Реклама

Объявления

Образ Пьер Безухова в романі-епопеї Л. Н. Толстого “Війна й мир”

Пьер Безухов - один з головних героїв роману-епопеї Лева Товстого “Війна й мир”. У цьому добутку більше п'ятисот персонажів, але яскравий образ Пьера Безухова не можна не виділити серед інших героїв. Споконвічно своя велика праця граф Толстой хотіла присвятити долі дворян, що брали участь у повстанні 1825 року, але згодом письменник вирішив повернутися до більше раннього етапу розвитку Росії, до воєн початку століття, до того періоду, на який доводилася юність героїв, періоду формування їхніх життєвих поглядів і ідеалів. Пьев Безухов - один з улюблених героїв Толстого. Протягом оповідання образ цього героя перетерплює значні зміни, що є наслідком його духовних шукань, пошуку сенсу життя, якихось своїх вищих, неминущих ідеалів. Зустрівши Безухова вперше в салоні Ганни Павлівни Шерер і розстаюЧи сь із ним в епілозі роману, ми баЧи мо двох зовсім різних людей. “Масивний, товстий парубок зі стриженою головою, в окулярах, світлих панталонах по тодішній моді, з високим жабо й у коричневому фраку” - таким з'являється Пьер на вечорі на початку роману

Зовнішність Безухова навряд Чи дає можливість припустити в ньому неабияку особистість, скоріше, вона викликає усмішку в навколишніх. У цьому великосвітському салоні Пьер чужий. Його “розумному й разом з тим боязкому, спостережливому й природному погляду” не місце серед “механічних” гостей “майстерні” Ганни Павлівни. Не знаходить собі місця Пьер і після одержання величезної спадщини

Навпроти, ця подія ще більше зв'язує його зі світським способом життя, змушує женитися на блискучій красуні з холодним серце елен Курагиной і сказати їй: *3е Уоиз аппе”, - слова, у яких йому доведеться згодом каятися. Мабуть, самою яскравою рисою характеру Пьера є його безмежна доброта. На початку роману він надзвичайно простодушний і довірливий, як дитина, вона ще не спокушений життям. Він живе по велінню серця, а не розуму, звідси його імпульсивність і гарячність, властива молодості, величезна щедрість душі й палка любов. Зрада елен і дуель із Долоховим стають першими життєвими випробуваннями Пьера. Вони ввергають його в духовну кризу, з якого він не баЧи ть виходу. Випробувавши розчарування в навколишній його реальному житті, воно вступає в масонську ложу, де його залучає ідея загального братерства людей, удосконалювання душі, внутрішнього миру людини

Масон Баздеев, що відкрив для нього цей шлях, представляється йому найцікавішою людиною й наставником. ВідвідуюЧи збори масонського братерства, жертвуюЧи гроші, ведуЧи щоденник, у якому він аналізує що відбувається, Пьер поступово доходить висновку про марність такого шляху. Розчарування в ідеалах не зупиняє Пьера.

Він прагне знайти сенс життя, знайти свій власний погляд на мир, стати йому корисним. Велике значення мала для Пьера зустріч із простим солдатом Платоном Каратаевим у французькому полоні. Він вплинув на зміну поглядів героя. Мовлення Каратаева наповнене приповідками й приказками, у яких відбивається народна мудрість

“Не тужи, дружок: година терпіти, а століття жити”, - говорить Платон Безухову. Ці прості добрі слова, безсумнівно, значать для Пьера набагато більше, ніж порожні й холодні трактати масонів. За час полону Пьер Безухов здобуває нові для нього щиросердечні якості. Він стає терпляЧи м до тягот і злигоднів життя, без ненависті ставиться до французів, переоцінює все, що происшли з ним раніше, по-новому поЧи нає дивитися на життя. Тепер для нього дурн і безглуздої представляється сварка з елен, тепер він готовий простити Долохова, Курагина.

“Він вивЧи вся баЧи ти велик, вічне й нескінченне... і радісно споглядав навколо себе вічно змінюється, вічно велике, незбагненне й нескінченне життя”. Вийшовши з полону, Пьер знаходить повну духовну волю: тепер у нього зовсім інше сприйняття миру

У відносинах з людьми він також повністю змінився. Тепер він прагне зрозуміти їх, знайти гарні якості в кожній людині. Тепер йому легко відмовити, наприклад, французькому полковникові, що безпідставно вимагав від нього грошей, і взагалі, у грошових справах у Безухова, по вираженню Толстого, з'явився центр ваги

Можливість повного людського щастя Пьер знаходить, женившись на Наташе Ростовой. В епілозі роману він уже досвідчений сім'янин, щасливий батько чотирьох дітей. У минулому залишилися розгульні гульби в суспільстві Анатоля Курагина, збори масонів і фантазії щодо свого високого й таємничого призначення. Пьер Безухов знайшов своє щастя, знайшов радість і спокій у душі, але не зупинився
на цьому. Для нього тепер існують набагато більше важливі, Чи м особисте щастя й благополуччя, питання. Про їх він говорить із братом своєї дружини Миколою Ростовим

Але автор не показує політичної діяльності героя, залишає його в тихому, радісному й спокійному сімейному колі, бачаЧи свій ідеал щастя людини саме ветом.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.