Реклама

Объявления

Особливості епічних добутків

У кожному з літературних пологів (епос, лірика, драма) різна природа художнього образа, кожний з них використовує свої, саме йому властиві засоби створення образа. "Від ліричного образа, зосередженого на зображенні лише окремого переживання, - відзначає проф. Л. И. Тимофєєв, - образ епічний відрізняється не тільки своєю багатогранністю, але й... динамічністю, від драматичного образа - тим, що в епосі людин зображується в оповіданні про нього, а не в його самостійній дії на сцені". Епос, на відміну від лірики й драми, - мистецтво оповідальне, що характеризується зображенням подій, незалежних від особистості оповідача

Ще Аристотель помітив, що автор епічного добутку розповідає "...про подію, як про щось окремому від себе". На цю особливість епосу вказував і В. Г. Бєлінський: "Епічна поезія є по перевазі поезія об'єктивна, зовнішня, як у відношенні до самої себе, так і до поета і його Чи тачеві"; "...поет є тільки як би простим оповідачем того, що відбулося саме собою". Оповідання, будуЧи основним засобом епічного зображення, основною ознакою епосу, взаємодіє з іншими способами епічного зображення - описами людей, побуту, природи, монологами й діалогами персонажів, авторськими відступами й т.

буд. У цілому ж оповідання домінує в добутку, скріплююЧи воєдино все в ньому зображене. Сукупність засобів епічного зображення (при провідній ролі оповідання) дозволяє широко й глибоко відображати життя

Із всіх форм оповідання найпоширенішої є оповідання в третій особі (від автора). Епос буває прозаїчним, поетичним, змішаним, включає більші, середні й малі жанрові різновиди: епопею, епічну поему, роман, повість, оповідання, нарис, баладу, байку й ін. Епопея - Велике оповідання в прозі або віршах про національно-історичні події загальнонародного значення

Цю велику форму (жанр) епосу відрізняють масштабність, панорамність зображення життя, у ній перетинаються сюжетні лінії багатьох основних героїв. У романі оповідання зосереджене на долі окремої особистості в її відношенні до навколишнього світу, на становленні, розвитку її характеру й самосвідомості

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.