Реклама

Объявления

Тема подвигу в одному з добутків російської літератури

Колекція творів: Тема подвигу в одному з добутків російської літератури

Герой - це та людина,

Який у рішучий момент робить те,

Що потрібно робити в інтересах людського суспільства

Юлиус Фучик

Герой, героїзм, героїчне... Ці слова з дет-ства входять у наше життя, формуючи в людині риси громадянина й патріота. Важлива роль у цьому процесі належить російській літературі, у кото-рій зображення подвигу людини бути й залишається традиційним ще із часів "Слова об полицю Ярмо-Ревінні» і "Задонщини». У російській літературі XX століття подвиг людини виявляється тісно пов'язаним з темою Великої Вітчизняної війни, що стала воістину "народною війною» для наших соотече-ственников.

Серед минулу цю війну було багато буду-щих письменників: Ю. Бондарев, В. Биків, В. Закруткін, К. Воробйов, В. Астафьев і др.

Добровольцем Великої Вітчизняної, прошед-шим її від початку до кінця, став і Борис Львович Васильєв, автор багатьох книг, присвячених цієї святий для кожного темі

Найбільшою популярністю користується повість Б. Васильєва "А зорі тут тихі...», у якій з особливою проникливістю виражена думка про нез-місткості війни із природою людини, тим більше жінки, покликаної дарувати життя

Але мені хотілося б у своєму творі звернути-ся до роману Б. Васильєва "У списках не значився», що був опублікований у журналі "Юність» в 1974 році

У центрі роману - доля молодого лейтенанта Ні-Колая Плужникова, що прибув до місця служби - у Брестську міцність - пізнім вечором 21 червня 1941 року, а тому й не успели потрапити в спи-сік складу гарнізону, але ставшего згодом пос-ледним захисником героїчної міцності

"У списках не значилася» - це історія ста-новления героїчного характеру, що мужніє у вогні війни

Роман композиційно ділиться на три частини, хро-нологически продолжающих друг друга

Отже, Коля Плужников прибуває в Брестську міцність у ніч на 22 червня 1941 року. Він майже ще хлопчик, дуже наївний і безпосередній. Але в цій наївності укладена, мені здається, біль-шая правда часу, що Б. Васильєв малює, уникаючи й натяку на модернізацію, осовременива-ние минулого на догоду моді, владі й т. п.

Коля щиро впевнений, що відоме сообще-ние ТАСС, у якому слухи про початок війни назва-ни провокацією, вичерпує всі проблеми: "У нас із Німеччиною договір про ненапад. Слухи про концентрацію німецьких військ у нашої границі... є результатом підступу англо-французьких імперіалістів». А на питання про те, чи буде виття-на, юнак швидко відповідає: "Це буде швидка війна. Саме головне - це вирішальна міць Крас-Ний Армії. На ворожій території ми нанесемо ворогові нищівний удар». Нам, людям початку XXI століття, що знає про тяжкі відступи Крас-Ний Армії в 1941 році, про страшне харківське оточення 1942 року, ці слова героя неможливо читати без гіркої посмішки

Але не для того, щоб посміятися, Б. Васильєв уводить на сторінки роману свого Колю Плужни-Кова. Це, якщо хочете, вихідний момент у разви-тии героя

Війна різко міняє життя й свідомість Миколи. Ціною тяжких помилок, пізнавши високу любов і низьке зрадництво, Плужников приходить до по-ниманию того, що від його особистої участі залежить многое.

Не відразу вдалося пройти Миколі ту "науку не-нависти», про яку писав М. А. Шолохов. У вто-рій частини роману відбувається перехід героя в але-витті стан: перетворення хлопчика у воїна, в "товариша командира».

Однак мені здається, що перша й друга частини є своєрідною зав'язкою до третьої частини. От коли загинули всі друзі Плужникова, коли він залишається єдиним діючим бійцем у зайнятий, але непереможеної міцності, разворачива-ется основна дія роману. Різко міняється тон і навіть ритм оповідання, ідуть драматичні ноти військового сюжету, зникають опису бойових епізодів; виникає високий психологічний на-кал, на зміну драмі приходить висока, превраща-ющая юнака в Героя трагедія, кульмінацією й розв'язкою якої одночасно стає послід-няя глава роману. Звідси й урочистість, і осо-бий, значимий зміст кожної фрази

Нескорений син нескореної батьківщини не чув-ствует себе переможеним. Брестська міцність не впала, а просто минула кров'ю, і Плужников - остання її крапля. Він вище смерті, виходить, вище забуття

Напівживого, голодного Плужникова бояться фа-шисти: "У входу в підвал стояв неймовірно худий, що вже не мав віку людин..., довгі рє-дие волосся стосувалися плечей. Він стояв, строго випря-мившись... і, не відриваючись, дивився на сонце ос-лепшими очами. И із цих немиготливих, присталь-них очей нестримно текли сльози».

Подвиг Плужникова настільки високий, що він пора-жает навіть ворогів. Коли він ішов до санітарного ма-шині, "раптом німецький генерал, клацнувши каблука-мі, скинув руку до козирка. Солдати витягнулися й завмерли». Але той, кому віддавали честь вороги, уже нічого не бачив. Він був вище слави й вище смер-ти. "Він ішов гордо й уперто, як жив, і впав толь-до тоді, коли дійшов».

Неможливо читати без сліз цю останню гла-ву роману, у якій автор жодного разу не назвав свого героя по ім'ю. На початку роману він був для нас Колій Плужниковим, потім "товаришем команди-ром», а прощаємося ми з невідомим росіянином сол-датом, чиє ім'я навіки залишилося в народній пам'яті, хоча сам він і в списках не значився

Я думаю, що тема подвигу вічно буде суще-ствовать у російській літературі не тільки тому, що пам'ять про героїв не вмирає в наших серцях, але й тому, що в наші дні, на жаль, знову гинуть дев'ятнадцятирічні хлопці, а матері знову надягають жалобні одяги

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.