Реклама

Объявления

Соціально-історичних корінь драми Чацкого

Колекція творів: Соціально-історичних корінь драми Чацкого

У моїй комедії 25 дурнів на

Однієї розсудливої людини...

А. С. Грибоєдов

У комедії "Горі від розуму» відбитий основний соціально-ис-торический конфлікт - боротьба двох мировоззрений, двох ідеологій, двох поколінь. Це боротьба нового - зароджую-щегося й развивающегося зі старим - відживаючим і тор-мозящим рух уперед. Це гостріше всього виражається в зіткненні між молодими представниками нового життя й войовничими охранителями старих, реакцион-них підвалин. Таке розуміння процесів, що відбуваються в країні, навіяно Вітчизняною війною 1812 року. Відомо, що декабрист И. Якушкин затверджував, що ця визволитель-ная війна російського народу дозволила передовий дворянської молоді піти на сто років уперед від старих, що вихваляють все старе й гудять усякий рух уперед, і отноше-ния між ними загострилися до крайності

Драматичне зіткнення волелюбного й розумного героя з відсталим середовищем реакціонерів і мракобісів становить основу комедії Грибоєдова

Драма Чацкого має глибокі соціально-історичні коріння, відбиваючи ті процеси, які дійсно проис-ходили в російському суспільстві у двадцятих роках минулого сто-річчя. Герой Грибоєдова виховувався на ідеях і ідеалах свого століття Освіти й вірив у те, що розум і гуманні почуття здатні перетворити мир. Видимо, цим пояснює-ся його палка нестриманість у мовах, проповідницький пафос його монологів. Але, на жаль, у будинку Фамусова він ніколи не міг зустріти розуміння. Йому призначено залишитися неусли-шанним або незрозумілим, як би він цього ні не хотів

Безсумнівно, в образі головного героя запам'яталися мно-гие характерні риси покоління декабристів. І те, що поема вийшла у світло буквально напередодні повстання на Сенатській площі, з багатьма учасниками якого автор був особисто знаком, тільки підтверджує єдність устремле-ний Чацкого й живих героїв тієї епохи

Декабристи, так само як і герой комедії Грибоєдова, були приречені на поразку. І була ця поразка набагато трагичнее, чим припускав Грибоєдов, створюючи теоретичес-кий конфлікт між новим і старим миром

Поразка Чацкого було обумовлено також незмінне-мі законами розвитку людського суспільства на шляху до про-грессу: ті, хто першими починають цю боротьбу, приречені на жертовність - так улаштований мир людей

Соціальне середовище, що могла б підтримати Чацкого, у Росії на той час ще не сформувалися. Гончарів, що присвятив аналізу комедії статтю "Мильон роздирань», писав: "Чацкий зломлений кількістю старої сили, нанеся їй у свою чергу смертельний удар якістю сили свіжої. Він вічний викривач неправди, що заховалася в прислів'я: "один у поле не воїн».

Я вважаю, що все-таки Чацкий, незважаючи на свою поразку в боротьбі зі старим миром, заслуговує високого громадян-ского звання - Воїн. Властиво, його особиста людська драма "непочутого» не заслоняє соціально-историчес-кого значення його шляхетного вчинку. Значення його ідей для майбутнього і є перемога й торжество Чацкого над темними силами старого миру

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.