Реклама

Объявления

Поема “Кавказький бранець”

Пушкін "майже відразу ж відчуває потребу вийти за вузько особисті межі, побаЧи ти й показати в особистому загальне, властиве не йому одному, а цілому поколінню, хоче поставити перед Чи тачами замість свого ліричного "я"художній образ героя, у якому це личноеобщее знайшло б своє відбиття й втілення. У цьому ж серпні 1820 року, коли була завершена Пушкіним елегія, приймається він за роботу над своєю поемою "Кавказький бранець",- як затверджує Д. Д. Благий, не без підстави сЧи тающий цю поему елегією, розгорнутої в лироепическую повість. Особистий, ліричний мотив звуЧи ть уже в "Присвяті Н.

Н. Раєвському", що відкриває поему: Я рано скорбота довідався, осягнуть був гоненьем; Я жертва наклепу й мстивих невігласів... Але й у головному герої поеми, кавказькому бранці, є багато чого, що йде від пушкінської долі й пушкінського серця: Людей і світло зазнало він И знав невірного життя ціну

У серцях людей нашед зраду, У мріях любові божевільний сон... ВипливаюЧи за досвідом романтичних поем Байрона, Пушкін наділяє головного героя рисами авторської особистості, використовує байронічний принцип "верхової"композиції - вихоплює лише головні епізоди з життя героя, огортаюЧи все інше атмосферою романтичної таємниці. Слідом за Байроном Пушкін створює романтично ідеалізований образ "діви гір", юної черкески, вихованою природою, вільної від внутрішніх протиріч, властивих бранцеві, людині цивілізації. Але, на відміну від Байрона, Пушкін намагається в межах романтичної поеми дати об'єктивний образ головного героя, не у всім схожий на самого автора, що несе у своєму характері загальнопоширені риси, властиві сучасникам Пушкіна й у Росії, і за рубежем

"Я в ньому хотів зобразити цю байдужість до життя й до її насолод, цю передчасну старість душі, які зробилися відмітними рисами молоді 19го століття",- говорить Пушкін в одному з листів друзям. Щиросердечна порожнеча героя найбільше яскраво проявляється в історії любові бранця до черкески, натурі цільної, сильної й щирої, здатної на глибоке почуття. Героєві нема Чи м відповісти на нього, тому що він втратив здатність любити - "для ніжних почуттів скам'янів". Ця передчасна старість душі не має ніякого відношення до автора: між героєм і автором виникає протиріччя, невластиве жанру байронічної поеми. А тим часом це протиріччя наростає. Симпатії Чи тача в міру розгортання любовного роману поЧи нають усе більше відмінюватися на користь героїні. "Звичайно, поему пристойніше було б назвати "Черкескою"- я про це не подумав",- відповідає Пушкін своєму приятелеві В.

П. Горчакову, що звернув увагу на дивне поводження бранця у фіналі. Коли черкеска, не витримавши розлуки, буквально на очах у бранця кидається у воду й тоне, герой проявляє разючу байдужість: Усе зрозумів він

Прощальним поглядом Обемлет він востаннє Порожній аул з його забором, ПолюЧи , де полонений череду пас... Загибель люблячої його рятівниці ніяк не відбивається в його черствому серці. У цьому епізоді вже втримується натяк на критичне відношення Пушкіна до того героя, якого Лорд Байрон примхою вдалої Наділив у сумовитий романтизм И безнадійний егоїзм... Оскільки Пушкін відокремлює від себе героя поеми, піднімається над ним, відбуваються помітні відступи від композиції байронічної поеми

У Байрона все оповідання сконцентроване на особистості героя, Пушкін вільніше від такої залежності і як автор дозволяє собі відступу від головної сюжетної лінії поеми. Усі звернули увагу на розгорнутий опис Кавказу, побуту й вдач його вільного народу. По суті, Пушкіна відкрив тут уперше кавказьку тему, який призначено буде зайняти одне з важливих місць у творчості російських письменників від Лермонтова до Лева Толстого. Пушкіна не випадково залишився незадоволеним реалізацією задуму "Кавказького бранця". Він задумав створити незалежний від автора характер, але цей задум вступив у протиріччя з формою байронічної поеми, що припускала єдність героя й автора

Звідси виникли неясності, протиріччя, деяка недовтіленість і недостатня вмотивованість поводження й уЧи нків героя. "Характер бранця невдалий; доводить це, що я не годжуся в герої романтичного вірша",- зізнався Пушкін у листі до Горчакову. Це був "перший невдалий досвід характеру, з яким я насилу злагодив".

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.