Реклама

Объявления

Про творчість Данте Алигьери

Данте Алигьери народився в 1265 році у Флоренції. У ті часи в місті вирувало активне політичне життя: боролися дві партії - гебелини й гвельфи. Перші з них були прихильниками імператорського порядку, другі, відповідно, його супротивниками. Данте належав до так званим «білих гвельфам». Еволюція політичних поглядів Данте непроста, наприкінці свого життя він став прихильником гебслонов. Данте вів активне політичне життя, був суспільним діячем. Його літературні твори часто відображали його роздуму над соціальною ситуацією, але мали й загальний зміст, більше символічне й філософське. У літературних творах Данте часто зображував своїх сучасників, тобто реальні фігури. Поет належав до давнього роду, багато часу присвятив самоосвіті, був освіченою й ерудованою людиною. За свої політичні переконання випробував гоніння, змушений був покинути Флоренцію. Умер в 1321 році Вравенне.

Якою мовою створена «Божественна комедія» ? Всупереч традиції, свою поему Данте написав не латинню, а на італійському, чим зробив її зрозумілої всім жителям Італії. Саме через творчість Данте й інших художників часів Відродження італійська мова значно розвилася, став повноцінною літературною мовою

Розповідайте про композицію «Божественної комедії». «Божественна комедія» складається із трьох частин - «Ада», «Чистилища» і «Раю». У своєму творі Данте відійшов від релігійного бачення, але зробив зміст свого добутку більше глибоким. Кожний з розділів на рівні сюжету також ділиться на менші частини, які відповідають колам Ада, семи гріхам, від яких люди й позбуваються в Чистилище й «рівням» Раю. Така побудова поеми допомагає письменникові «класифікувати» людські пороки, висловивши власне відношення до тому, наскільки страшним або, навпаки, гідним поваги, на думку самого Данте, є той або інший учинок

У чому трагедія Уголино (з «Божественної комедії» Данте)? Які міфологічні образи використовує Данте у своєму добутку? Провідником в Аду Данте зобразив поета Вергілія, звертається Данте до дій образів інших античних поетів, правителів, історичних діячів. Міфологічні й біблійні образи, використані Данте, також дуже різноманітні: це й Мінотавр, і перевізник Харон, Іуди, апостолів, Люцифер.

У чому жанрова своєрідність «Божественної комедії»? «Божественна комедія» створена в жанрі «бачення», тобто автор оповідає про

тих подіях, які нібито бачив власними очами. Це дає можливість зображувати нереальні події, надаючи їм пафос реальності, робити свій добуток символичнее.

Загальна характеристика «Божественної комедії». «Божественна комедій. Данте - глибоко символічний добуток. Побудоване як подорож героя Пеклом Чистилищем і Раєм, воно зображує основні людські пороки й чесноти

Люди, які не зробили ні доброго, ні поганого за життя. Навіть бездіяльність Дайте вважає гріхом, адже отстраненность, відсутність власного відношення й власний жизненной позиції не може бути схвальним вибором людини

Лихварі, скупі, грабіжники, хабарники. Окрема увага Данте приділяє грішникам, які матеріальне поставили вище духовного. У чому б не полягав їхній гріх (або в надмірній скнарості, або в марнотратстві), Данте зображує цих людей в одному з кіл Ада. Цей епізод учить нас цінувати духовне, правильно ставитися до грошей, уміти визначати головне й другорядне в нашім житті. Люди, які лестили. Здавалося б, лестощі - лише слова, але автор уважає це більшим гріхом, розміщаючи лестников в одному з кіл Ада, помітимо, не в перших колах! Достоїнство людини, що не дозволяє собі лестити й принижувати себе, було одним з найбільш оцінених рис людини в часи Відродження. Данте сповідає ідеали достоїнства, чесності у відносинах з іншими людьми. Але ця прямота й чесність повинна бути в межах стриманості, адже люди, які досить гнівалися на своїх ближні також випробували пекельні мучення

Єретики, духівництво. Данте не боїться зображувати у своєму Аду духівництво, що торгує посадами, віддаючи достоїнство духовного сану. Глибоко віруюча людина, Данте вважає, що священики повинні бути зразком для своєї пастви. Нечесних представників духівництва він розміщає у своєму Аду

Зрадники. Зрадники спокутують своєму гріху вічними мученнями в одному з останніх кіл Ада. Звідси ми доходимо висновку, що сам Данте вважав зраду одним з найтяжчих людських гріхів

Інші грішники. Зображення тих або інших гріхів в «Божественній комедії» ґрунтується не тільки на релігії, а й на неписаних законах людського поводження, на вічних моральних основах людського життя

Люцифер, Іуда, Брут, Кассий. У своєму творі Данте описує безліч образів відомих історичних осіб, образів біблійних і міфологічних. На сторінках «Божественної комедії» ми зустрічаємо образи античних і середньовічних поетів, мислителів, правителів і священиків, міфологічні образи Харона, Мінотавра та інші. Люцифер, втілення світового зла, Данте зображує на самому дні Ада, поруч із ним - найбільші зрадники за всю історію людства: Брут, Іуда

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.