Реклама

Объявления

Розділові знаки в безсполучниковому реченні

Між частинами безсполучникового складного речення може ставиться: кома , якщо частини незалежні друг від друга, але об'єднані за змістом (Коні рушили, дзвіночок загримів, кибитка полетіла.)

  • крапка з коми , якщо усередині однієї або обох частин є коми або якщо речення відділені друг від друга за змістом (речення розпадається на дві значеннєві частини): Гарасим схопив Муму, стис неї у своїх объятьях; вона в одну мить облизала йому ніс, очі, вуси й бороду й бороду
  • двокрапка, якщо 1) друге речення пояснює причину або оповідає про наслідки того, про що говориться в першому реченні (Всю дорогу мовчали: розмовляти заважав шум мотора.), 2) якщо в першому реченні їсти слова побачити, почути, довідатися й т.д., які підказують читачеві, що далі піде виклад якихось фактів (Я зрозумів: вона хотіла, щоб я пішов.),
  • тире, якщо 1) перше речення позначає умову або час (Більше уроків – більше знань. Ліс рубають – друзки летять.); 2) коли друге речення має значення порівняння (Подивиться – рублем обдарить.); 3) у другій частині втримується якась несподівана інформація або вказівка на швидку зміну подій (Блиснула блискавка – почався дощ.); 4) якщо в другій частині є протиставлення стосовно першої частини (Хотіли як краще - вийшло як завжди)

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.