Реклама

Объявления

Образ Тараса Бульби – втілення ратного духу запорожців (По повісті Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”)

Колекція творів: Образ Тараса Бульби - втілення ратного духу запорожців (По повісті Н. В. Гоголя "Тарас Бульба")

Микола Васильович Гоголь багато займався вивченням історії. Особливо велика увага письменника залучала Запорізька Січ - перше в Європі демократичне " го-сударство". Зображенню складного й суперечливого періоду української історії й присвячена повість Гоголя "Тарас Бульба".

Ми знайомимося з Тарасом Бульбой у мирній домашній обстановці, під час невеликого перепочинку головного героя між ратними подвигами. Гордість у Бульби викликають сини Остап і Андрий, що приїхали додому з навчання. Тарас уважає, що духовне утворення - це лише частина необхо-димого парубкові утворення. Головне ж - бої-вая навчання в умовах Запорізької Січі

Тарас Бульба - полковник, один із представників до-мандного складу козацтва. Він є втіленням рат-ного духу січовиків. Бульба з величезною любов'ю ставиться до своїх товаришів-запорожцям, глибоко поважає звичаї Січі й не відступає від них ні на йоту. Характер Тараса Бульби особливо яскраво розкривається в главах повести, розповідаю-щих про бойові дії запорізьких козаків проти польських військ

Остап і Андрий - втілення двох сторін душі старого Бульби. Остап - справжній молодець, з якого виросте доброго запорожця. Андрий - більше м'який, але теж обіцяє стати гарним воїном. Однак у життя мріям Тараса Буль-Би не призначено було втілитися. Остап гине як герой у квітучому віці. Андрий же попадає в мережі спритній позову-сительници-полячки, віддає батьківщину й переходить на сторону ворога

У сцені синовбивства ми бачимо велич характеру Та-Раса Бульби. Воля вітчизни й козацька честь для не-го - найголовніші поняття в житті, і вони сильніше батьків-ских почуттів. Тому, перемагаючи власну любов до сина, Бульба вбиває Андрия. Тепер ніхто не зможе докорити Тараса в зневазі лицарськими ідеалами Запорізької Січі. Але й самому Бульбе довелося незабаром загинути. Читача глибоко торкає сцена загибелі головного героя: гинучи у вогні, Тарас звертається до своїх товаришів-запорожцям зі словами напуття. Він спокійно стежить за тим, як спливають його запорожці. Тут Тарас Буль-Ба видне у всій цілісності й могутній силі свого ха-рактера.

Микола Васильович Гоголь був палким патріотом сво-їй рідної України. Все творче життя письменника довелося на епоху царювання Миколи Першого. Це був час жорстокого придушення будь-якого прояву свободомис-лия, будь-якого прояву національного духу. Не в послід-нюю черга це стосувалося України. У повісті "Тарас Буль-Ба", що повинна була стати гімном волелюбності, Гого-Лю, незважаючи на найжорстокішу цензуру, все-таки вдалося ска-зать дуже багато чого. Тарас Бульба на цілі десятиліття став втіленням образа борця за незалежність, вірного запо-рожским традиціям, непохитного, упевненого в оконча-тельной перемозі над ворогом

Образ Тараса Бульби може бути витлумачений і аллегори-чески: старий Тарас - це втілення стародавніх ідеалів січового лицарства, Андрий - втілення поглядів непідвалина-чивой частини козацтва, схильної до компромісів і прямо-му зрадництву, а Остап - втілення молодий запорож-ской сили, що зріє в українському народі

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.