Реклама

Объявления

Тема любові в романі И. А. Гончарова «Обломів»

Колекція творів: Тема любові в романі И. А. Гончарова "Обломів»

У своєму добутку "Обломів» И. А. Гончарів намагається знайти від-вети на ті вічні питання, які задає собі людина хоча б один раз у житті. І одним з таких багатогранних мирів, дослідженню й осмис-лению яким автор присвятив свій роман, є мир гармонії, счас-тья, любові. Любов як би пронизує весь добуток, наповнюючи його різними фарбами, розкриваючи самі несподівані риси героя, пробуж-дая в них спрагу дії й пізнання. Гончарів відкриває нам всілякі грані любові й пов'язані з нею поняття родини, шлюбу. Ми почуваємо симпатію автора до тої або іншої ідеології щастя, однак головний вибір він залишає читачеві

Любов допомагає розкрити самі несподівані риси в характерах героїв, риси, без яких не можна було скласти повне враження про їх, адже інакше воно було б помилковим. Наприклад, характер дорослого Іллі Ілліча Обломова. Ну чим би були слова Штольца про "кристальну, чисту й світлій» душу Обломова, якби автор показав нам лише його життя в Петербурзі? Не будь тих прекрасних сторінок про його щиру всеосяжну любов, пробудженою Ольгою, навіть спогаду дитинства не скрасили б цей образ

Друга, не менш значима функція любовного сюжету в романі, - протиставлення. У даному добутку два збірних образи, що виявляють собою повну протилежність при зіставленні харак-теров або зовнішності - вони обоє проходять випробування любов'ю. І Обломів, і Штольц зв'язані між собою ниткою взаємин з Ольгою. Як несхоже ях поводження, коли вони закохуються в неї, і як багато більше воно дає, ніж будь-яке інше порівняння

Величезне значення теми любові й у тім, що вона дає авторові возмож-ность піднімати інші, не менш глибокі й цікаві проблеми. Приміром, питання про ідеальну родину. Який її бачить автор, який вона може бути?

Перейдемо до конкретних образів роману, почнемо із взаимоотношении трьох основних персонажів: Обломова, Ольги й Штольца. Перша пара - Обломів і Ольга. Їхня любов - це прекрасні звуки, пробуж-дающие все найкраще в душі, що цвіте гілка бузку, символізую-щая "колір життя», яскрава літня природа, що викликає самі радісні мрії. Але наступила осінь, перецвів бузок, і любов пройшла. Вона була схожа на казку. Обломів і Ольга жили в якімсь уявлюваному, мифи-ческом світі. Але зштовхнувшись із жорстокою реальністю, цей мир разле-телся й розбився на тисячі осколків, а з ним і любов. А може, і не любов. Може, прав Штольц, говорячи, що те була не любов для Ольги, а лише підготовка до справжньої любові, майбутній любові. Але тоді це вірно й для Обломова. Він теж вірить не в живу людину, а, скоріше, у придуманий-ний образ. Адже, якби він усвідомив до кінця натуру Ольги, йому б і в голову не прийшло помістити її у свій майбутній сімейний мир

Для Ольги любов - це насамперед борг. І ока сама не заперечує етого. У її взаєминах з Обломовим їй подобалася роль " путевод-ний зірки, світлого променя», що направляє Іллю Ілліча. І не слу-чайно, коли говорять про любов Ольги й Обломова, відзначають християнський початок у її образі. Навіть сам Обломів бачить у ній ангела, що прийшов урятувати його, вивести до світла. Не випадково Ольга виконує для Обломова. Це обіг молодої дівчини до богині Артеміді, до не-порочної діви з міфології. Ця богиня виступає як би прообразом Святої Діви. Цей християнський мотив підходить до образу Ольги. Вона, подібно святий, намагається врятувати душу Обломова із цієї тьми, на кото-рую ои її прирік. І вся її любов підлегла цьому почуттю, почуттю боргу. Але її надіям не призначено збутися. Напевно, я схильна погодитися зі Штольцем у тім, що Ольга любила не самого Обломова, а той образ, що створила у своїй уяві. А хіба могла б Ольга в ім'я любові схилятися перед Обломовим таким, яким він був насправді? І в результаті, коли вона розуміє, що не зможе його переробити, вони розстаються

Однак героїня Гончарова все-таки знаходить героя, гідного любові й поваги. Цією людиною стає для неї Штольц. Треба відзначити, що його розуміння любові, настільки логічне, саме є самим проти-воречивим. Він, як і Обломів, бачить у ній спокійне довге почуття, але не пущене на самоплив, а контрольоване. Не повинне бути упущене жодного питання, жодного недорозуміння, щоб ці протиріччя не накопичувалися й не загрожували з майбутньому. І навіть Ольга, що, несом-ненно, знайшла своє щастя зі Штольцем, не може не визнавати цього. Інакше звідки всі ці сумніви, цей смуток. Може, це туга за тим щастям, що вона один раз випробувала, живучи в ідеальному світі з Обломо-Вим, туга за почуттями, які їй не може дати Штольц.

Ще одна пара - це Гафія Матвіївна Пшеницина й Обломів. Їхнє життя являє собою ідилічну Обломовку. Причому вона устраи-вает їх обох, а точніше, робить їх щасливими. Гафія Матвіївна з тих людей, які віддають всі безоплатно коханій людині. Для неї любов - це можливість віддавати. Обломів же, у свою чергу, приніс у її життя чистоту, шляхетність своєї душі. Звичайно, їхній шлюб не ідеальний, але зате любов у них сама щаслива

На противагу Ользі й Штольцу в Гончарова є ще одна пара - Онисія й Захар. Це як би пародія на всі інші взаємини вромане.

И в висновок мені хотілося б сказати, що кожний з героїв розуміє любов по-своєму: для Обломова - це ідилія нескінченної ніжності й спокою, для Ольги - борг, для Штольца - рациональ-ное, логічне почуття, а для Гафії Пшенициной - можливість саме-віддачі, жертви заради коханої людини, і всі вони праві. Я ж уважаю, що в романі самою щасливою парою були Гафія й Ілля Ілліч Обломів

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.