Реклама

Объявления

“Просвітитель”преподобного Йосипа Волоцкого

Кирилін В. М. Єресь жидовтсвующих

В останній третині XV - початку XVI сторіччя громадськість Московської Русі пережила таке бурхливе шумування розумів, якого до тої пори ніколи не випробовувала. Відбиття цієї, пережитої тоді, смути выказывались у наступної російської бытийственности многоразлично й, між іншим, усе ще не до кінця виявлені й не цілком осмислені. Мова йде про так званої новгородско-московської єресі, а точніше - про досить певний комплекс умонастроїв, які вже сучасниками були оцінені як "жидовство", "жидовствование", "єресь жидовствующих".

Повинне відразу відзначити: зазначені умонастрої, за справедливими спостереженнями багатьох дослідників, у своєму внутрішньому, сутнісному розвитку не досягли доктриальной цілісності і єдності. Однак стосовно до християнства, православ'ю, властиво росіянином церковно-релігійним традиціям і підвалинам вони все-таки виявилися однозначно деструктивними: живильні їхні ідеї по суті являли собою повне або часткове неприйняття, заперечення прийнятої на Русі системи духовних цінностей і моделі суспільного й індивідуального релігійного поводження, конкретно ж - виражалися в ларациях критики й протесту й відповідних останнім учинках

У плані ментальному й у контексті європейського середньовіччя "єресь жидовствующих"з'явився як периферійний і, очевидно, багаторазово переломлений рефлекс того потужного духовно-інтелектуального процесу, що приблизно з кінця XIII в. розбурхував Західну Європу. Я маю на увазі велике, звичайно ж, по своїй значимості й наслідкам рух гуманізму, безперечно, що залишило світовій культурі величезні багатства, але, на жаль, разом з усім позитивним несшее в собі й негативне. Справді, не слід забувати: оскільки європейський гуманізм зростало як дитя метафізичної боротьби розуму проти духу, науки проти віри, а змістом і метою цієї боротьби може бути, тоді - у Середні століття - мало ким усвідомлюваної була, по суті, емансипація ідеї й буття людини від буття й ідеї Бога, остільки внутрішня логіка даного руху закономірно й неминуче вела до поступового применшення ніколи домінуючої сфери релігійної думки за рахунок всі сфери, що збільшується секулярной думки, до нескоримого твердження раціоналізму на постаменті вседозволеної й всепроникаючої критики і якщо й не до повного атеїзму, то до очевидного прагнення використовувати теологію як інструмент суспільного керування й у такий спосіб віру в Бога расчетливо підкорити служінню сугубо соціальним і індивідуалістичним інтересам. Звідси не дивно, що в лоні гуманізму визріли умонастрою, що піддавали сумніву й навіть відторгненню глибоко гуманістичний зміст християнської релігії й релігійного досвіду християнської церкви. Вираженням таких умонастроїв були, зрозуміло, єресі, причому - всіляких толков. Історія християнства чимало їх знає. Зокрема, і Середні століття по даному предметі доставляють найбагатший матеріал

Єресі, як відомо, виникали в різному середовищі - наприклад, профанной або елітарної, розрізнялися по характері - скажемо, були раціоналістичн або містичними; переслідували різні цілі - релігійні, політичні, соціальні. Але поряд з відмітними рисами єресі завжди мали й щось загальне. По-перше, всі вони зростали на ґрунті суб'єктивного, хоча й нерідко об'єктивно обумовленого, неприйняття існуючого порядку речей, що зложився способу життя, по-друге, всі вони так чи інакше були критично спрямовані проти догматики й організаційно-обрядові традиції, прийнятих церквою, по-третє, всі вони знаходили ідейну опору, з однієї сторони в ранніх єретичних навчаннях епохи всесвітніх соборів, а з іншого боку - у сучасних філософських концепціях, що з'являлися в міру розвитку області наукового знання, причому часто - в инохристианских культурах: іудейської, язичеської, ісламської. Властиво, і ті умонастрої, які відрізняють єресь жидовствующих, цілком чітко характеризуються відзначеними загальними типологічними для всякої єресі, особливостями

Отже, у контексті всеєвропейського середньовічного менталітету єресь жидовствующих представляється, фігурально говорячи, порочним плодом гуманізму. І от що цікаво: народившись у православної "Русии", цей плід виявився нежизнеспособ

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.