Реклама

Объявления

Романтизм як важливий етап у розвитку росіянці эстетической думки й літератури

Велике було й суспільне значення революційного романтизму. Своїми творами Пушкін і поети-абристы будили суспільну свідомість, вселяли критичне відношення до самодержавства й кріпосництва, поширювали в широких колах визвольні ідеї й настрої. Художня література, збагачена передовим суспільно-політичним змістом, спрямований на революційне перетворення життя, ставала одним з потужних знарядь визвольної боротьби

Історичне значення руху абристов допомагає зрозуміти історичну роль і породженого їм революційного романтизму. Це був важливий етап у розвитку росіянці эстетической думки й літератури. Романтики висунули ідею народностей літератури як умови її національної самостійності й оригінальності; розкрили суспільно-виховне значення літератури, що зобов'язує поетів і письменників служити своїм мистецтвом високим цивільним принципам; обґрунтували необхідність нових жанрових і стилістичних форм, що відповідають розвитку життя й нових історичних завдань. Полеміка революційних романтиків із представниками реакційного класицизму й консервативного романтизму, принципова оцінка ними літературних явищ минулого й сучасності у світлі передовий эстетической теорії сприяли поширенню нових художніх поглядів

Нові эстетические принципи здійснилися у творчості революційних романтиків. Вони широко поставили проблеми, висунуті визвольним рухом: створили романтичний образ сучасника, тією чи іншою мірою пов'язаного із суспільною обстановкою епохи А. С. Пушкін, або історичного героя, своїм прикладом надихаючі на боротьбу за волю поети-абристы; розробили жанрово-стилістичні форми, що відповідають новому ідейному змісту романтична поема, історична балада, різні жанри політичної лірики; сміло ступнули вперед у захисті національної самобутності літератури

PxeHeXMf

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.