Реклама

Объявления

Шукшин і його добутки

Вивчення творчості В. Шукшина - завдання складна й актуальна. Його мистецтво постійно народжує суперечки, наукові дискусії. Однак щире мистецтво завжди пручається прямолінійності суджень. Василь Шукшин - людин різнобічних дарувань. Це письменник, актор, кінодраматург, режисер

Його творчість відповідає тим критеріям, які запропонував сам письменник: у його мистецтві ми знайдемо широкі міркування над життям народу, сміливе й глибоке збагнення її реальних протиріч і складності. Істотно й інше: авторські міркування вводять нас у творчу атмосферу, надаюЧи можливість зрозуміти природу настільки самобутнього дарування. Живлющим джерелом, ґрунтом творчості В. Шукшина стали спогади й особистий життєвий досвід письменника. Шукшин як художник складався в 50-е роки

Його формувала післявоєнна дійсність, ті досвід, знання, відчуття й сприйняття, які здобувалися, усмоктувалися юнаків у спілкуванні з людьми в роки ходінь по Русі. Дарування актора, режисура, оповідача, романіста, драматурга виявилося в цільному, многооб різній творчості, що справедливо називають феноменом. Рідкісне різноманіття змісту й форм різних видів мистецтва у творчості однієї людини може знайти пояснення в самій природі виняткового дарування Шукшина, у тім особливому сприйнятті реальності, імпульси якої, постійно обновляюЧи його, обумовлювали сложнейшие внутрішні процеси нагромадження спостережень, знань про людину, збагачень духовного досвіду. На цій основі відкривалися нові перспективи роботи. Інтенсивність і напругу її переконують у тім, що можливості творчості, виконаного глибиною страсті художника, були настільки багатогранні, що виявилися невичерпними...

У гармонії таланта згодом і життям народу джерела стрімкого сходження Шукшина до вершини визнання. У народності його мистецтва укладені пояснення й розгадка феноменальності дарування художника, його творчості. Художній мир Шукшина - багатолюдний, динамічний і мальовниЧи й. Земля - образ поетично багатозначний у творчості В. Шукшина

Будинок рідний, рідна село, рілля, степ, мати - сиру земля... Народно-образні сприйняття й асоціації вводять нас у систему понять високих і складну, історичну й філософських: про нескінченність життя й ланцюга, що йде в минуле, поколінь, про Батьківщину, про нез'ясовно притягальну силу землі. Цей всеосяжний образ природно стає центром змісту творчості Шукшина. Міркування над долями селянства, думаюЧи про його минуле й сьогодення, В. Шукшин незмінно вертався до землі: традиціям, моральним поняттям, віруванням, які складалися в хлібороба в праці, багатовіковому досвіду й турботам селянина про хліб насущному

Але земля в Шукшина - образ історичний. Її доля й долі людей єдині, і розірвати ці вічні зв'язки неможливо без трагічно необоротних катастроф і згубних наслідків. Але щось висок, поетичне й моральне вгадував Шукшин

За селянським і загальнолюдським потягом до будинку, рідному селу, батьківщині - споконвічна прихильність душі, обновлюване в кожного нового покоління. Дбайливо, уважно, тактовно придивлявся Шукшин до людини, уловлююЧи саме моменти духовних шукань, міркувань, моральної напруги, у яких висвітлюється особистість. Проза, кінодраматургія, фільми Шукшина гостро драматичні, психологічно ущільнені

Характери зображуються в напружено-кризові моменти: вибору, самосвідомості, спогадів, трагедійного прощання з життям, розчарування або надзвичайних відкриттів. Любов, дружба, синовние й батьківські почуття, материнство в безмежності й доброті - через них упізнається людина, а через нього - час і сутність буття. Шляхи збагнення письменником буття ведуть його до пізнання глибин душі людської. А в цьому - ключ до рішення й древніх, і нових загадок життя. У цьому сутність творчості Василя Шукшина. Шукшину належать величезна кількість глибоких, цікавих оповідань, романів, фільмів. “З дитячого років Івана Попова”, “Дядько Єрмолай”, “Двоє у возі”, “Степанко”, “Зміїна отрута”, “Игнаха приїхав”, “Любавини”, “Калинакрасная”, “ Грубки-Крамнички”, “Дивні люди”, “Горі”, “Залітний”, “Вірую!

”, “Земляки”, “Сельскиежители”, “Материнське серце” - лише деякі з величезного списку творів Василя Шукшина. “Калина червона” - соціально-психологічна драма. Соціальна сутність самітності досліджується письменником від його джерел до трагічного фіналу, коли герой усвідомлює необоротність що происшли: своє відчуження від людей, матері, праці на землі. Автор баЧи ть джерела драми Єгора Пуття-Дина в самому хара

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.