Реклама

Объявления

Розвиток мовлення учнів на основі театральних вражень

Матеріали до уроку. Видатні російські методисти намітили шляхи розвитку усного й письмового зв'язного мовлення на основі вражень від творів мистецтва. Більше розробленими виявилися проблеми використання добутків живопису на уроках російської мови й пов'язаних із цим творчих робіт учнів

Питання ж про використання театральних вражень на уроках російської мови залишився неопрацьованим

На важливість і необхідність проведення цієї роботи в школі вказував С. И. Абакумов, що вважав, що шлях до граматико-стилістичного вдосконалювання усного мовлення йде через письмове мовлення, і в якості одного з ефективних прийомів рекомендував написання відгуків про театральні постановки . На необхідність проведення на уроках російської мови творів на основі театрального спектаклю вказують відомі методисти К. Б. Бархин, М. А. Рибникова, Т. А. Ладиженская .

Перегляд театральних і телевізійних спектаклів, аналіз мовлення акторів після відвідування театру, перегляду телеспектаклів, прослуховування постановок по радіо - все це сприяє підвищенню мовної культури учнів

К. С. Станіславський з усією пристрасністю вчив акторів бездоганному володінню сценічним мовленням. Він говорив: "Мовлення - музика. Текст ролі й п'єси - мелодія, опера або симфонія. Вимова на сцені - мистецтво не менш важке, чим спів, що вимагає великої підготовки й техніки, що доходить до віртуозності. Коли актор з добре упражненним голосом, що володіє віртуозною технікою вимови, звучно говорить свою роль зі сцени, він захоплює своєю майстерністю".

У театрі глядач знаходить зразки живого, трепетного, виразного й точного слова, що передає, доносить і значеннєву, і емоційну сутність п'єси

Явно недостатні для формування естетических поглядів і розвитку мовлення учнів існуючі форми вивчення на уроках російської мови й літератури й у позакласній роботі драматичних добутків в VIII -XI класах. Дослідження зрительских інтересів показало, що з віком інтерес молоді до театральних і телевізійних спектаклів не підвищується. Якщо зі шкільної лави дитині не були щеплені навички сприйняття й аналізу спектаклю, у дозрілих літах він буде глухий до серйозних добутків, його естетические захоплення будуть нерозвинені, тому що, як писав В. А. Сухомлинский, "...стихійний, неорганізований вплив на дітей кіно, радіо, телебачення не сприяє, а скоріше шкодить правильному естетическому вихованню" 4 .

Інститутом художнього виховання РАО створена експериментальна програма факультативного курсу "Основи театральної культури" для VII -XI класів, у якій ставиться завдання "...перевірити методику формування навичок сприйняття сценічного мистецтва, методику обговорення спектаклів, уміння старших класів, що вчаться, аналізувати побачене, писати рецензії, відкликання, твори по переглянутих спектаклях, емоційно й лексично грамотно оформляти свої думки й судження" 5 .

У ряді челябінських, пермських, самарских, саратовских, петербурзьких, московських шкіл створені театрознавчі класи, де разом із учителями й класними керівниками студенти інститутів культури ведуть експериментальні курси "Мистецтво бути глядачем".

Певний інтерес представляє книга Т. С. Зепаловой 6 , у якій детально розроблена система аналізу драматургічних добутків, досліджуваних у старших класах школи, з обліком зрительских сприйняттів учнів

Буде корисним для словесника й учнів IX -XI класів посібник Г. Г. Граник і Л. А. Кінцевий "Драматурги, драматургія, театр" , що знайомить читачів з відомими драматургами і їхніми п'єсами, містить оповідання про деякі постановки й видатних акторів

Мистецтво театру з його показом боротьби ідей, думок, почуттів, учинків, зіткнень сил добра й зла як не можна краще відповідає віковим особливостям старших підлітків з їхнім пошуком істини, схильністю емоційному "зараженню".

Твору на основі театральних вражень учнів будуть лише тоді цікаві по змісту й мові, коли кожне слово учня буде результатом його емоційних переживань, відчутих подань. Учень повинен хотіти писати такі твори. "Слова розташовані в нашій свідомості не так, як у словниках, не порізно, не за алфавітом і не по граматичних категоріях. Вони тісно пов'язані з різноманітними нашими почуттями й відчуттями. Нам не прийде на пам'ять гнівне, гостре, влучне слово, поки ми по-справжньому не розгніваємося. Ми не знайдемо гарячих, ніжних, ласкавих слів, поки не переймемося справжньою ніжністю" .

Велике місце в роботі з розвитку зв'язного мовлення учнів на основі їхніх театральних вражень займають бесіди з театрознавчою спрямованістю. У процесі цих бесід учні знайомляться з такими поняттями, як сценічне втілення, режисерський задум, надзадача спектаклю, театральна атмосфера й деякими іншими

Одночасно активний словниковий запас учнів збагачується специфічною театральною лексикою: сцена, завіса, лаштунки , актор, роль, грим, діалог, монолог, мізансцена, світло, музичне оформлення спектаклю, декорації, сценічний костюм. Корисний прийом - складання розумних словариков, підбор слів- синонімів по темі "Театр".

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.