Реклама

Объявления

Розходження дієприкметників і прикметників

Розходження дієприкметників і прикметників у цьому розряді аналогічно розходженню в попередньому: дієприкметника констатує відсутність впливу на предмет: Не здійснюваний нами проект може бути використаний іншою організацією; тут не здійснюваний - той, котрий не здійснюється, без вказівок на те, може він бути здійснений або немає.

Прикметник указує на неможливість здійснення над предметом дії, на опірність предмета відомому впливу: нездійсненний проект - той, котрий не можна здійснити, незламний оплот - той, котрий неможливо розтрощити. Ці прикметники також гіперболічно виражають якість (непереможний - “самий могутній”) і у зв'язку із цим мають експресію. Звичайно прикметники типу непереможний утворені від дієслів доконаного виду, у яких не може бути дієприкметників теперішнього часу, але в ряді випадків вони утворяться від дієслів недосконалого виду, і тоді можуть виявитися омонимичними дієприкметник і прикметник, наприклад:

Не перекладний мною уривок уже переведений моїм товаришем і В Гоголя нерідко зустрічаються неперекладні звороти, те ж: Не змиване вами пляма псує картину, тобто Пляма, що з якихось причин залишається незмитим, і Це незмивна ганьба, тобто ганьба, якого не можна змити, то ж: неприхований (= 1) який не можна сховати й

який не ховається ким-небудь)

Дійсні дієприкметники минулого часу й прикметники, що утворилися з дієприкметників із суфіксом - лий: засмаглий - засмаглий пригорілий - пригорілий посинілий - посинілий що закостенів - закостенілий що заледенів - заледенілий запітнілий - запітнілий схудлий - похуделий закопчений - закоптілий застиглий - зазахололий сторопілий - зляканий осовевший - осовілий посоловілий - посоловелий Дані дієприкметники й прикметники особливо близькі за значенням; у дієприкметників отчетливее ввиражен процес: засмаглий - це той, хто придбав засмагу, тому що піддавався загорянню, а засмаглий - обладающий засмагою, і цей прикметник більш близько ксмуглий.

Потім дієприкметник ясніше виражає особиста участь; так, що оробели випробовує, більше усвідомлюючи підстави для переляку, чим зляканий, котрим переляк опанував як би ззовні ( чине тому немає таких прикметників від дієслів, які виражають більшу активність діючої особи: поумневший, що повеселіли); прикметники частіше застосовні до предметів (запітнілі стекла, закоптілі стіни, застаріла хвороба, пригорілий пиріг, заклякла дорога), які тільки піддаються впливу з боку. Нарешті, прикметники пов'язані з розмовним мовленням і часто утворяться від розмовних і просторічних дієслів: оробеть, осоветь, посоловіти

Візьмемо на приклад уривок Федіна з «Незвичайного літа»: ...Схудлий, гостроносий, із червоними послу ячменів, що не зажили, очами, він [Дибич] посміхався соромливо й скривджено. Дибич дивився на землю, що пропливала повз нього в ледачій зміні розораних смуг, чорних деревенек, крутих укосів залізничного полотна з телеграфними полинялими столбушками на підпірках і малинівками, що заливалися поодинці на обвислих проводах. Він сидів, налігши на стіл ліктями, мокрий від духоти, очумелий від цигарок. Обвислі щоки його швидко біліли...

Далі за значенням від дієприкметників бесприставочние прикметники на - лий, що не мають цілком відповідних їм дієприкметників; для них є тільки більше далекі дієприкметники із префіксами: що поспів - спілий дозрілий - зрілий зів'ялий - млявий обридлий - осоружний залежаний - лежаний обгорілий - горілий що зопрів - прілий згнилий - гнилий Віддієслівний характер цих прикметників зовсім затемнений, і вони звичайно позначають тільки якості без вказівок на них утворення

Страдательние дієприкметника минулого часу й прикметники, які утворилися із цих дієприкметників; звичайно перші із префіксами, а другі без префіксів: зварений - варений спечений - печений посолений - солоний намочений - мочений натертий - тертий розбитий - битий

Дієприкметник указує на процес, якому піддавався предмет: Спечені яблука - яблука, які спекли, а прикметник печене яблуко вказує, яким якістю володіє яблуко, у зв'язку із чим цей прикметник виступає як антонім слову сире. В окремих випадках переходять у прикметники й дієприкметники із префіксами: роздуті штани (= занадто більші), відкрита рана

Дійсні й страдательние дієприкметника й омонимичние з ними прикметники, що утворилися із цих дієприкметників:

а) Камінь, блискучий на сонце - блискуча доповідь. Мис, що видається в море - видатний діяч. Блукаючі в лісі шакали - блукаюча посмішка. Директор, що викликає техніка - зухвалий тон

б) Шановний усіма людина - шановний товариш

Керована шофером машина - керований аеростат. Дієприкметника, звичайно підтримувані тим, що при них є залежні слова, позначають ознаку, створювана самим предметом (дійсні дієприкметники), або виражають вплив на предмет з боку іншого предмета (страдательние дієприкметника); прикметники, що звичайно мають переносне значення, указують на постійні якості: блискуча доповідь = чудова доповідь, що видається працівник = відмінний, чудовий працівник, що блукає посмішка = мимовільна, слабка посмішка, зухвалий тон = різкий, грубий тон, шановний товариш = гідний поваги, керований аеростат = обладающий пристосуваннями для керування

Серед дієприкметників є типи, близькі за значенням і виступаючі іноді як синоніми. Це ставиться, з одного боку, до страдательним дієприкметників і, з іншого боку - до дієприкметників від поворотних дієслів. Саме серед різноманітних значень поворотних дієслів є й значення страдательности; у такому випадку дієслово ставиться до підмета, що є об'єктом дії, а діюча особа позначається орудним падежом: Будинок будується архітектором

Утворене від дієслів з таким значенням дієприкметник із часткою - ся також здобуває значення страдательности: Будинок, що будується архітектором, співвідносно по вираженню страдательного значення зі зворотом Будинок, побудований архітектором, де виступає страдательное дієприкметник; у той же час ці дієприкметники не рівноцінні. А.М.Пєшковський установив, що основним виразником страдательности виступає страдательное дієприкметник, і там, де воно є, звичайно поворотний дієприкметник неприпустимо: «Ми ніколи не скажемо дитина, що одягається нянькою, а тільки - одяга_ нянькою; ніколи не скажемо ящик, що зробився столяром, ніколи не скажемо будинок, що побудувався цим архітектором, а тільки - побудований цим архітектором, і т.д.».

Він і вказує, що поворотний дієприкметник уживається тоді, коли страдательное дієприкметник зовсім не утвориться або є маловживаним. Так, у дієслів недосконалого виду звичайно не утвориться страдательное дієприкметник минулого часу, у такому випадку його замінником і виступає поворотний дієприкметник; тому, поряд зі страдательним дієприкметником доконаного виду, уживається поворотний дієприкметник недосконалого виду: Будинок, споруджений архітектором; Доповідь, написана студентом і Доповідь, що писалася студентом протягом місяця; Книги, видані Учпедгизом і Книги, що видавалися торік Учпедгизом. Для деяких випадків А.М.Пєшковський все-таки вважає припустимим уживання дієприкметників обох типів. Як приклади в нього фігурують: «книга, що читається багатьма й книга, що читається багатьма; будинок, строєний архітектором і будинок, що будувався архітектором». Але дієприкметник строєний не є загальноприйнятим, а зворот книга, що читається багатьма явно гірше, ніж книга, що читається многими.

При наявності дієприкметників обох типів поворотний дієприкметник навряд чи бажано там, де страдательность виражена чітко (коли в наявності орудний діючої особи), вона більше доречне, коли страдательное значення затушоване, так, більш прийнятно: Книга, багато й охоче читається або не викликає заперечень: Явища, що спостерігаються в побуті (існуючі), але краще: Явища, спостережувані нами. Тому можна погодитися з образною оцінкою, що дає Пєшковський цим розрядам дієприкметників: «Вони ставляться друг до друга, як фахівець до дилетанта».

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.