Реклама

Объявления

“Повість про новгородський клобук&quot

0

Кирилін В. М. Як відомо, "Повість"існувала серед давньоруських читачів у різних літературних редакціях - Розповсюдженої й Короткої. На думку Н. Н. Рожева і його попередників Ф. И. Буслаєв, Ф. А. Терновский, Макарий Булгаков, Е. Е. Голубинский, В. Н. Малинин, Розповсюджена редакція "Повести"була складена наприкінці XV в. Однак источниковедческие, ідейно-змістовні й стилістичні спостереження над текстом останньої підтверджують іншу точку зору Н. И. Суботін, А. И. Соболевський, А. С. Павлов, Я. С. Лур'є, Н. В. Синицына, Б. А. Успенський, відповідно до якої вона виникла лише після 1589 р. і є вторинної щодо Короткої редакції. Нині знайдені підстави для уточнення даного погляду. Так, оскільки у великому "Російському хронографі"за списком 1601 р. був виявлений текст Розповсюдженої редакції "Повести", остільки й час створення останньої можна віднести до проміжку між 1589 і 1601 гг.

Тим часом, невирішеним залишається питання про час створення Короткої редакції "Повести", виданої А. А. Назаревским. Відзначаючи її подібність із Розповсюдженою редакцією, необхідно при цьому, однак, визнати повну неможливість розглядати її як результат скорочення цієї найпоширенішої редакції

Розповсюджена редакція "Повести"істотно відрізняється від Короткої складом інформації: історіографічної подробиці, містико-символічної чудеса й ідеологічної провіденціальний і публіцистичний підтексти. І подібне багатство її змісту є, безсумнівно, показник її заданої стосовно якогось вихідного матеріалу літературності, є результат спеціальних зусиль по розвитку сюжетно-оповідальної структури добутку

Навпроти, Коротка редакція "Повести"у змістовному відношенні більше лапідарна. У ній немає оповідання, що втримується в Розповсюдженій редакції, про передісторію білого клобука воцарінні імператора Костянтина і його захворюванні, вигнанні й покликанні тата Сильвестра, двох явищах Костянтинові апостолів Петра й Павла, явищі небесного світла й гласу Сильвестрові; повествуется лише про хрещення й зцілення Костянтина і його вдячному даруванні Сильвестрові білого клобука. Порівняно з Розповсюдженої в Короткій редакції відсутній значний обсяг пасажів і епізодів, що стосується історії перенесення клобука з Рима в Константинополь. У ній ні, наприклад, барвистого оповідання про пригоди клобука на море з нечестивим Индриком і благоверным Иеремией. За її версією, перебування білого клобука в Константинополі й відправлення останнього в Новгород пов'язані з якимось патріархом Увеналием замість Филофея. При цьому в Короткій редакції не згадується імператор Іоанн Кантакузин і не втримуються епізоди, що оповідають: про зцілення патріарха від сліпоти із чудесною допомогою клобука, про ганебну смерть "іншого тата", про передрікання вустами імператора Костянтина й тати Сильвестра, які з'явилися патріархові в сні тонкому, майбутнього кінця Константинополя й майбутнього сприйняття Російською землею благодаті святаго Духа, звеличання російського царя треба всіма мови й зведення Русі в патриаршеский чин. Нарешті, немає в Короткій редакції й сцени прощання з білим клобуком у Константинополі. Найбільша відповідність між двома версіями Повести спостерігається лише в її останньому розділі, безсумнівно, історично самому значимому для російського переказу, - в оповіданні про зустріч білого клобука в Новгороді архієпископом Василем Каликой. Розповсюджена редакція лише трохи докладніше короткої оповідає про церемоніал цієї зустрічі всенародне оголошення історії клобука й семиденне святкування на честь його прибуття. Як видно прямі ідейні завдання укладача Короткої редакції якщо не говорити в цьому випадку про приховані значно більше скромні. Вони випливають властиво з її заголовка: "Написання, навіщо великаго Новаграда архієпископи на главах своїх носять білий клобук, а не яко ж прочии митрополити й архієпископи і єпископи". На цю же мету вказує й одна із заключних фраз: "И тако устроися білий клобук на главах святих архиепископех великаго Новаграда". Здається, автор цього тексту прагнув, насамперед, до того, щоб пояснити походження білого клобука як предмета одягання новгородських владик. Якщо він і мав на увазі ідеї "третього Рима"і "духовної переваги Русі"над Римом і Констант

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.