Реклама

Объявления

Символ, як засіб для метафоричного мислення

Саме ж мистецтво творить нерушимі символи, які знаменують собою значно більше й ширше аури, духовне й світове явище в нього глобальному значенні

Середньовічна література породила безсмертні шедеври-символи. Серед них «Лейле й Меджнун» Низами. Численні фольклорні варіанти, усні переклади й обробки сюжету, в арабській літературі про чистоту й трагічність любові юних Лейлы й Меджнуна, що в перекладі означає «одержимий», привернули увагу азербайджанського поета. Із цим утвором-шедевром східної літератури перегукується трагедія В. Шекспіра «Ромео й Джульетта». Про паралелізм, універсальність і іносказання, у символі писав відомий український скульптор Олександр Архипенко, за словами якого символіка, - сама складних і найважливіша із всіх психофізіологічних дій і реакцій. «Кожне вимовлене слово, - писав він, - кожний жест або міміка, кожна написана буква або цифра, - все це символи. Музика, мистецтво й релігія, ґрунтуються на символіці». У своїй власній творчій практиці скульптор надавав виняткового значення символу як носію думки й почуття, спонукання, до інтелектуальної творчості, до освоєння художньої мови. Символ - це іносказання, непрямий спосіб висловлення змісту який потрібно донести до реципієнта. Тому так важливі тут паралелі. «Якщо символ, - підтверджує цю ідею О. Архипенко, - у художньому творі немає ніяких паралелей ні із чим, він перетворюється у свавілля думки».

Знак є символом і образом у мистецтві, але він може здобувати ускладнене подвійне визначення - у ньому не тільки вираження цінностей життя, ідеалів і суспільних стоимостей морального, естетичних, різного роду інших духовних установок і випробуваних традицій, але й символ генія творчого людського духу. У сприйнятті символу «Місячної сонати» Бетховена в той же час присутня сугестія краси почуття й геніальності добутку

Гора Фудзи - символ краси, овіяний легендами, поезією, мінливістю сприйняття пейзажів. Більша серія присвячена цій темі в картинах Кацусики Хокусая - «36 видів Фудзи». Це також символ однієї з вершин японського мистецтва

Лотос, наприклад, - алегоричний символ влади для індійського епосу й індійської семантики значень. В алегорії персоніфікується явище або ідея - і тоді перед нами з'являться агнець, голуб, змія, сокіл, лотос - символи чистоти миру, мудрості, влади, краси, і тому подібне

Не можна повністю приписувати символу ірраціоналізм, недосконалість пізнання того, котре приховано в таємниці й тільки хвилююче передвіщає про себе, але символи в сивій давнині асоціювалися з поняттями, які передвіщають про ті або інші події. У традиціях символіки героїчного епосу автор «Слова об полицю Игореве» використовував епізод прояснення в затьмаренні сонця. У цій поемі багато інших вражаючих символів, які ріднять неї з язичеськими традиціями світосприймання. Сповнена символіки, що таїться в стихіях природи й людської одержимості, також давньоіндійська епопея «Махабхарата».

У знаках, ритуалах, етнічних особливостях обрядів і звичаїв символи, хоча й податливі до змін під впливом історичних обставин, все-таки залишають за собою особливість співвідношення з конкретними подіями й значеннями. У мистецтві символ полісемантичний. Біблійні й міфологічні, фольклорні сюжети й персонажі, залишаючись в основі своєї поняттями-символами, незмінно породжували бажання в мистецтві до переосмислювання, висвітленню філософських загальнолюдських ідей і граней своєї епохи

Символ у мистецтві як багатозначний тип ціннісних відносин стає рівнозначним своєму призначенню, якщо в ньому є присутнім високий дух і талант художника

В алегорії поняття залишається таким, що має тенденцію до абстрактного самоствердження, але воно може читатися в нашій свідомості через зовнішнє конкретне натхнення або «опредметнение». Міфологія, релігія, фольклор, різні притчевые жанри казки, байки, апокриф, билини, звернені до алегоричного персонификациям.

Алегоричним називав Шеллинг «те зображення, у якому особливе означає загальне або в якому загальне созерцается за допомогою особливого». Для продовження даного визначення в самому загальному тлумаченні алегорії як тотожності особливого в загальному необхідно відзначити таку його рису, як сполучення абстрактної ідеї або поняття з конкретним явищем. В алегорії не потрібно, щоб поняття було повністю втілене в понятті або срослось із ним. Предметність у зображенні умовна, оскільки вона повинна означати інше - переклад її в площину загальних абстрактних суджень. Я

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.