Реклама

Объявления

Тема Руси, що йде, у добутках И. А. Буніна

Колекція творів: Тема Руси, що йде, у добутках И. А. Буніна

Тема дворянсько-кріпосницької России, що йде, знайшла відбиття в добутках багатьох росіян пи-сателей. Її літературні джерела ми знаходимо в произ-веденнях, написаних ще до скасування кріпосного права. Так, И. А. Гончарів описує в "Обломове», як мірний хід життя в Обломовке перетворюється в стос-чую діяльність маєтку Штольца. Барство йде в минуле, але з ним зв'язана культура й традиції це-лого класу - дворянства. Про це ж писав і Н. А. Некрасов у поемі "Кому на Русі жити добре», боротьба нових явищ зі старим укладом життя зі своє відбиття й у романі И. С. Тургенєва "Батьки й діти». На рубежі двох століть до цієї теми звертається й такий великий російський письменник, як Іван Олексію-Вич Бунін

Чому тема дворянської Русі настільки близька серцю Буніна? Відомо, що він народився не просто у дворян-ской родині. Рід Буніних був дуже древнім, і писа-тель по праву пишався своїми предками. Він прекрас-але знав спосіб життя помісного дворянства, його лантух-туру, побут. Але так само добре він знав і життя простого селянського люду

У дитинстві в селі від матері й двірських він наслу-шался пісень і казок. Спогаду про дитячий го-дах - років із семи, як писав Бунін, - зв'язані в нього "з полем, з мужицькими хатами» і їхніми мешканцями. Він цілими днями пропадав у найближчих селах, пас худоба разом із селянськими дітьми, їздив у нічне, з деякими з них дружив. Наслідуючи подпаску, він і сестра Маша їли чорний хліб, редьку, "шорсткі й горбисті огірочки», і за цією трапезою, "самі того не усвідомлюючи, прилучалися самої землі, усього того чув-ственного, речовинного, із чого створений мир», - пи-сал Бунін в автобіографічному романі "Життя Арсе-Ньева». Тому для письменника відхід у минуле цього укладу життя був справжньою трагедією. Тема расста-вания із близької йому Росією, тої, котру він знав із самого дитинства, розкривається в таких творах Буніна, як "Антоновські яблука», "Епітафія», " Су-Ходол», "Село» і інших

У повісті "Суходіл» письменник зі смутком відтворить хронікові ніколи знатного роду дворян Хрущевих: "Багато хто з одноплемінників наших, як і ми, знатні й древни родом. Імена наші поминають хроніки: перед - ки наші були й стольниками, і воєводами, і "чоловіками іменитими», найближчими сподвижниками, навіть ро-дичами царів. И називайся вони лицарями, народися ми на захід, як би твердо говорили ми про їх, як довго ще трималися б! Не міг би нащадок лицарів ска-зать, що за піввіку майже зникло з особи землі цілий стан, що стільки виродилося, збожеволіло, нало-жило руки на себе або було вбито, спилося, опусти-лось і просто втратилося десь безцільно й бесплод-але!»

Барство в Буніна йде разом з його представите-лями. Дворяни в нього вироджуються. Це яскраво видно в повісті "Суходіл», що показує, як подрібнював ніколи знатний рід. Доля Хрущевих трагична. Ба-Ришня Тоня божеволіє, Петро Петрович гине під копитами коня, недоумкуватий дідусь Петро Кирилло-вич умирає від руки кріпака. Представники не-коли знатного дворянського роду просто " сосуществу-ют» між собою, іноді доходило до того, що вони хва-тались за ножі й рушниці

При цьому Бунін із симпатією ставиться до простого люду. "Часом мені здавалося надзвичайно привабливим бути мужиком», - писав він. Життя богатих, зажиточ-них мужиків письменник порівнює з життям середнього дворянства. Буніну подобається їхня працьовитість, набож-ность, розміряний уклад життя - усе, що составля-ло основу тої Русі, що була так близька письменникові і яка йшла впрошлое.

Але Бунін бачив і затурканість селянства, його неві-жество й безгосподарність. Герой його чудової повісті "Село» Тихін Краснов до глибини душі уражений, що в родючому чорноземному краї може бути голод, руйнування й убогість. "Хазяїна б сюди, хазяїна!» - думає він. Його брат Кузьма винить у цьому урядових "пустоболтов», які " затопта-чи, забили народ».

Повість Буніна "Село», надрукована в 1910 го-ду, викликала більші суперечки й з'явилася початком огром-ний популярності письменника. За "Селом» последова-чи інші повісті й розповіді, як писав Бунін, "різко

500

Рисовавшие росіянку душу, її світлі й темні, часто трагічні основи». На думку Максима Горького, про що він і написав авторові "Села», Бунін у цьому добутку "широко захопив життя російського наро-так, стосується проблем історичних, національних і того, що було злістю дня, - війни й революції». При цьому він зображує сучасну йому село "без усяких прекрас».

"Нещадна правда» бунинской повести була заснована на глибокому знанні її автором "мужицького царства». У ній Бунін показує життя селян-ства напередодні першої російської революції, події якої повністю руйнують звичний хід жиз-ні в селі. Ми бачимо якісь мужицькі сходки, що горять поміщицькі садиби, розгул бідноти... Ге-Рої повести намагаються розібратися в навколишньому, знайти для себе точку опори. Але неспокійні соби-тия початку століття загострюють не тільки соціальні проблеми села, але й руйнують нормальні че-ловеческие відносини, заводять героїв "Села» втупик.

Герої Буніна дуже важко переживають всі ці події. Іноді вони не мають сил виносити розлад у звичній їм життя: Арсеній Семенович із рас-розповіді "Антонівські яблука» застрелився. У цій розповіді Бунін ідеалізує добрий старий час, коли дворянство переживало свої кращі часи. Вчитуючись у його рядки, ми починаємо бачити це-лую історію розквіту й заходу життя поміщицьких садиб, опис осіни дворянства. Антонівські яб-локи - символ життя, благополуччя. Тому не випадково кращі спогади Буніна про колишнє багате дворянське життя зв'язані саме з анто-новкой, такий реальної, що ми, здається, чуємо неї запах

Творчість И. А. Буніна займає значне ме-сто не тільки в росіянці, але й у всесвітній літературі. У світі прозу Буніна дорівняли до творів Толстого й Достоєвського, говорячи при цьому, що він обно-вив російське мистецтво й за формою, і по змісту, привніс у реалізм XIX століття нові риси й фарби. Описуючи сучасні йому події, Бунін висуває на перший план вічні цінності - добро й красу. Це давало письменникові настільки необхідне йому відчуття зв'язку спрошлим.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.