Реклама

Объявления

Специфіка навчального предмета літератури, сполучення в ньому науки й мистецтва

-26

Художня література розвиває образну пам'ять, уяву, эстетический смак, розумові здатності, збільшує потребу творчої праці, підвищує культуру усного й письмового мовлення

Своєю творчістю видатні діячі художньої літератури знаменують найважливіші фази розвитку світової й національної культури. Наука, що досліджує й направляє вивчення літератури в школі, - методика літератури - зважає на викладену тут специфікою предмета

Прогресивна художня література зберігає форми, які складалися століттями. На основі принципу історизму вона розвиває складну динамічну систему літературних пологів - епос, лірику, драму. Усередині них відбувається відповідне формування жанрів, видів, мотивів, сюжетів, образів. Це визначає застосування певних форм прози й поезії, образотворчих, язикових засобів, прийомів композиції. У єдиному творчому процесі закономірна розмаїтість стилів. Удосконалюються творчі методи, творчість наповнюється новим змістом напрямкам. Осягає всі вища мета й прагнення

Маючи свою специфіку, художня література через закономірне сполучення ведучого для неї, - образного мышленияе з логічним усе глибше відображає життя в духовно-розумових формах, усе більше здобуває суспільно перетворюючої, виховної сили

«Література, - міркує із приводу іншого той же письменник, - насамперед поезія, володіє здатністю начебто зупинити в часі конвеєр скороминучої реальності й вдивитися в його деталі, які і є неповторними подробицями життя, - і тоді вони з'являються у всій своїй життєвості». «Відтворення того, що відходить або відійшло, повторне придбання його силою почуттєвої й мудрої пам'яті в сполучнику з уявою родить художнє пізнання й наше буття, і нашого побуту. Як відомо, поняття "художник"походить від давньоруського "худе", що колись мало значення чудесности, чаклунства, чарівництва. Які би соціальні земні проблеми не втілювала в собі поезія, вона завжди повинна бути або радістю, або болем дотику, до життя, до чарів прекрасного, які роблять людини більше мужнім, більше улюбленим".

Література вивчається у всіх типах шкіл України. Навчальний предмет літератури включає літературознавство й теорію літератури. У процесі вивчення художніх творів учні повинні засвоїти систему конкретних і узагальнених знань, тобто, вона вивчається як вид мистецтва і як об'єкт літературознавчої науки. Вивчаються добутки різних жанрів, стилів, напрямків. Знаннями й уміннями, сформованими під час вивчення цього навчального предмета учні повинні вміти користуватися в нестандартні ситуаціях

Література, мистецтво, по образних висловленнях письменника, - це історична енциклопедія людських відчуттів, суперечливих страстей, бажань, зльотів і падінь духу, самовідданості й мужності, ця поразка й перемога. Розкривши книгу, людина вдивляється в друге життя, як у глибинну сферу, ища власного героя, відповіді на свої думки, поневоле приміряючи чужу долю й чужу мужність до особистих рис характеру, жалуючи, коливаючись, горюючи, сміючись, плачучи, співчуваючи й беручи участь, - тут і починається вплив книги. Все це і є "зараження почуттями", по висловленню Лева Толстого".

Література в школі, отже, закономірно, зближає із самою природою предмета мистецтва й науку, точніше - основи науки про нього. Чудесний сплав науки й мистецтва - у цьому специфіка шкільного предмета літератури. Він природно сполучає в собі почуття й свідомість, височина й розумова діяльність

pOwIXp1tn

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.