Реклама

Объявления

The political system of Great Britain (Політична система Великобританії)

The political system of Great Britain

Great Britain is a parliamentary monarchy. It means that there is a Queen (or King) and the Parliament. The Queen has almost no power in the country. Her powers are limited by the Parliament. Laws are made by the Parliament.

The Queen is only a formal ruler: she reigns but does not rule. In fact everything that she does is done on the active of her ministers, who are responsible for the royal acts. Thus, most of her functions are symbolic. The United Kingdom is governed by Her majesty's Government in the name of the Queen. But the Queen has all information, has the right to encourage and the right to warn. The Queen's residence in London is Buckingham Palace. Besides, she has some homes in England and Scotland.

The British Parliament consists of two cambers: the House if Lords and the House of Commons. There are more than 1000 members in the House of Lords. Many seats are hereditary.

The House of Commons has 635 members. They are elected by a general election (secret ballot).

Any member may introduce a Bill and ask permission to bring it to the House for the first reading. After the third time reading the Bill goes to the House of Lords. If the Lords agree to a Bill, it will be placed before the Queen for signature.

The government is headed by the Prime Minister, who is the leader of the party that has won the election.

In Great Britain there are three main political parties: the Conservatives, the Labour Party and the Liberals.

Переклад тексту: The political system of Great Britain

Великобританія - парламентська монархія. Це означає, що є Корольова (або Король) і Парламент. Королева не має майже ніякої влади в країні. Її повноваження обмежені Парламентом. Закони зроблені Парламентом.

Корольова - тільки формальний правитель: вона править, але не управляє. Фактично все, що вона робить, зроблено на активні з її міністрів, які є відповідальними за королівські дії. Таким чином, більшість її функцій є символічним. Великобританією управляє Уряд Її величності від імені Корольови. Але Корольова має всю інформацію, має право заохотити й право попередити. Місце проживання Корольови в Лондоні - Букингемский Палац. Крім того, вона має деякі будинки в Англії й Шотландії.

Британський Парламент складається із двох вигинів: Будинок, якщо Бог і Палата громад. У Палаті лордів є більше чим 1000 членів. Багато місць є спадкоємними.

Палата громад має 635 членів. Вони вибрані загальними виборами (секретний виборчий бюлетень).

Любою член може представити Білла й запитати дозвіл привести це для першого читання. Після того, як третій раз, читаючи Білла йде до Палати лордів. Якщо Бог погодиться на Білла, то це буде поміщене перед Корольовою для підпису.

Уряд очолюється Прем'єр-міністром, що є лідером сторони, що виграла вибори.

У Великобританії є три головних політичних сторони: Консерватори, лейбористська партія й Ліберали.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.