Реклама

Объявления

Тема любові у творчості И. Буніна

Колекція творів: Тема любові у творчості И. Буніна

Немає розлук і втрат, доколе жива моя душа,

Моя Любов. Пам'ять!.. У живу воду

Серця, у чисту вологу любові, суму й

Неясності занурюю я корінь і стебла

Мого минулого... Віддалися, невідворотний

Година, коли висохне ця волога, збідніє й

Зсохне серце...

И. Бунін "Роза Єрихона»

Головна властивість особистості И. Буніна і його художній-ного дарунка не можна, мабуть, назвати інакше, як загостреним світовідчуванням, найтоншим і найгострішим почуттям життя. Бунін мав якусь первородну любов до землі, по-вишенной здатністю почувати природу, фізично відчувати себе крупицею її, частинами єдиного світового цілого, нескінченного в часі й просторі

И с тією же силою, з який був прив'язаний до життя, до землі, ненавидів Бунін смерть, тлін, руйнування, кото-рие приносять війни, соціальні несправедливості, болез-ні (будь-яка хвороба завжди була для нього стражданням). Бу-Нин був ворогом усього, що порушувало споконвічну природ-ную гармонію, у яку він незиблемо вірив. Таке світовідчування й було поетичним джерелом його творчості

Проза Буніна, як і поезії, - пісня його душі, вона завжди емоційна й лірична; про що й про кого б він не говорив, він говорив завжди "із самого себе». В усіх про-винищеннях відчуваються особистість автора, його погляд на мир - і та гармонія, до якої волає письменники кожним сво-їм словом

Здається, для Буніна немає нічого суперечливіше, ніж два моменти в людській долі: вища форма щастя й неминуча, неостановимая трагедія всіх людей. Але пи-сатель знаходить цей таємничий зв'язок між ними. Чим пессимистичнее дивиться він на життя, тим частіше любов у його зображенні підводить людини до останньої, фатальної риси, смерті. Любов і смерть з'єднуються в самій людській долі, де, по думці письменників, відбувається обя-зательная розплата за щастя. Це трагічна філософія письменника, у загальному-те, що віднімає в людини радісне відчуття буття

У щирій любові, по Буніну, є щось загальне з гармонічною природою. Прекрасно тільки природне, не-вигадане почуття любові. Такому почуттю письменник склав, як і природі, справді поетичний гімн. З любов'ю й без її... два конфронтуючі й несумісних типи життя

Ненависний Буніну буржуазний уклад життя, що він спостерігав під час численних подорожей по країнах Заходу й Сходу. Один з розповідей Буніна, "Бра-тья», оголює пороки європейської буржуазної " цивили-зации». Страшна фігура жорстокого й цинічного английс-кого колонізаторів з'являється перед читачем. В основі сюжету - історія про те, як англієць замучив молодо-го рикшу, ганяючи його цілий день по пекучому Коломбо. Уви-Дівши свою наречену, продану білим, зневірений від горя юний рикша свідомо приймає смертельний укус змій. Розтоптано любов, погублена молоде життя, усьому провиною - "діловиті» буржуа-європейці

Бунін не знав, як зцілити людство. Як рятівна ліра, на його думку, здатної захистити нещасних, він звертається до буддійської філософії й ре-лигии. Але важливіше не те, що він покладає на буддизм мул-люзорние надії. Головне, Бунін виступає прочив індивідуалістичної особистості, проти людей "нового ж-лезного століття», які прагнуть поневолити народи, жи-вущие за законами " по-дитячому-безпосереднього життя».

И тут звучить бунинский мотив переваги есте-ственности буття над його корисливо-розважливим устрой-ством. Буржуазна дійсність спонукувала Буніна підсилювати цю антитезу. Одне з яскравих свідчень - рас-розповідь "Пан із Сан-Франциско». Тут "радісний, пре-червоний, сонячний» італійський острів виступає цим-волом реальної, щирої краси, різко контрастую-щей з життям американського пана і його родини. Фальш поневолила людей, що прибули в Європу на рос-кошной кораблі. Міра цінності людини - його гроші. От молода пара найнята на комфортабельне судно для зображення закоханих - все це кепська гра, про-тивная духу здорового життя, гра, у якій завуалирова-ни духовне вмирання, смерть людини

Бунін зображував і почуттєву любов, але цього ні-коли не траплялося за рахунок зниження головної, духовної зна-чимости любові. Тільки в такій якості вона становить найкращі миті життя. Любов - вищий суддя в людських відносинах, затверджує письменник в " Тим-Них алеях».

Книга "Темні алеї» - єдина в чи росіянці-тературе, де все олюбви.

Бунін описував любов у всіх станах, в емигра-ции - пильно, зосереджено, - умів знайти її навіть там, де вона ледь світиться й ніколи не збудеться, і де те-мится з, і де лагідно служить чомусь їй беско-нечно чужому, переходить у пристрасть або в здивування, не виявляє свого минулого, підвладного руйнівник-ному часу. Все це схоплювалося в нових, нікому ще не вдалих подробицях і ставало свіжим, сегод-няшним для кожного часу

"Усяка любов - велике щастя, навіть якщо вона й не розділена», - ці слова із книги "Темні алеї» могли б повторити всі " герої-коханці» у Буніна. При ог-ромном розмаїтості індивідуальностей, соціального по-ложения й т.п. вони живуть чекаючи любові, шукають її й, найчастіше, обпалені нею, гинуть

Любов рівна, тихе горіння, безбурне щастя, рав-але як і драма, розосереджена, розчинена в повсякденний-ности, - все це зарозуміло відкидається героями й авто-ром. Любов - "легкий подих», що відвідав цей мир і го-товое в будь-яку мить зникнути, - вона є лише "у мінути фатальні». Письменник відмовляє їй у здатності тривати - у родині, у шлюбі, у буднях. Коротка, ослепитель-ная спалах, до дна озаряющая душі закоханих, приво-дит їх до критичної грані, за якої загибель, самоубий-ство, небуття

Книга "Темні алеї» - підсумкова у творчості Буни-На; вона як би увібрала в себе всі, про що він писав раніше, міркуючи олюбви.

Відрив від батьківщини, нестаток, старість і хвороби - всі вме-сте підривало сили Буніна. Однак до останнього дня життя (умер він у віці вісімдесятьох трьох років) сохра-ніл письменник ясності Розуму, волю до творчості, світлий погляд на мир. Віра життя, у кінцеву перемогу добра, поклоніння красі ніколи не залишали його.

Проживши довге, яскраве життя, протягом якого була написана величезна кількість прекрасних, чистих і за своїм духом істинно російських добутків, И. Бунін ви-повнив свій "священний» борг. Від його життя залишилося світле, високе й добре мистецтво, що органічно влилося в класичну російську літературу

.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.