Реклама

Объявления

Образ Софії в п’єсі А. С. Грибоєдова «Горі від розуму»

Колекція творів: Образ Софії в п'єсі А. С. Грибоєдова "Горі від розуму»

П'єса А. С. Грибоєдова "Горі від розуму» знаменує собою по-лихо у творчості письменника реалізму, точніше кажучи, критичес-кого реалізму. У п'єсі ставляться самі пекучі питання тог-дашней пори: положення російського народу, кріпосне право, взаємини між поміщиками й селянами, саме-державна влада, божевільне марнотратство дворян, складаючись-ние освіти, принципи виховання й утворення, неза-висимость і свобода особи, національна самобутність тощо. Але сила таланта А. С. Грибоєдова позначилася й у тім, що майже будь-який персонаж його геніальної п'єси - тип широкого масштабу й одночасно портрет. Іншими словами, кожний герой п'єси, виявляючи собою типовий образ, є в той же час неповторною особистістю. Попередня Гри-Боедову драматургія вже створювала індивідуальні образи, але їхня індивідуальність розкривалася переважно односторонньо, однолінійно, схематично, у них найчастіше ви-ражалась яка-небудь одна провідна риса характеру. Розвиваючи кращі досягнення своїх попередників, А. С. Грибоєдов прагнув зобразити своїх героїв настільки ж складними, як складні реальні люди. Драматург ламає закони комедії класицизму й уводить у п'єсу діючих осіб, які валуни не для розвитку любовної інтриги, а для зображення вибраної драматургом соціального середовища, її вдач (образи Репетилова, Загорецкого, Тугоуховских). П. А. Катенин упре-кал А. С. Грибоєдова в тім, що в його п'єсі "сцени зв'язані довільно», але той справедливо відповідав йому: "Так само як у натурі всяких подій, дрібних і важливих».

Одним з найбільш складних і суперечливих характе-рів у п'єсі "Горі від розуму» є Софія. На наш погляд, найбільше тонко зрозумів цей образ И. А. Гончарів. У статті "Мильон роздирань» він насамперед звертає увагу на складність її характеру. Він говорить про суміш у Софії " хоро-ших інстинктів з неправдою», "живого розуму з відсутністю вся-кого натяку на переконання». "У власної, особистої її фи-зиономии, - писав Гончарів, - ховається в тіні щось своє, гаряче, ніжне, навіть мрійливе». Гончарів побачив у ній "задатки незвичайної натури». Його висновок досить крас-норечив: "Недарма неї любив і Чацкий». Чацкий у п'єсі пекло-ресует свої мови насамперед Софії. Саме Софію він счи-тане своєю однодумницею. Він звик вірити тому, що вона розділяє його погляди. Цієї віри, принаймні в першій дії, не похитнули в ньому "ні далечінь», "ні раз-потяга, ні зміна місць».

Любов Чацкого до Софії допомагає нам зрозуміти одну исти-ну: характер героїні в чомусь немаловажному під стать героєві. У свої сімнадцять років вона не тільки "розцвіла пре-лестно», як говорить про неї з любов'ю піднесений Чацкий, але й проявляє завидну незалежність думок, недумки-мую для таких людей, як Мовчазний або навіть її батько. До-статочно зіставити фамусовское "що стане говорити кня-гиня Марья Алексєєва!», молчалинское "адже потрібно ж за-висіти від інших» і репліку Софії- "Що мені поголоска? Хто хоче, так і судить».

Хоча у всім цьому, можливо, чималу роль грає про-сто тих безпосередностей, незіпсованість її натури, кото-раю дозволила Й. А. Гончарову зближати грибоедовскую ге-роиню з пушкінською Тетяною Ларіної: "...Вона в любові своєї точно так само готова видати себе, як Тетяна: обидві, як у лунатизмі, бродять у захопленні з дитячою простотою».

Для батька Софії в книгах - все зло. А Софія воспитива-лась на них. Швидше за все, саме на тих, які минулому до-ступни й "повітовій панянці», пушкінській Тетяні - Ри-Чардсон, Руссо, де Сталь. По них-те, швидше за все, Софія й сконструювала той ідеальний образ, що їй бачиться Вмолчалине.

Героїня грибоедовской п'єси, по суті, одержує лише перший твердий урок. Вона зображена на початку тих испита-ний, які випадають їй на частку. Тому Софія - характер, що може бути ще розвинений і розкритий "до кінця» тільки вбудущем.

Уже перші явища п'єси малюють натуру живу, увле-розкаювану, свавільну, що обіцяє своїм поводженням бур-ное розвиток подій. Згадаємо гончаровские слова про те, що в її "фізіономії ховається в тіні щось своє, гаряче, ніжне, навіть мрійливе». Грибоєдову було необхідно намітити ці якості героїні вже в перших явищах п'єси, перше ніж у дію ввімкнеться головний герой. Це було важливо саме тому, що в контактах з ним Софія все-таки замикається в собі, вислизає, і для глядачів може ос-таться не до кінця ясної внутрішнє мотивування її поступ-ков.

Надзвичайно важливий для розуміння образа героїні п'єси її сон. Сон, розказаний Софією, містить як би формулу її душі й своєрідну програму дії. Тут уперше самою Софією названі ті риси її особистості, які так високо оцінював И. А. Гончарів. Сон Софії так важливий для збагнення її характеру, як важливий сон Тетяни Ларіній для збагнення характеру пушкінської героїні, хоча Та-Тьяне її сон сниться насправді, а Софія свій сон сочиня-ет. Але складає-те вона його так, що в ньому дуже рельєфно переглядають і її характер, і її "таємні» наміри

"Історично безперечно, - справедливо констатував Н. К. Пиксанов, - що драма, пережита Софією Фаму-Совою у фіналі четвертого акту, є в росіянці літера-турі... першим і блискучим досвідом художнього з-бражения щиросердечного життя жінки. Драма Тетяни Лари-Ний створена пізніше».

Зіставляючи Тетяну й Софію, И. А. Гончарів писав, що "величезна різниця не між нею й Тетяною, а між Оне-Гиним і Мовчазним. Вибір Софії, звичайно, не рекоменду-ет неї...». У Молчалине вона фатальним образом помиляється. От що наносить їй жорстокий удар. Так само як і головному героєві, їй теж випадає на частку своє серцеве горе, свій "мильон роздирань».

Поступово втягуючись у своєрідну боротьбу із Чацким, вона в якийсь момент втрачає можливість відчувати грань, що відокремлює дії кілкі, роздратовані від учинку явно безчесного. Але може бути, саме тому її можна вважати одним із самих живих персонажів коме-дии. Софія - це не тільки певний соціальний тип, не тільки певна моральна модель, але і яскрава ин-дивидуальность.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.