Реклама

Объявления

Про зв’язки творчості Лермонтова з добутками західноєвропейських письменників

Формальної однаковості в підході до оригіналів - навіть у межах 1829 року й стосовно одному тільки Шиллеру - ми в Лермонтова не знайдемо. Уже його манера звертання з віршованою формою оригіналу служить тому прикладом. Тільки там, де німецький текст представляє звичайні ямби або хореи, Лермонтов зберігає їх без змін вірша «До Ніни» і «Зустріч». В інших же випадках однакова, здавалося б, завдання вирішується різними способами. У Шиллера, наприклад, два двустишия зовсім однакові метричні типи: в обох-так званий елегійний дистих, одна зі стиховых форм, що сходять до античної поезії. Одне з них «Дитя в колисці» Лермонтов передає аналогічною формою, щоправда, укорочуючи другий вірш на одну стопу й застосовуючи ледве інше розміщення наголосів, а в іншому «ДО***» він зовсім змінює форму, прибігаючи до чотиривірша чотиристопного ямба з римами. Дольники в сцені з «Макбета» передаються, згідно з пануючої стиховым звичаєм того часу, одним із загальноприйнятих російських віршованих розмірів у цьому випадку - сполученням чотиристопного я тристопного ямба, а в перекладі «Рукавички» інша картина: досить своєрідна в оригіналі форма вірша, розхитаного й нерівного, що представляє вільне чергування рядків з різним числом складів і різним розташуванням наголосів, що місцями нагадує римований вільний вірш, відтворюється дуже сміливої для 1829 року й близької до оригіналу ритмічною формою, що зовсім не зустрічається у високих жанрах російської поезії, навіть злегка схожої на раешник. Жуковський, переведший ту ж баладу двома роками пізніше 1831, обрав для її передачі разностопный ямб із вільним чергуванням рим - як у байці. Лермонтов же бере до уваги ступінь метричної своєрідності оригіналу недарма «Рукавичка» - одне з найбільш незвичайних по метрі й ритму віршів Шиллера, а звичний для німецької поезії дольник в «Трьох відьмах» - сцені з «Макбета» він передає засобами традиційного силабо-тонічного вірша

Примітний з жанрової сторони самий вибір переведеного. Поряд з жанрами, які вже є в оригінальній поезії Лермонтова ранньої пори елегійне міркування, ліричний монолог, він зупиняється й на баладах, яких сам ще не пише. Переклад і переробки балад Шиллера - це в Лермонтова перші вірші із сюжетом, створені поза жанром поеми

Підхід його до словесно-образної тканини перекладних віршів теж представляє свої особливості в кожному окремому випадку. Так, - характер і ступінь відступів від значеннєвого змісту оригіналу часто виявляються різними, але ці відступи, у яких проявляється воля трактування оригіналу, у всіх випадках за винятком одного - перекладу двустишия «Дитя в колисці» виражені яскраво й відбивають особливість, властиву й надалі Лермонтову-Перекладачеві

У двох, очевидно, найбільш ранніх судячи з місця в зошиті, перекладах із Шиллера ця особливість збільшується ще й перекладацькою недосвідченістю поета і його щедрою даниною традиціям «вільного» перекладу. Так, перекладаючи уривок із шиллеровской переробки «Макбета» Шекспіра розмова відьом - із четвертої сцени першої дії, Лермонтов опускає цілий ряд конкретних деталей, що фігурують в оповіданні першої відьми про бідний рибалку, який вона довела до злочинів і до самогубства, давши йому опанувати скарбом; поет уводить у слова рибалки, що дорікає відьму, риси сентенциозно-риторичного стилю, допускає й просто невдалий зворот, що викликає значеннєву неясність «Я ж заприсягла йому давно, Що все сердить мене одне» - в оригіналі ж мова йде про те, що відьму сердило веселий спів рибалки, коли він ще був бідний

Перші в Лермонтова переклади й переробки іншомовних віршів ставляться до 1829 року, останні до 1841 року. Вони, таким чином, супроводжують всю його творчість, займаючи в ньому істотне місцях. У спадщині дуже багатьох російських поетів як першої, так і другої половини XIX століття переклади грають теж значну роль, причому в поетів перших десятиліть століття переклади частіше виявляються не виділеними в самостійні групи, ідуть упереміж з віршами оригінальними й нерідко даються без усяких вказівок на джерело. Щодо цього Лермонтов-Перекладач цілком належить своєму часу. Віршовані переклади в нього дуже тісно пов'язані із власною поетичною творчістю, незважаючи на це, все-таки доводиться запитати - що ж вони представляють саме як переклади, тобто яке їхнє співвідношення з оригіналами?

У результаті всього цього Шекспір закритий не тільки Шиллером - цією посередньою ланкою між ним і юним Лермонтовим, але й сентиментальною риторикою в дусі ранніх бала
д Жуковського

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.