Реклама

Объявления

Побудова й художній стиль комедії “Недоук”

Багатий ідейно-тематичний зміст комедії "Недоук"втілено в майстерно розроблену художню форму. Фонвізін зумів створити стрункий план комедії, мистецьки переплітаюЧи картини побутового життя з розкриттям поглядів героїв. З великою старанністю й широтою описав Фонвізін не тільки головних діюЧи х осіб, але й другорядних, начебто Вереміївни, уЧи телів і навіть кравця Тришки, розкриваюЧи в кожному з них якусь нову сторону дійсності, ніде не повторююЧи сь. Всі герої його комедії намальовані не байдужим споглядальником життя, а письменником-громадянином, що явно показує своє відношення до зображуваним їм людям. Одних він стратить гнівним обуренням і уїдливим, убиваюЧи м сміхом, до інших ставиться з веселою насмішкуватістю, третіх малює з великою симпатією. Фонвізін показав себе глибоким знавцем людського серця, характеру людини. Він уміло розкриває щиросердечне життя героїв, їхнє відношення до людей, їх дії

Цієї ж мети служать у комедії й ремарки, т.с.авторские вказівки акторам. Наприклад: "від боязкості запинаюЧи сь", "з досадою", "злякавшись, зі злобою", "у захваті", "з нетерпінням", "затремтівши й загрожуюЧи "і т.д. Такі ремарки були новиною в російських драматичних добутках XVIII століття. У художньому стилі комедії помітна боротьба класицизму й реалізму, т.

е. прагнення до можливо більше правдивого зображення життя. Перше явно на стороні реалізму. Це проявляється головним Чи ном у зображенні діюЧи х осіб, особливо негативних. Вони - типові представники свого класу, широко й різнобічно показані. Це живі люди, а не уособлення якого-небудь однієї якості, що було характерно для добутків класицизму. Навіть позитивні образи не позбавлені життєвості

А Простакова, Скотинин, особливо Митрофанушка настільки життєві, типові, що їхні імена перетворилися в загальні. Правила класицизму порушуються й у самій побудові комедії. Ці правила забороняли змішання в п'єсі комічного й драматичного, веселого й сумного

У комедії покладалося сміхом виправляти вдачі. В "Недоуку", крім смішних (комічних), є й драматичні сцени (драма Простаковой наприкінці добутку). Поряд з комічними картинами є сцени, що розкривають важкі сторони кріпосницького побуту. Крім того, у комедії уведені сцени, що мають лише непряме відношення до основної дії (наприклад, сцена із Тришкой і ряд інших), але вони знадобилися авторові для широкої й правдивої замальовки картин побуту

Мова комедії настільки ярок і міток, що деякі вираження перейшли з її в життя на правах прислів'їв: "Не хочу вЧи тися - хочу женитися"; "Дурному синові не в допомогу багатство", "От лихої вдачі гідні плоди"і ін. Ця перемога реалізму на найважливішій ділянці - у зображенні людини - становить найціннішу сторону Фонвізіна - художника слова. Правдивість у зображенні життя тісно пов'язана з передовими поглядами Фонвізіна, з його боротьбою проти основних зол його часу, так яскраво розкритих їм у комедії "Недоук". Ті важливі питання, які Фонвізін поставило й освітив у комедії "Недоук", обумовили її велике суспільне значення насамперед у сучасну йому епоху. Зі сторінок комедії, зі сцени театру пролунав сміливий голос передового письменника, що гнівно викривав виразки й недоліки життя того часу, призивав до боротьби з ними. Комедія малювала справжні картини життя; показувала живих людей, гарн і дурних, призивала наслідувати першим і боротися споследними.

Вона просвіщала свідомість, виховувала цивільні почуття, кликала до дії. Велике значення "Недоука"і в історії розвитку російської драми. Недарма Пушкін назвав "Недоук""народною комедією". Комедія Фонвізіна удержалася на сцені театру аж до наших днів. Життєвість образів, історично вірне зображення людей і побуту XVIII століття, природна розмовна мова, митецька побудова сюжету - все це пояснює той жвавий інтерес, що комедія викликає й у наші дні

"Недоук"Фонвізіна є родоначальником росіянці (по вираженню Горького) "викривально-реалістичної"комедії, комедії соціально-політичної. ПродовжуюЧи цю лінію, в XIX столітті з'являються такі чудові комедії, як "Горі від розуму"Грибоєдова й "Ревізор"Гоголя

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.