Реклама

Объявления

Правдиві картини з життя села у творах Ольги Кобылянской

Торкнувшись морально-етичних проблем життя інтелігенції в таких новелах, як «Аристократка» 1896 «Impromptu phantasie», Кобылянская продовжує розробляти їх у наступних добутках і створює три цілісних образи жінок-інтелігенток в оповіданні «Valse melancolique» 1898. Згодом вона вертається до цієї теми в повістях «Ниоба» 1905, «Через кладку», «По ситуації» 1913.

Продовжуючи проблематику «Людини», повість «Царівна» 1895 свідчила про розширення світорозуміння письменниці, поглиблення її, реалістичної манери, засобів психологічного аналізу. Повість має складну творчу історію. Писалася вона й допрацьовувалася тривалий час 1888 - 1893, перший текст її був німецьким, більше пізній - український. Надруковано повість була в газеті «Буковина» 1895 і в цьому ж році вийшла в Чернівцях окремим виданням

Але українських шкіл або культурно-освітніх закладів в 60 - 80-е роки тут не було. Німецька школа не могла дати Кобылянской знань по історії культури українського народу. Перші літературні твори О. Кобылянской, написані німецькою мовою ще без чіткого подання, що значить слово «література», доводяться на початок 80-х років. «Гортенза, або нарис із життя однієї дівчини», «Доля або воля?». Ранні неопубліковані добутки Кобылянской «Гортенза», «Малюнок з народного життя на Буковині», «Людин з народу» і ін. сьогодні зберігають переважно пізнавальне значення, відображаючи окремі сцени з життя міської інтелігенції, людей з народу

Ці думки здалися в ранніх добутках письменниці. У деяких з них «Гортенза», «Вона вийшла заміж» але ін., зображуючи духовний мир своїх героїнь, письменниця наголошує на їхніх пошуках особистого щастя. В «Людині», а ще більше в «Царівні» особисте щастя героїнь Кобылянской у більшому або меншому ступені вже зв'язується із соціальними проблемами, активною позицією людини в житті, з необхідністю боротися з обставинами, які сковують розвиток духовних сил

Народилася Ольга Кобылянская 27 листопада 1863 року в містечку Гура Гумору в Південній Буковині в багатодітній сім'ї дрібного урядового чиновника. З дитячого років вона знала не тільки український, але й польська й німецька мови, якими говорили в її сім'ї. Дитинство і юність майбутньої письменниці пройшли в румунсько-німецьких городках Гура Гумору, Сучава, Кимполунг. Пізніше вона жила в с. Димку а з 1891р. - у Чернівцях. У Південній Буковині, заселеної переважно німцями й румунами, жили й українці

Німецька мова, як і німецька культура, зіграли позитивну роль у житті й творчості Кобылянской. Вони, як відзначила Леся Українка, допомогли Кобылянской вийти в широкий мир загальнолюдської культури. Але для твердження Кобылянской як української письменниці необхідно було глибоко знати не тільки українську мову, але й придбання української літератури. Цю істину вона усе ясніше початку усвідомлювати й з кінця 80-х років наполегливо вивчає культурну спадщину свого народу, проявляє все більший інтерес до його життя

Тема інтелігенції проходить через всю творчість Кобылянской - від її ранніх оповідань і повістей до «Апостола чорни». Зображення життя села, його соціально психологічних і морально-етичних проблем стало другою провідною лінією творчості Кобылянской. «Щоденники» письменниці переконливо свідчать, що в другій половині 80-х років вона вже замислюється над долею народу, зв'язуючи проникнення в його життя з вивченням соціалістичних ідей. У новелі «Старчиха» 1895 письменниця вперше показує людину з народу, що виявився без засобів до існування. У середині 90-х років письменниця поглиблює знання життя селянства, чому сприяють її тісні контакти з жителями буковинських сіл, зокрема Серпанку, що згодом увійде в її творчість страшною трагедією-братовбивством «Земля».

Тоді ж вона бере активну участь у так званому феміністському русі, що підняло чимало наболілих питань, над якими замислювалися представники передової інтелігенції. Ставши в 1894 році одним з ініціаторів створення «Суспільства російських жінок на Буковині», Кобылянская обґрунтувала мета цього руху в брошурі «Дещо про ідею жіночого руху». Письменниця торкнулася питання про важке положення жінки «середнього шару», активно виступила за рівноправність жінок і чоловіка, за її право на життя

pyp8v

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.