Реклама

Объявления

Проза військового років

На сторінках прозаїчних добутків ми знаходимо своєрідний літопис війни, що вірогідно передавала всі етапи великої битви радянського народу з гітлерівським фашизмом. Російська література стала літературою однієї теми - теми війни, теми Батьківщини. Письменники дихали єдиним подихом з народом, що бореться, і почували себе “окопними поетами”, а вся література в цілому, про вираженню А. Толстого, була “голосом героїчної душі народу”. Радянська література воєнного часу була багатопроблемної й багатожанровою. Вірша, нариси, оповідання, п'єси, поеми, романи створювалися нашими письменниками в роки війни

ОпираюЧи сь на героїчні традиції росіянці й радянській літературі, проза часів Великої ВітЧи зняної війни досягла більших творЧи х вершин. Для прози військового років характерне посилення ро мантических і ліричних елементів, широке використання художниками декламаційних і пісенних інтонацій, ораторських зворотів, звертання до таких поетичних засобів, як алегорія, символ, метафора. Традиції літератури Великої ВітЧи зняної війни - це фундамент творЧи х пошуків сучасної радянської прози. Без цих традицій, в основі яких лежить ясне розуміння вирішальної ролі народних мас у війні, їхнього героїзму й безмежної відданості Батьківщині, неможливі були б успіхи, коториедостигнути радянською “військовою” прозою сьогодні. Свій подальший розвиток проза про Велику ВітЧи зняну війну одержала в перші післявоєнні роки

Продовжував роботу над романом “Вони боролися за Батьківщину” Шолохов. З'явилися в перше післявоєнне десятиліття й ряд добутків, над якими плідно працювали такі письменники, як Симонов, Коновалів, Стаднкж, Чаковский, Авижюс, Шамякин, Бондарев, Астафьев, Биків, Васильєв. Значних успіхів військова проза досягла на сучасному етапі свого розвитку. Великий внесок у розвиток радянської військової прози внесли письменники так званої “другої війни”, письменники-фронтовики, що вступили в більшу літературу наприкінці 50-х - початку 60-х років. Це такі прозаїки, як Бондарев, Биків, Ананьев, Бакланів, Гончарів, Прочан, Курочкин, Астафьев.

У творчості письменників-фронтовиків, у їхніх добутках 50- 60-х років, у порівнянні із книгами попереднього десятиліття підсилювався трагічний акцент у зображенні війни. Війна в зображенні прозаїків-фронтовиків - це не тільки й навіть не скільки ефектні герої ческие подвиги, що видаються вЧи нки, скільки стомлююча щоденна праця, праця важкий, кривавий, але життєво необхідний. І саме в цій щоденній праці й баЧи ли радянської людини письменники “другої війни”. Тема Великої ВітЧи зняної війни - взагалі центральна у творчості Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської й Державної премій Костянтина Михайловича Симонова (виїжджав як кореспондент у місця боїв). Свідок і учасник грандіозних подій, він майже всі свої добутки присвятив подіям воєнного часу

Сам Симонов відзначав, що майже все, що їм створене, “пов'язане з Великою ВітЧи зняною війною” і що він “дотепер був і продовжує залишатися військовим письменником”. Симонов створив вірша, що вписали його ім'я в історію поезії Великої ВітЧи зняної війни. Його перу належать п'єси про війну, про себе він говорить так: “Я сам себе відчуваю прозаїком

Все головне в моїй роботі багато років уже пов'язане із прозою...” Проза Симонова багатогранна й різноманітна по жанрах. Нариси й публіцистика, оповідання й повести, роман “Товариші по зброї”, трилогія “Жив і мертві” - все говорить про ключові моменти Великої ВітЧи зняної війни, у яких виявилися мужність нашого народу, життєстійкість держави. Загальна тенденція нашої військової прози до більше широкого й більше об'єктивному зображенню Великої ВітЧи зняної війни познаЧи лася й на творчості письменників “другої хвилі”, багато хто з яких прийшли до думки про те, що сьогодні писати про війну з позиції взводного або ротного командира вже не досить, що треба охоплювати більше широку панораму подій. Дистанція часу, допомагаюЧи письменникам-фронтовикам побаЧи ти картину війни набагато ясніше й у більшому обсязі, коли з'явилися перші їхні добутки, була однієї із приЧи н, що обумовили еволюцію їхнього творчого підходу до військової теми

Прозаїки, з одного боку, використовували свій військовий досвід, а з іншого боку - досвід художній, що дозволив їм успішно реалізувати свої творчі задуми. ПідбиваюЧи підсумок сказаному, можна відзнаЧи ти, що розвиток прози про Велику ВітЧи зняну війну з усією очевидністю показує, що в колі основних її проблем головно
ї, вартої протягом більш ніж сорока років у центрі творчого пошуку наших письменників, була і є проблема героїзму. Особливо помітно це у творчості письменників-фронтовиків, великим планом наших людей, що показали у своїх добутках героїзм, стійкість солдатів

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.