Реклама

Объявления

Поетичне слово И. А. Буніна

Колекція творів: Поетичне слово И. А. Буніна

Поезія Івана Олексійовича Буніна, одного з найбільш видатних майстрів літератури XX століття, є примі-ром руху російської лірики до освоєння нових художе-ственних стилів. Для творчості Івана Буніна характерно те, що він ніколи не поривав внутрішніх зв'язків з Росією, жив і затворів з любов'ю до неї. Дитинство і юність Буніна пройшли на природі, що позначилося на формуванні в буду-щем поеті й прозаїку творчих якостей

Першою публікацією Буніна був вірш "Над могилою Надсона", що перейнято співчуттям до поета-демократа. Юнацька творчість Івана Олексійовича вопло-тилось у книзі віршів, що вийшла в 1897 році в Орлі. Хоча в цьому збірнику ще проявляється недосвідченість двадцатилетне-го поета, однак уже видно, як чуйно він розкрив тему рус-ской природи

Отчого ти сумно, вечірнє небо?

чиТому, що жаль мені землі,

Що мрячно синіє безкрає море

И ховається сонце вдалині?

У збірниках И. А. Буніна "Під відкритим небом" (1898), "Вірші й розповіді" (1900), "Полеві квіти", "Листопад" (1901) видний поступовий перехід поета до зрілої творчості. Не-Обичайно чуйний до краси природи, Бунін умів бачити дета-чи російського пейзажу, шукав цілісного відчуття краси землі:

Угорі йде холодний шум,

Унизу молчанье увяданья...

Вся молодість моя - скитанья

Так радість самотніх дум

Сумний щиросердечний настрій ліричного героя прида-ет образам природи у віршах відчуття незатишно-сти, спустошеності: "молодий змерзлий чорнозем", "нагая степ пустелею віє".

Приблизно із середини 90-х років у творчості Буніна на^-стане "зоряна тема". Для поета зірки - це воплоще-ние "предвечной краси й правди неземний", вони противопо-ставляются "заблудшей землі".

Одне тільки зоряне небо,

Один небозвід нерухомий,

Спокійний і милостивий, далекий

Усьому, що так похмуро під ним

Поет зумів зв'язати воєдино образ природи й батьківщини. І в окремих віршах він різко й мужньо говорить про рідну країну - жебрачці, голодної, але улюбленої. Якщо на рубе-же століття для бунинской поезії найбільш характерний пейзаж-ная лірика, то після першої російської революції Бунін усе більше звертається до лірики філософської:

Я людина: як Бог, я приречений

Пізнати тугу всіх країн і всіх часів

("Собака", 1909)

Життя для Буніна - подорож у спогадах. Він прагне прочитати й розгадати таємні закони націй, які, на його думку, вічні. Легенди, переказу, притчі, частівки - народна мудрість - заповнюють сторінки рас-розповідей і повістей, стають віршами. Земне життя, суще-ствование природи й людини сприймаються поетом як частина дії, що розвертається в просторах Всесвіту:

И мерхне тінь, і рушив місяць,

У своє бліде світло, як у дим, занурена,

И здається, от-от і я зрозумію

Незриме - идущее в димі

Від тих земель, від тих предвечних країн,

Де гробовий чорніє океан

Привертає увагу й любовну лірику И. А. Буніна. У ній автор уникає нарочито гарних фраз:

Я к їй увійшов в опівнічну годину

Вона спала, - місяць сіяв

У її вікно, - і ковдри

Світився спущений атлас

Вона лежала на спині,

Нагие роздвоївши груди, -

И тихо, як вода в посудині,

Стояло життя її в сні

Інтимна лірика И. А. Буніна трагедийна, у ній звучить протест проти недосконалості миру

Поезія И. А. Буніна є прекрасної енциклопеди-їй російської природи, інтимного й філософського життя. В але-вих умовах XX століття він не тільки продовжує теми " золо-того століття" російської поезії (Фет, Тютчев), але й активно разви-вает їх. Тому, я думаю, поезія И. А. Буніна буде жити доти, поки живо Росію із красою її природи

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.