою» заклю-чается в тім, що навіть у житті самого, здавалося б, ничтож-ного людини є такі моменти, коли він може стати че-ловеком у найвищому розумінні цього слова. Зриваючи шинель із сановної особи, Башмачкин стає у своїх очах і в очах мільйонів таких же, як він, принижених і ображених людей героєм, здатним постояти за себе й відповісти на нелюдськість і несправедливість навколишнього світу. У такій формі виразилася помста "маленького чоло-століття» чиновницькому Петербургові

Талановите зображення в поезії, літературі, так само як і в інших видах мистецтва, життя "маленького челове-ка» відкривало для широкого кола читачів і глядачів ту немудру, але близьку їм істину, що життя й " изви-ви» душ "звичайних людей» нітрохи не менш інтерес-ни, чим життя видатних особистостей. Проникаючи в це життя, Гоголь і його послідовники у свою чергу відкривали для себе нові грані людського характеру й духовного миру людини. Демократизація підходу художника до з-бражаемой дійсності приводила до того, що созда-ваемие їм герої в критичні мінути свого життя могли стати урівень із самими значними особистостями

У своїй повісті Гоголь сконцентрував свою основну увагу на долі особистості "маленької людини», однак зроблено це було з такою майстерністю й проникливістю, що, співпереживаючи Башмачкину, читач мимоволі задумива-ется й про своє відношення до усього навколишнього світу, і в першу чергу про почуття достоїнства й поваги, які повинен викликати до себе кожна людина, незалежно від його соціального й матеріального становища, а лише з обліком його особистих якостей і достоїнств

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.