Реклама

Объявления

Особистість і історичний час у романі Б. Зайцева «Золотий візерунок» (До 125-летию від дня народження Б. К. Зайцева)

-10

Ничипоров И. Б. Роман "Золотий візерунок"1926 побудований у вигляді исповедального оповідання оповідачки про свою долю, що вбирає в себе дух переломної епохи російського життя й існування вітчизняної інтелігенції - від рубежу століть до перших емігрантських вражень початку 1920-х рр. Всі посилання на текст роману наведені по изд.: Зайцев Б. К. Дивна подорож / Сост. і предисл. И. Курамжиной; Худож. Д. Шоткин. - М.: Панорама, 1996.  У багатоплановому по композиції й стилю оповіданні дочки керуючим московським заводом Наталі автор передало глибинне сполучення особистісний^-особистісного-індивідуально-особистісного й історично характерного. Очами героїні виявлені тут картини столичної й провінційної дійсності періоду передреволюційних очікувань і безпосередньо революції, дане символічно ємне зображення природного космосу. Предметом напруженої художньої рефлексії автора й  героїні стали різні типи відносин людини з історичним часом, які позначаються на різних етапах життєвого шляху самої Наталі й у системі персонажів

Психологічний склад оповідачки проявляється вже із самого початку її оповідання. Тут домінують по-юношески захоплене сприйняття миру, що "здавався так далекий, просторий", эстетическая обдарованість, пов'язана із заняттями співом, радісне прийняття безтурботного існування, освітленого й "смачними заходами"рідної Москви, і закоханістю в майбутнього чоловіка кела, з яким, як їй бачилося, вони були "надані собі, своєї молодості, спразі життя й любові". Психологічно мотивованим у цей час виявляється поверхневе відношення героїні до віри й церковних таїнств, більшою мірою щиросердечне, эстетизированное, ніж поглиблено-духовне сприйняття й великопісні служби, і радісної атмосфери великодньої Москви

Поглиблення індивідуальної й історичної рефлексії героїні про себе як "жизнелюбице", що, як ставало усе більш очевидно, довелось жити під час бур, що насуваються, зв'язано в романі з перипетіями в її особистому, сімейному житті. Це й усе більше драматичне почуття внутрішньої незадоволеності в сімейних відносинах, і надривне захоплення строкатістю життя артистичної московської богеми, у якій зовнішня суєта поволі таїла в собі схована ознака невідворотного вибуху. Уже на цьому етапі оповідання романний час здобуває синтезований характер, обумовлений накладенням на міркування юної героїні  пізнішого ретроспективного сприйняття нею всього пережитого, про епохальне значення якого вона, по її визнанню, "у ті роки мало замислювалася"...

Подібний "подвійний"ракурс оповідання надає сповіді героїні особливу психологічну переконливість. Наївно-захоплене сприйняття Наталею блиску московського богемного існування, зневага сімейними турботами, важкою хворобою сина, блудне зближення з Олександром Андрійовичем - все це "коректується"тут же гіркою іронією над тодішньою історичною недалекоглядністю "одягненого плем'я московського", покаянним самоосмисленням, пронизаним загостреною моральною рефлексією "Я адже артистка, бариня, співачка", у світлі якої пізніша загибель сина буде бачитися як тяжка розплата за той малий хрест у вигляді його хвороби, що в свій час героїнею не був сприйнятий і понесений. Проникливе вчувствование оповідачки в потаєний зміст зовнішніх подій її життя надає оповіданню ліричний характер, що проявляється в ритміці й синтаксисі фрази, близьких часом до поетичного стилю: "Усе мигнуло й несеться з пам'яті моєї, як і той час - мрячне й гостре для мене час...".

Прозріння героїнею індивідуальної й історичної свідомості шляхи як власного, так і свого покоління творчої інтелігенції передається в добутку різними засобами предметної зображальності. Важливі в цьому плані й динаміка портретної характеристики, коли, упившись згубною волею, оповідачка вловлює у своїй особі вираження, що з'явилося, "блукання, плинності", і просторові лейтмотив^-лейтмотиви-способи-лейтмотиви. Так, забуття сім'ї змушує Наталю визнати, що "будинок... робився готелем", пізніше ж добровільний відхід від сімейного вогнища заради дозвільного й безтурботного життя в Парижу й Римі буде символічно "римуватися"з майбутньою відплатою долі - із уже змушеної
сумною емігрантською розлукою з будинком, Москвою, Росією

Період мандрівок героїні по Європі, спроектований на Євангельську притчу про блудного сина, стає одночасно й часом, коли в її внутрішньому світі пробуджується провісне сприйняття свого життя й долі Росії. На ґрунті ностальгічних спогадів проростає усвідомлення головних

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.