Реклама

Объявления

Основний напрямок роботи над байкою в початковій школі

Ім'я И. А. Крилова, його байки діти знають ще з дошкільного віку. З I по III клас у програмі читання дев'ять байок Крилова. Основний напрямок роботи над байкою в початковій школі - формування навичок виразного читання й перші елементи аналізу байки. Хлопці усвідомлюють, що байка - це коротке оповідання с..мораллю

Робота над байками в V класі повинна розширити уявлення дітей про байку й про Крилова як байкарі. Байки И. А. Крилова дозволяють учителеві познайомити п'ятикласників із сатиричним викриттям соціальної несправедливості суспільного устрою царської Росії: деспотизму й жорстокості влада імущих і беззахисності трудового парода; із загальнолюдськими пороками й недоліками, що піддаються авторському осуду й осміянню

У програмі V класу чотири байки Крилова: «Вовк і Ягня», «Квартет», «Вовк на псарні» і «Демьянова юшка». Всі вони різні й по змісту й за формою, але кожна з них дає можливість учителеві відкрити перед школярами нові грані майстерності Крилова, створити в них подання про жанрові особливості байки. «...Байки Крилова,- писав Бєлінський,- не просто байки: це повість, комедія, гумористичний нарис, зла сатира...».

Байка «Вовк на псарні» мудра й сувора у своїй правді: не можна вірити хижакові-загарбникові, не можна щадити його. Вся байка перейнята високим патріотичним пафосом, почуттям відповідальності за долю батьківщини

«Вовк і Ягня» — маленька драма, де груба, нахабна сила, сваволя зневажають безневинного тільки тому, що він слабкий. Гостра, точна сатира — характерна риса цих байок. Байки «Квартет» і «Демьянова вуха» виносять на суд людський, на загальне осміяння приватні людські недоліки й слабості. В основі їх лежить як би «маленька комедийка», тому вони пронизані таким лукавим, простодушним гумором, що здається, сам автор весело сміється, жартуючи над невдачливими своїми героями

Байки ці й композиційно відрізняються друг від друга. Мораль в «Вовку і Ягняті» чітко виділена автором. З її й починається байка. А весь сюжет, весь розвиток дії як би логічно обґрунтовують її.

У байках же «Квартет» і «Вовк на псарні» мораль укладена в репліках діючих осіб (Солов'я й Ловчего), якими закінчуються байки

Дуже своєрідна щодо цього «Демьянова юшка». У ній немає прямої моралі; мораль байки випливає з побутової жанрової сценки, що начебто підглянута, вихоплена з життя. Тому діти саме в цій байці часто не відчувають її узагальнюючого змісту й сприймають все буквально, як оповідання про конкретний випадок; це потрібно враховувати вчителеві при аналізі байки

Відомо, що майже кожна байка написана автором на основі конкретного факту, конкретної події. Можна дати зовсім точна адреса будь-якої його байки, назвати її прототипів. Але баєчний жанр вимагає широкого узагальнення; мораль, мораль завжди об'ємніше сюжетної основи

Глибина ж узагальнень у байках Крилова настільки велика, що навіть зараз, коли від дня народження великого байкаря пройшло більше двохсот років, вони не застаріли й учать нас розуміти щирі моральні цінності, народну мудрість, розширюють життєвий досвід. Помилково надходять ті вчителі, які починають аналіз байок з розшифровки їхнього алегоричного змісту, із з'ясування історичних джерел: саме так часто розбирається байка «Вовк на псарні», а це веде до звуження загальнолюдського змісту байки, збіднює її значення

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.