Реклама

Объявления

Перший росіянин ліричний поет П. А. Квашнин-Самарин

КВАШНИН-САМАРИН Петро Андрійович (1671- відповідно до дослідження Н. К. Телетовой, 1749 або 1750) -поет. Належав до стародавнього боярського роду Квашниних-Самариних. Він онук письменника XVII в. князя Семена Івановича Шаховского, з 1686 по 1692 р. стольник дружини пануючи Іоанна Олексійовича - цариці Параски Федорівни. В 1698 р. женився на вдові Горпині Михайлівні Ржевской. Правильність офіційного прізвища К.-С. була в 1972 р. оскаржена И. С. Філіпповій, що запропонувала йменувати П. А. Квашнина-Самарина Самариним-Квашниним, але публікація Н. К. Телетовой знову повертає прізвища колишнє написання. К.-С. - автор любовних ліричних пісень, написаних наприкінці 90-х рр. XVII в. (“Світло, моя мила, дорога”, “Розвийте мою журбу, буйні вітри”, “Як зсохла трава-билиночка восени” і ін.). Тексти пісень (їх більше 20, у тому числі й українські, у цілому виді й в уривках), писаних скорописом у рядок, без розподілу на вірші, були виявлені наприкінці 1920-х рр. М. Н. Сперанским на зворотному боці документів XVII в. (стовпців) із сімейного архіву Квашниних-Самариних, що зберігаються в Державному

Історичному, музеї. М. Н. Сперанский уважав, що пісні, записані К.-С., заслуговують на увагу “як рідкі записи добутків усної поезії, зроблені ще в XVII в.”. В. В. Данилов, Л. С. Шептаев, В. П. Адрианова-Перетц і Д. С. Лихачов затверджують, що знайдені пісні - це твір К.-С., що у своїй творчості опирався на народну ліричну пісню, що існувала в середовищі міської й служивої. Про це свідчать і вид рукописних текстів із численними виправленнями, що говорять про те, що швидше за все К.-С. виправляв свої ж власні записи, і тематична одноманітність пісень: в усіх говориться про любовні переживання й нерозділену любов. Цей висновок підтверджений И. П. Ереминим, И. С. Філіпповій, Т. М. Акимовой, Н. С. Демковой і ін. Але, опираючись на народну пісню, К.-С. прикрашає свої “вирши” образами й мовними зворотами, запозиченими з оповідальної літератури. Пісні К.-С. - пам'ятники російської любовної лірики кінця XVII в., створені на основі ліричної пісні й книжкової культури XVII в.

М. А. Салмина

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.