Реклама

Объявления

Що таке романтизм? Причини виникнення романтизму

Окт

Болісний розпад ідеалу й соціальної дійсності - основа романтичного світосприймання й мистецтва. Твердження самоцінності духовно - творчого життя особистості, зображення сильних страстей, одухотвореної й цілющої природи, сусідить із мотивами «світової скорботи», «світового зла», «нічної» сторони душі. Інтерес до національного минулого нерідко - його ідеалізація, традиціям фольклору й культури свого й іншого народів, прагнення видати універсальну картину миру насамперед історії й літератури знайшли вираження в ідеології й практиці Романтизму

ДІЙСНІСТЬ - мир дивний, фантастичний, незвичайний, як у казці Гофмана «Лускунчик», або виродливий, як у його казці «Крихта Цахес». У цих казках відбуваються дивні події, предмети оживають і вступають у великі бесіди, основною темою яких стає глибокий розрив між ідеалами й дійсністю. І цей розрив стає основною ТЕМОЮ лірики романтизму. Перед письменниками початку XIX століття, творчість яких складалося після Великої французької революції, життя поставила інші завдання, чим перед їхніми попередниками. Їм стояло вперше відкрити й художньо сформувати новий материк

Так відбулося й із творчістю Пушкіна. Досвід історичного життя XIX і XX століть і творчість спадкоємців великого поета розкрили в його добутках нові важливі філософські й художні змісти, часто ще недоступні ні сучасникам Пушкіна, ні його першим найближчим, не посереднім спадкоємцям, у тому числі Бєлінському. Але так само як творчість учнів і спадкоємців Пушкіна допомагає сьогодні краще зрозуміти добутки великого поета й оцінити по достоїнству всі сховані в них насіння, що одержали розвиток у майбутньому, так і аналіз художніх відкриттів Пушкіна дозволяє літературній науці глибше проникнути в наступні відкриття російської літератури XIX і XX століть. Це підкреслює глибокий, органічний зв'язок між новими шляхами, прокладеними в мистецтві Пушкіним, і всім пізнішим розвитком російської літератури аж до наших днів

И в цю епоху революційних бур, військових потрясінь і національно - визвольних рухів, виникає питання, чи може на ґрунті нової історичної дійсності виникнути нова література, що не уступає по своїй художній досконалості найбільш великим явищам літератури древнього миру й епохи Відродження? І чи може в основі її подальшого розвитку бути «сучасна людина», людина з народу? Але людина з народу, що брав участь у французькій революції або на плечі якого лягла вага боротьби з Наполеоном, не міг бути змальований у літературі засобами романістів і поетів попереднього сторіччя, - він вимагав для свого поетичного втілення інших методів

Мислячий і людина, що почуває, нового століття мав за плечима довгий і повчальний досвід попередніх поколінь, він був наділений глибоким і складним внутрішнім миром, перед його поглядом витали образи героїв французької революції, наполеонівських воєн, національно-визвольних рухів, образи поезії Ґете й Байрона. У Росії Вітчизняна війна 1812 року зіграла в духовному й моральному розвитку суспільства роль найважливішого історичного рубежу, глибоко змінивши культурно-історичний вигляд російського суспільства. За своїм значенням для національної культури він може бути зіставлений з періодом революції XVIII століття на Заході

До революції мир був упорядкований, у ньому існувала чітка ієрархія, кожна людина займала своє місце. Революція перевернула «піраміду» суспільства, нове ще не було створено, тому в окремої людини виникло почуття самітності. Життя - потік, життя - гра, у якій комусь повезе, а комусь немає. У літературі виникають образи гравців - людей, які грають із долею. Можна згадати такі добутки європейських письменників, як «Гравець» Гофмана, «Червоне й чорне» Стендаля а червоного й чорне - це кольору рулетки!, а в російській літературі це «Пікова дама» Пушкіна, «Гравці» Гоголя, «Маскарад» Лермонтова. Основним є конфлікт людини з миром. Виникає психологія особистості, що бунтує, що найбільше глибоко відбив Лорд Байрон у добутку «Подорож Чайльд-Гарольда». Популярність цього добутку була так велика, що виникло ціле явище - «байронізм», і цілі покоління молодих людей намагалися наслідувати йому такий, наприклад, Печорин в «Герої нашого часу» Лермонтова

Особливість усякого твору мистецтва й літератури полягає в тому, що воно не вмирає разом зі своїм творцем і своєю епохою, але продовжує жити й пізніше, причому в процесі цього пізнішого життя історично закономірно вступає в нові відносини з історією. І ці відносини можуть освітит

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.