Реклама

Объявления

Тема війни в сучасній літературі (по творчості В. Бикова)

Колекція творів: Тема війни в сучасній літературі (по творчості В. Бикова)

Люди теплі, живі

Ішли на дно, на дно, на дно...

А. Твардовский

Мені подобається, як пише про війну Василь Биків. У його добутках мало батальних сцен, ефектних историчес-ких подій, але зате йому вдається із приголомшливою глибиною передати відчуття рядового солдата на великій війні. На прикладі самих стратегічно незначних ситуацій автор дає відповіді на складні питання війни. На відміну від таких наших письменників, як Стаднюк, Бондарев, Бакланів, Ананьев, які ставлять в основу своїх добутків масштабні бої й герої яких майже все з до-мандного складу армії, Василь Биків будує сюжети тільки на драматичних моментах війни місцевого, як го-ворят, значення за участю простих солдатів. Крок за кроком аналізуючи мотиви поводження солдат в екстремальних си-туациях, письменник докопується до глибин психологічних станів і переживань своїх героїв. Це якість прози Бикова відрізняє і його ранні роботи: "Третя ракета», "Альпійська балада», "Пастка», "Мертвим не боляче» і інші

У кожній новій повісті письменник ставить своїх героїв у ще більш складні ситуації. Поєднує героїв лише те, що їхньої дії не можна оцінювати однозначно. Наприклад, в "Альпійській баладі» Биків описує втеча російського сол-дата з фашистського полону разом з італійкою Джулией. Тут автор захоплюється описом зовнішніх подій: втеча, погоня, любов, смерть героя й т.д. Але вже сюжет повести "Сотників» психологічно закручений так, що критики сби-лисій з користі в оцінці поводження героїв Бикова. А подій у повісті майже ніяких немає. Критикам було від чого расте-ряться: головний герой - зрадник?! На мій погляд, автор свідомо йде на розмивання граней образа цього персона-жа. Він не дає читачеві можливості однозначно глянути на того або іншого свого героя

Сюжет повести простий: два партизани Сотників і Рибалка відправляються в село на завдання - добути вівцю для про-харчування загону. До цього герої майже не знали один одного, хоча встигли повоевать і навіть виручили один одного в одному бої. Сотників не зовсім здоровий і цілком міг би ухилитися від у загальному-те дріб'язкового завдання, але він почуває себе не-досить своїм серед партизанів і тому все-таки викликає-ся йти. Цим він як би хоче показати бойовим товаришам, що не чурается "брудної роботи». Два партизани по-різному реагують на майбутню небезпеку, і читачеві здається, що сильний і кмітливий Рибалка більше підготовлений до здійснення відважного вчинку, ніж кволий і хворого Сотників. Але якщо Рибалка, що все своє життя " ухит-рялся знайти який-небудь вихід», внутрішньо вже готовий до того, щоб зробити зрадництво, то Сотників до пос-леднего подиху залишається вірним боргу людини й гражда-ніна: "Що ж, треба було зібрати в собі останні сили, щоб з достоїнством зустріти смерть... Інакше навіщо тоді життя? Занадто нелегко дістається вона людині, щоб без-заботно ставитися до її кінця».

У повісті Бикова кожний зайняв своє місце в ряді жертв війни. Всі, крім Рибалки, пройшли свій смертний шлях до кінця. Рибалка встав на шлях зрадництва тільки в ім'я спа-сения власного життя

Але характери проявляються повільно. Рибалка по суті па-рень життєлюбний і не позбавлений позитивних человечес-ких якостей. Він, наприклад, ділиться з товаришем залишками пареної ріпи, віддає Сотникову рушник, щоб той замо-таль їм горло. Він пропонує хворому Сотникову повернутися в загін, і, нарешті, коли під час зіткнення з поліцаями йому майже вдається втекти, він все-таки вертається назад, зміркувавши, що Сотників своєю стріляниною прикриває його відхід

Ситуація міняється після їхнього арешту. Рибалка до останньої мінути не вірить, що із цієї пастки неможливо вирватися. Він вирішує потягнути час, повідомляючи на допиті тільки те, що німцям уже відомо про партизанський загін. Але Рибалка занадто простий для такої складної гри з ворогом, і, сам того не бажаючи, він проговорюється, потрапивши в мистецьки рас-ставленную пастку. Із цього моменту починається його вдача-ственное падіння. Він зрозумів остаточно, що залишитися в живі він зможе, тільки зрадивши товаришів по зброї. Для Рибалки процес переходу в інше психологічне складаючись-ние проходить швидко й без мучень, тому що він уже був внутрішньо до цього розташований. Рибалка, як усякий претак-тель, починає жити по особливих психологічних законах, що виключає все добр і світле, що було до цього мо-мента в людській душі. Наприкінці повести він стає катом свого колишнього товариша

Сотників, на відміну від Рибалки, відразу усвідомив безвихід-ность ситуації, але в останні мінути життя він неожи-данно втратив свою впевненість у праві жадати від дру-гих того ж, що й від себе. Рибалка став для нього не своло-чию, а просто старшиною, що як громадянин і чоло-вік не добрав чогось. Сотників не шукав співчуття в гла-зах присутніх при скарбниці людей. Він не хотів, щоб про нього погано подумали, і розлютився тільки на ката, що виконував обов'язку, Рибалки. Рибалка вибачився: "Прости, брат». Сотників кинув йому в особу лише фразу: "Іди ти до чорта!»

У чому глибина творчості письменника Бикова? У тім, що він і зрадникові Рибалці залишив можливість іншого шляху навіть після такого тяжкого злочину. Це й продовження боротьби з ворогом, і исповедальное визнання у своєму преда-тельстве. Письменник залишив своєму героєві можливість покая-ния, можливість, що частіше дає людині Бог, а не че-ловек. Письменник, по-моєму, припускав, що й цю провину можна надолужити. Тато Римський вручив В. Бикову за по-звістку "Сотників» спеціальний приз католицької церкви. Цей факт говорить про те, що в цьому добутку усматрива-ется загальнолюдське моральне почало

Творчість В. Бикова трагично по своєму звучанню, як трагична сама війна, унесшая десятки мільйонів человечес-ких життів. Але письменник розповідає про людей сильних духом, здатних устати над обставинами й самої смер тью. І сьогодні, я вважаю, неможливо давати оцінку собити-ям війни, того страшного років, не беручи до уваги віз-зорів на цю тему письменника В. Бикова.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.