Реклама

Объявления

Що може людина (По ранніх розповідях М. Горького)

Колекція творів: Що може людина (По ранніх розповідях М. Горького)

Ранні добутки М. Горького розкривають основи світогляду молодого письменника, його філософської думки, його розуміння людини й людських якостей

Центральним образом романтичних добутків це-го періоду є образ героїчної людини, готового до самовідданого подвигу в ім'я народу

"Макар Чудра" і "Баба Изергиль" - наочний при-мір того, що залучало Горького в людині, які риси характеру він хоче бачити в ньому, які якості приветству-ет у людині, а які, навпаки, засуджує. У всіх історіях розказаних Макаром Чудрой і бабою Изергиль, є присутнім поняття "любов", і кожний горьковский герой рас-кривает його сутність по-своєму.

Данко - сміливий, шляхетний юнак - любив свій народ чистою щирою любов'ю. Він не представляв його в горі й мученнях, тому пожертвував своїм світлим серцем, своїм життям заради щастя інших, навіть будучи впевненим, що його ніхто не подякує. Данко мужній і бесстра-шен, його тягне до подвигу шляхетна мета - бути поліз-ним народу. Оспівуючи безкорисливий учинок Данко, Горь-Кий начебто призивають: "Люди! Якщо серед вас є ті, хто вас любить і допомагає вам з усією щедрістю душі, не забувайте їхніх добрих справ і відповідайте їм взаємністю!" Образ Данко втілює в собі ідеал гуманіста й особистість великий ду-ховной краси

Наступна історія баби Изергиль протилежна розповіді про Данко. Описуючи вчинки сина орла - себялюб-ца й егоїста, Горький викриває всіх тих, хто навідріз відмови-вается від своїх друзів, свого народу, піднімає голову на^-стільки високо, що не бачить власних помилок. Природно, подібні егоїсти приречені на вічні страждання, і усвідомлення провини їх уже не врятує. Не зрячи М. Горький використовував образ орла. Адже орел - птах, що завжди живе сама в горах, удалині від цивілізації; сама полює, сама й умирає. Життя поза суспільством породжує в Ларре почуття не вирази-мий туги. "У його очах, - говорить Изергиль, - було стільки туги, що можна було б отруїти нею всіх людей миру". Ларра був приречений на самітність і щастям уважав для себе лише смерть

Ідейний зміст розповіді доповнюється образом баби Изергиль. Її спогаду про свій життєвий шлях - теж своєрідна легенда про сміливу й горду жінку. Баба Изергиль над усе цінує волю. Вона з гордо-стью заявляє, що ніколи не була рабою. Изергиль із замилуванням говорить про любов до подвигу: "Коли людина любить подвиги, він завжди вміє їх зробити й знайде, де це можна".

А любов двох циганів, Радди й Лойко - це не звичайна любов між чоловіком і жінкою. У цьому випадку ве-ликое почуття йде на другий план. Для людей гарячої крові, що живуть у степах, воля й воля - саме святе й важливе в житті. Закохавшись друг у друга, цигани осоз-нают, що можуть втратити все це. Вони залишаються вірними традиціям своїх предків, віддаючи перевагу вічній волі зем-ной любові

Горький малює виняткові характери, возвеличива-ет гордих і сильних духом людей, для яких воля пре-више всього

У своїх ранніх творах Горький приходить до сліду-ющей аксіомі: людина - істота з величезними можливо-стями, він може створити велике на Землі, принеся щастя й радість людям; але також може за одна мить всі разру-шити, поваливши людство в безодню страждань

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.