Реклама

Объявления

Розкольників і Свидригайлов (порівняльна характеристика)

Колекція творів: Розкольників і Свидригайлов (порівняльна характеристика)

Розкольників і Свидригайлов - герої одного із кращих романів Достоєвського "Злочин і на-казание». Цей роман відрізняється найглибшим пси-хологизмом і достатком різких контрастів

На перший погляд, у характерах Раскольникова й Свидригайлова немає нічого загального, мало того, вони представляються антиподами. Однак якщо вниматель-її вдивитися в образи цих героїв, то можна знайти певну подібність. У першу чергу це схід-ство проявляється в тім, що обоє героя роблять пре-ступления. Правда, роблять вони це в різних цілях: Розкольників убиває бабусю й Лизавету заради про-верки своєї теорії, зі шляхетною метою допомогти ні-щим, знедоленим, приниженим і ображеним. А Свидригайлов всю свою низинну енергію на-правляет на одержання сумнівних задоволень, намагаючись домогтися бажаного кожної ціною

Розкольників і Свидригайлов з'являються перед читачами як "сильні» особистості. І це действи-тельно так. Тільки володіють виняткової си-лой волі й незворушністю люди можуть змусити себе переступити криваву рису, свідомо співай-ти на злочин. Обоє ці героя прекрасно поні - томлять, що по суті своєї вони надзвичайно близькі. І недарма при першій же зустрічі Свидригайлов гово-рит Раскольникову: "Ми одного поля ягоди». Впослед-Ствии й Розкольників приходить до розуміння цього. За злочином треба покарання. В обох героїв воно зразково однаково. І Розкольників, і Свидригайлов випробовують найсильніші борошна совес-ти, вони каються у вчиненому й намагаються испра-вити положення. И, здавалося б, встають на шлях ис-тинний. Але щиросердечні роздирання незабаром стають нестерпними. У Свидригайлова не витримують нерви, і він закінчує життя самогубством. Рас-Кольников з жахом розуміє, що з ним може про-спливти т же саме, і зрештою зізнається всодеянном.

На відміну від Раскольникова Свидригайлов має трохи двоїстий характер. З одного боку, здається, що він звичайний, нормальний, тверезо-мисляча людина, яким він і представляється Рас-Кольникову, але цю сторону характеру заглушає його вічний і нескоримий потяг кудовольствиям.

Розкольників же, по-моєму, куди більше твердий у своїх намірах людин. Він навіть у чомусь схожий на тургеневского Базарова, що жорстко придер-живається своєї теорії й перевіряє її на практиці. Заради своєї теорії Розкольників навіть розриває від-носіння з матір'ю й сестрою, він хоче зробити враження на навколишніх завдяки своїй теорії й ставить себе набагато вище навколишніх

У представлені вище міркуваннях і заклю-чаются, на мій погляд, розходження й подібності між

Раскольниковим і Свидригайловим, яких мож-але назвати двома сторонами однієї медалі

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.