Реклама

Объявления

” серце, ЩоБунтує,” по романі И. С. Тургенєва “Батьки й діти”

У романі И. С. Тургенєва "Батьки й діти" головним героєм виступає представник тих "нових людей", росіян "Инсарових", про які писав Добролюбов у своїй статті з настільки багатозначною назвою "Коли ж прийде теперішній день?". З кінця 50-х років ці люди входили в російське громадське життя. Тургенєв писав: "В основу головного героя Базарова лягла особистість, що вразила мене, молодого провінційного лікаря. У ньому втілився той початок, що згодом одержало назву нігілізму". Головний герой Тургенєва був вихоплений із самого життя. Ідейну спрямованість можна визнаЧи ти словами автора: "Це - торжество демократизму над аристократією".

Образ нігіліста, бунтаря, різноЧи нця - це образ Базарова, що пройшов сувору школу праці й позбавлень, прожив гірке, тернисте життя. У його зовнішності наочно відбитий його характер: твердий, непокірливий. Особа Базарова - довге, худе, із широким чолом, догори плоским, донизу загостреним носом, більшими зеленуватими очами й висяЧи ми бакенбардами піскового кольору - пожвавлювалося спокійною посмішкою й виражало самовпевненість і розум

Базарів - людин з народу. Його дід "землю орав", і він пишається цим. До нього тягнуться прості люди, які почувають, що він "свій брат, не пан", Базарів протипоставлений аристократам Кірсановим, насамперед по своєму соціальному стані

И в тім, що завдяки завзятій праці він "вийшов у люди", - доказ його сили, життєздатності. Він закінЧи в університет, ні "копійки липшей" не взяв у батьків. Знання його дуже великі не тільки в області природниЧи х наук, але й у філософії, соціології. РізноЧи нці - демократи 60-х років - прагнули до одержання цих знань, тому що сенс життя баЧи ли в широкій суспільній діяльності. Такі герої Чернишевського й Некрасова. Базарів показаний як прихильник повного й нещадного заперечення. Він молодий, гаряЧи й, жадає більших справ

И це була та ж риса людей писаревского покоління. Герой заперечує самодержавство, кріпосне право, релігію - усе, що породжено станом суспільства, убогістю, безправ'ям. Центральні епізоди - полеміка Базарова з Павлом Петровичем Кірсановим у політичних, суспільних питаннях. Тургеневский герой ненавидить барство, заперечує прогресивну роль дворянства як класу, і головним Чи ном тому, що дозвільне життя його століттями створювалася працею кріпаків

Це найдужЧи й аргумент Базарова в суперечці із дворянами. Ця суперечка не випадковий, його породила сама історія. На зміну дворянству йшла разноЧи нная інтелігенція, ширше став коло борців, ближче їхній зв'язок снародом.

Найважливішими рисами світогляду Базарова є його атеїзм і матеріалізм. Він заперечує релігію, тому що баЧи ть у ній спосіб покріпачення й гноблення народних мас. Характерною рисою поглядів людей тої епохи був екстремізм. Базарів - екстреміст у своїх судженнях про значення духовної культури в житті людини. Для нього не існує те, що не несе конкретного, матеріального початку, і герой упадає в безглузду крайність, заперечуюЧи мистецтво, красу природи, людські почуття. Любов - це те, Чи м Тургенєв перевіряв багатьох своїх героїв, це пробний камінь

Базарів і тут виявився щирим і глибоким, як у всім, що він робив у житті. Коли прийшла до нього "сильна й важка" пристрасть, він зумів одержати над нею нелегку перемогу, він виявився вище й людяніше тої жінки, що найбільше на світі дорожила своїм "спокоєм"! Письменник змусив пережити його те, що сам Базарів відкидав. Життя виявилося складніше всіх програм і теорій. НезважаюЧи на свою силу, волю й міцність, герой Тургенєва нескінченно самотній

Його не розуміє улюблена жінка, довкола нього немає однодумців. Трагічна самітність Базарова проявляється у взаєминах з народом. Що вмів говорити з мужиками Базарів, самовпевнений Базарів і не підозрював, що був у їхніх очах все-таки Чи мсь начебто "блазня горохового...". Тургенєв показує, яка глибока прірва відокремлює Базарова від народу, підкреслююЧи самітність, передчасність появи в Росії таких людей, їхня приреченість. Письменник завершує свій роман смертю героя. Це робить образ Базарова воістину трагічним. Створюється враження, що разом з героєм умерли й ті ідеї, яким він хотів присвятити життя

Але сила художницького таланта виявилася вище авторської поезії, що зрозумів Писарєв і люди його покоління, що полюбили Базарова за його " серце, щобунтує,".

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.