Реклама

Объявления

Рецензія як один з жанрів філологічного аналізу тексту

Рецензія (панцира. - оцінка) - відкликання, критична оцінка художнього, наукового, публіцистичного добутку. Оцінка своєї власної творчої роботи (авторецензия) допомагає побачити її по-новому, «свіжим оком», розвиває критичну думку. Зміст рецензії (або авторецензии) повинне відповісти приблизно на такі питання:

чиВідповідає робота темі? Чи досить ясно виражена головна думка?

чиЗберігається послідовність думок і логічний зв'язок між ними?

чиВсієї думки доводяться фактами, матеріалом добутку, цитатами та ін.? є чи логічні узагальнення?

Як виражене відношення автора до того, що він пише? Які образні засоби використані для цієї мети?

Як писати рецензію

(мовні кліше)

1 Про автора

Перше оповідання, написаний (ким?), був надрукований (прийнятий, опублікований).

Автор не тільки чудовий (гарний, чудовий) психолог (оповідач, поет...), але й ...

Його книги (оповідання, добутки) викликають...(почуття, думки, учинки)

2 Про сюжет

Це оповідання о....

Сюжет побудований так, що...

Центральною сюжетною лінією стала...

У центрі уваги автора...

3 Про героїв

Герой-Оповідач намагається пояснити...

Автор населив свої книги героями (людьми...)

Мир, у якому живуть герої...

Головний герой є...

Його герой...

4 Про враження про добуток

Перше враження...

На перший погляд здається, що...

Атмосфера оповідання...

Книга вражає (дивує...)

2Про тематику й проблематику

Коло тем, яких стосується автор, надзвичайно широкий

Закладена стрижнева тема о...

Автор пише о...

Багато місць приділено проблемі...

Проблему можна було б визначити як...

3Про авторську позицію

Автор не визначився (із чим?)

Письменник зволів (що? Чому?)

Він (автор) скрупульозно аналізує...

Автор відкриває...

Висновок несподіваний

Цікаво для нас речення автора о...

Автор думає (переконує, уважає, переконливо доводить) (що?)

4Введення літературознавчої термінології

З огляду на стиль добутку...

Удала композиція

Автор зволів звичайному оповіданню жанр...

Оповідання написане поетичним (барвистим, що запам'ятовується) мовою

Цікаві мовні характеристики героїв

5 Критичні зауваження

Однак не з усіма висловленнями можна погодитися

Не можна не враховувати...

На відміну від автора, я вважаю, що...

Небайдужого читач не може не здивувати відсутність (чого?)...

Письменник випустить із уваги...

Додаток 1

Літературознавчі поняття, використовувані при аналізі прозаїчного тексту

Експозиція, зав'язка, кульмінація, розв'язка, система образів, сюжет, колізія, внутрішній і зовнішній план, система дзеркал, мотив, ідеал, тема, мікротеми, метасюжет (метафізичний простір), пафос, еклектика жанру, домінанта, психологізм, що домінує деталь, майстерність художника, прикмета часу, ланцюг антитез, формула, тріада, протагоніст, антагоніст, опозиція, антиномія, художній простір і час (див. дати, пора року, обставини місця й часу, дієслова), дискретний час, оповідання у формі (розповіді, діалогу, монологу, звертання, сповіді й т.д.), стилістичні й лексичні особливості, роль деталей, ремарок, символіка, алегорія, гротеск, літературний напрямок (архаїка сентименталізму, романтизму, високої оди й т.д.), модифікація героя, типаж, історико-культурний контекст, умовно-метафоричний простір

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.