Реклама

Объявления

Реальний типовий варіант №3 2012 ЕГЭ по літературі

Варіант 4 2012: 25.02.2012 : 21.42 Твору й ЕГЭ по літературі ЕГЭ онлайн Реальний типовий варіант №3 2012 ЕГЭ по літературі онлайн ЕГЭ онлайн

Бажаємо успіху!

Частина 1

Прочитайте наведений нижче фрагмент тексту й виконаєте завдання B 1-B7; C 1-З2.

Подякувавши Ганні Павлівну за її carmante soiree, гості стали розходитися. Пьер був незграбний. Товстий, вище звичайного росту, широкий, з величезними червоними руками, він, як говориться, не вмів увійти в салон і ще менш умів з нього вийти, тобто перед виходом сказати що-небудь особливо приємне. Крім того, він був неуважний. Встаючи, він замість свого капелюха захопив трикутний капелюх з генеральським плюмажем і тримав її, смикаючи султан, доти, поки генерал не попросив повернути її. Але вся його неуважність і неуменье ввійти в салон і говорити в ньому викуплялися вираженням добродушності, простоти й скромності. Ганна Павлівна повернулася до нього й, із христианскою лагідністю виражаючи прощення за його витівку, кивнула йому й сказала: - Сподіваюся побачити вас ще, але сподіваюся теж, що ви переміните свої думки, мій милий мсьє Пьер, - сказала вона. Коли вона сказала йому це, він нічого не відповів, тільки нахилився й показав всім ще раз свою посмішку, що нічого не говорила, хіба тільки от що: "Думки думками, а ви бачите, який я добрий і славний малий. І всі й Ганна Павлівна мимоволі відчули це. Князь Андрій вийшов у передню й, підставивши плечі лакеєві, що накидав йому плащ, равнодушно прислухався до балаканини своєї дружини із князем Іполитом, що вийшов теж у передню. Князь Іполит стояв біля гарненької вагітної княгині й завзято дивився прямо на неї в лорнет. - Ідіть, Annette, ви простудитеся, - говорила маленька княгиня, прощаючись із Ганною Павлівною. - C'est arrete, - додала вона тихо. Ганна Павлівна вже встигла переговорити з Лізою про сватовстве, що вона затівала між Анатолем і зовицею маленької княгині. - Я сподіваюся на вас, милий друг, - сказала Ганна Павлівна теж тихо, - ви напишете до неї й скажете мені, comment 1е реге envisagera la cose. Au revoir, - і вона пішла з передньої. Князь Іполит підійшов до маленької княгині й, близько нахиляючи до неї своя особа, став напівшепотом щось говорити їй. Два лакеї, один княгинін, інший його, чекаючи, коли вони скінчать говорити, стояли із шаллю й рединготом і слухали їх, незрозумілий їм французький говір з такими особами, начебто вони розуміли, що говориться, але не хотіли показувати цього. Княгиня, як завжди, говорила посміхаючись і слухала сміючись. <Л. Н. Толстой, "Війна й мир.При виконанні завдань В 1-В7 запишіть вашу відповідь у бланк відповідей № 1 праворуч від номера відповідного завдання, починаючи з першої клітинки. Відповідь необхідно дати у вигляді слова або сполучення слів. Кожну букву пишіть в окремій клітинці розбірливо. Слова пишіть без пробілів, розділових знаків і лапокB2 <Як називається різновид жанру роману, у якому повествуется про події віддаленого часу, а серед героїв - реальні особистості? Відповідь:

ВЗ <Установите відповідність між трьома персонажами, що фігурують (упоминающимися) у даному фрагменті, і властивими їм якостями особистості. До кожної позиції першого стовпця підберіть відповідну позицію із другого стовпця. >ПЕРСОНАЖІ <ЇХ ОТЦЫА) Іполит <1) Граф Кирило Володимирович Безуховб) Пьер <2) Князь Микола Андрійович Болконскийв) князь Андрій <3) Князь Василь Сергійович Курагин4) Граф Ілля Андрійович Ростовответ запишіть цифрами без пробілів і інших знаків. Відповідь:

B4 <Установите відповідність між трьома основними персонажами, що фігурують у даному фрагменті, і їхньою подальшою долею. До кожної позиції першого стовпця підберіть відповідну позицію із другого стовпця. >ПЕРСОНАЖІ <ПОДАЛЬША СУДЬБАА) Іполит <1) на речення Кутузова залишитися в його штабі відповідає отказомб) Пьер <2) у полоні у французів знайомиться із Платоном Каратаевымв)князь Андрій <3) завдяки батькові стає секретарем посольства4) гине в Бородінському сраженииответ запишіть цифрами без пробілів і інших знаків. Відповідь:

B5 <Укажіть термін, якою в літературознавстві називається зображувально-виразний засіб, що дозволив авторові визначити головну відмінність Пьера від більшості гостей Ганни Павлівни: "товстий, "широкий, "величезні червоні руки. Відповідь:

B6 <Укажіть термін, якою в літературознавстві називається прийом, що дозволив авторові підкреслити особливість характеру Пьера: "Крім того, він був неуважний. Встаючи, він замість свого капелюха захопив трикутний капелюх з генеральським плюмажем
і тримав її, смикаючи султан, доти, поки генерал не попросив повернути її. Але вся його неуважність і неуменье ввійти в салон і говорити в ньому викуплялися вираженням добродушності, простоти й скромності Відповідь:

B7 <Толстой протиставляє хитрість, ощадливість, уміння "затеватьанны Павлівни "добродушності й простотепьера. Як називається цей прийом?

Частина 2

Прочитайте наведене нижче вірш і виконаєте завдання B 8-B12; C 3-З4.

<Лиличка! Замість листа Дим тютюнове повітря виїло. Кімната - глава в крученыховском пеклі. Згадай - за цим вікном уперше руки твої, несамовитий, гладив. Сьогодні сидиш от, серце в залозі. День ще - виженеш, можеш бути, вилаявши. У мутної передній довго не влізе зламана тремтінням рука в рукав. Вибіжу, тіло у вулицю кину я. Дикий, обезуміюся, отчаяньем иссечась. Не треба цього, дорога, гарна, дай попрощаємося зараз. Однаково любов моя - тяжка гиря адже - висить на тобі, куди не бігла б. Дай в останньому лементі выреветь гіркота скривджених скарг. Якщо бика працею вморять - він піде, разляжется в холодних водах. Крім любові твоєї, мені немає моря, а в любові твоєї й плачемо не вимолиш відпочинок. Захоче спокою утомлений слон - царствений ляже в опожаренном піску. Крім любові твоєї, мені немає сонця, а я й не знаю, де ти й з ким. Якщо б так поета змучила, він улюблену на гроші б і славу виміняв, а мені жоден не радісний дзенькіт, крім дзенькоту твого улюбленого ім'я. І в проліт не кинуся, і не вип'ю отрути, і курок не зможу над скронею нажати. Наді ною, крім твого погляду, не владне лезо жодного ножа. Завтра забудеш, що тебе коронував, що душу квітучою любов'ю випалив, і суєтних днів взметенный карнавал розтріпає сторінки моїх книжок... Слів моїх сухі чи листи змусять зупинитися, жадібно дихаючи?Дай хоч останньою ніжністю вистелити твій крок, що йде. <В. В. Маяковський Відповіддю до завдань B8&ndas;B12 є слово або словосполучення, або послідовність цифр. Впишіть відповіді без пробілів, ком і інших додаткових символівB9 <Як називається засіб алегоричної виразності, що є одним з ведучих у вірші (наприклад: "Сьогодні сидиш от - серце в залозі)? Відповідь:

В10 <Як називається прийом, що дозволяє виділити найбільш значимий поетичний образ: "а мені жоден не радісний дзенькіт, // крім дзенькоту твого улюбленого ім'я? Відповідь:

B11 <З наведеного нижче переліку виберіть три назви художніх засобів і прийомів, використаних поетом у заключних рядках даного вірша - починаючи зі слів "Завтра забудеш...(цифри вкажіть у порядку зростання). 1) сарказм 2) інверсія 3) літота 4) епітет 5) метафора Відповідь:

B12 <Як називається система віршування, у якій написане вірш?

ЕГЭ онлайн

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.