Реклама

Объявления

Роль Захара в романі «Обломів»

Гончарів прагнув показати, що тлетворное вплив кріпосного права позначалося не тільки на помісному дворянстві, але й на духовному вигляді й способі життя інших шарів суспільства. У своїх добутках (найбільше в «Обриві») він засудив, наприклад, «аристократичну обломовщину» - виродливі обломовские вдачі вищих аристократичних кіл. Заражала обломовщина відсталістю, апатією, лінню, моральним рабством і слуг - людей кріпак двірні

Зіставляючи фігури Обломова й Захара, романіст проводить думку, що долі - цих людей нерозривні, життя одного з них неможлива й немислима без іншого. «Стародавній зв'язок, - говориться в романі, - була невигубна між ними». Вони приречені, бути навіки разом, як рак-пустельник і равлик. Поняття про своє право володіти й розпоряджатися Захаром, як своєю власністю, як річчю, так само невигубне в Обломове, як невигубно й у Захарі його моральне рабство. Хоча Захар і злиться на пана за вічні докори в ліні й недбайливості, гарчить на його капризи, але про себе все це він «поважав внутрішньо, як прояв панської волі, панського права». Без цих капризів і докорів він не почував би над собою пана

У Захара була теж своя мрія, свій «романтизм». «Захар любив Обломовку, як кішка своє горище.,.» Він не міг забути «панського широкого й покійного побуту в глухомані села», «віджилої величі», своєї лівреї, у якій для нього втілилося все достоїнство старого будинку Обломових. Якби не ці спогади про колишній, - «ніщо не воскрешало молодості його».

Час появи роману був найвищою мірою знаменним. Країна після ганебної поразки російського царату в Кримській війні стояла напередодні великих суспільних змін. Кріпосницький^-кріпосницький-самодержавно-кріпосницький лад переживав гостру кризу. Навіть уряду ясна була необхідність негайного знищення кріпосного права. Про цей історичний період А. И. Герцен писав: " Новий час позначилося на всім: в уряді, у літературі, у суспільстві, у народі. Багато було неспритного, нещирого, неясного, але всі почували, що ми рушили, що пішли і йдемо". Але царський уряд аж ніяк не збиралося в майбутніх реформах скільки-небудь серйозно полегшити положення знедолених трудових мас. Мова йшла про те, щоб як можна искуснее, хитрее обдурити народ, дотримати корінних інтересів панівних класів - поміщиків і нарождавшейся буржуазії

Щирими захисниками народних інтересів виступали в цій складній обстановці лише революційні демократи на чолі із Чернишевським і Добролюбовим. На сторінках "Сучасника" вони викривали облудний характер підготовлюваної реформи й стояли за революційну зміну дійсності, хоча відкрито про селянську революцію, про її підготовку вони, звичайно, говорити не могли

Виступаючи на захист народних мас, за корінні перетворення в країні, революціонери-демократи широко зверталися до передової російської літератури. "Мертві душі" Гоголя, "Записки мисливця" і романи Тургенєва, "Губернські нариси" Салтикова-Щедріна, вірші й поеми Некрасова давали величезної сили матеріал для критики існуючого порядку, будили співчуття до положення народу, кликали на рішучі дії. У цей ряд кращих добутків літератури, що сприяють росту самосвідомості російського суспільства, був поставлений і роман Гончарова "Обломів".

Глибокий соціальний зміст образа Обломова й всієї обломовщини був розкритий Добролюбовим. Він показав, що подібні виродливі явища є породження кріпосницького ладу, паразитизму, заснованого на поміщицьких привілеях і даровій праці кріпаків. Уже в наш час відомий літературознавець Н. К. Пиктов, характеризуючи соціальне середовище Обломова, писав: "Це - сільське, повітове, степове, середнє або навіть дрібне дворянство... це були дворяни, поміщики, тобто люди, що володіють землею й кріпаками, забезпечені підневільною чужою працею, тим самим звільнені від необхідності особисто працювати, обгороджені законом у своїх станових привілеях. На цій господарській основі будувалося своєрідне побутове й психологічне життя, виростав особливий світогляд".

Захар, за словами романіста, належав двом епохам, і обидві поклали на нього печатка свою. Від однієї перейшла до нього в спадщину «безмежна відданість до будинку Обломових», а від інший, пізнішої, - певні пороки. «Жагуче відданий панові», Захар рідкий день не збреше йому в чому-небудь. Він любить, і випити, і бігати до куми підозрілої властивості, завжди норовить «усчитать» у пана гривенник. Туга охоплює його, якщо пан з'їдає все. Він любить брехати, розпускати про пана яку-небудь небувальщину. Неохайний. Неспритний. Не дай боже, якщо запалиться ретельністю догодити панові: лихам і збиткам немає кінця. Але, незважаючи на це, все-таки виходило, що він був глибоко відданий панові слуга. Він би не задумався згоріти або потонути за нього, не вважаючи це подвигом і надходячи «без усяких умоглядів».

Незважаючи на всю зовнішню похмурість і дикість, Захар, як показує художник, «був досить м'якого й доброго серця». Глибоко почуваючи правду життєвих явищ, всю складність і суперечливість людських відносин і психології, романіст не тільки зближає типи Обломова й Захара, але й протиставляє інший раз їхній один одному. Це дозволяє йому ще глибше розкрити сутність обломовщини, показати, наскільки й Обломів і Захар - обоє однаково безнадійно загрузли в ліні, апатії й безкультур'ї. Превосходно це зображено в наступній сцені: «Обломів з докором подивився на нього, покачав головою й зітхнув, а Захар равнодушно подивився на вікно й теж зітхнув. Пан, здається, думав: «Ну, брат, ти ще більше Обломів, ніж я сам», а Захар чи ледве не подумав: «Брешеш! Ти тільки майстер говорити мудровані так жалібні слова, а до пилу й до павутини тобі й справи ні».

Захар необхідний у романі, без нього картина обломовщини була б неповна

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.