Реклама

Объявления

Розділові знаки при однорідних членах речення

Кома ставиться між однорідними членами речення, якщо вони не з'єднані сполучниками, а тільки интонационно: Я купив мол око , хліб , масло . Кома ставиться, якщо однорідні члени речення з'єднані неповторюваними противительними сполучниками: Працював не на кульмані, а в автокаде . Кома не ставиться, якщо однорідні члени речення з'єднані неповторюваними сполучними або розділовими сполучниками: Ми зрівняли Пушкіна й Лермонтова . Кома не ставиться перед сполучником та й : Єгор візьме та й плюне на все; і перед сполучником і, якщо після нього треба вказівний займенник той, та, те, ті: Маля й той зрозумів би це з першого разу.

Кома ставиться перед повторюваними сполучниками і…і, так…так, ні…ні, або…або, чи…чи, або…або, те…те : У фільмі «Матриця» можна побачити й фантастику, і реальність. Кома ставиться, якщо сурядний сполучник і з'єднує попарно однорідні члени речення. Вона відокремлює пари друг від друга, а усередині пари коми немає: У казках відбивається добро й зло, вимисел і реальність . Кома ставиться перед другою частиною подвійного сполучника як…так і, не так...як: Ви знаєте стільки ж, скільки й всі інші.

Якщо в реченні є узагальнююче слово, те якщо воно коштує перед однорідними членами речення, відділяється двокрапкою, а однорідні члени - коми: На міському святі були все: студенти, пенсіонери, школярі, люди середнього віку. Якщо узагальнююче слово коштує після однорідних членів , то перед ним ставиться тире, а однорідні члени відділяються комі: Чашки, тарілки, блюдця, кришталеві фужери – усе розбилося;

[ПРО: про,про, про-о- ...] Все це: фотографії, , улюблені штучки, подаровані тобою, касети й мої спогади - не дають мені забути тебе.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.