Реклама

Объявления

The Union Jack (Державний прапор З’єднаного Королівства)

The Union Jack

This is the popular name given it the flag of the Great Britain. Actually it is called the Union Flag and it is a mixture of several flags.

It all began in 1606 when Scotland was joined to England and Wales. The Scottish flag, St. Andrew's Cross, blue with a white cross from corner to corner, was joined to the English Flag, St. George's Cross, with a red cross. The flag of St. George can still be seen on churches in England.

Later, in 1801, when Ireland was joined to the union, as it called, the Irish Flag of St. Patrich's Cross was added, white with a red cross from corner to corner.

In this may the English people got the Union Flag which is red, white and blue. King James The Third ( 1566-1622) ordered that the Union Flag should be flown on the main mast of all British ships, except on ships of war. Here the flag was flown at the front of the bowsprit. The end of the bowsprit was called the Jake Star and so we get the name of Union Jack. A “jack”, by the may, is an old nord for the sailor. The Union Jack is also on the flags of Australia and New Zealand.

Переклад тексту: The Union Jack

Це - популярна назва, дана це прапор Великобританії. Фактично це називають Прапором Союзу, і це - суміш декількох прапорів.

Все це почалося в 1606, коли До Шотландії приєднувалися до Англії й Уельсу. До шотландського прапора, Хрест Із-Ендрю, синій з білим хрестом від кута, щоб утворити кут, приєднувалися до англійського Прапора, Хресту З-Джорджа, із Червоним Хрестом. Прапор З-С-. Джордж може усе ще бачитися на церквах в Англії.

Пізніше, в 1801, коли До Ірландії приєднувалися до союзу, оскільки це дзвонило, ірландський Прапор Хреста З-Патрича був доданий, білий від Червоного Хреста від кута, щоб утворити кут.

У цьому може, англійські люди одержали Прапор Союзу, що є червоним, білим і синім. Король Джеймс Третє ( 1566-1622) замовляло цьому Прапор Союзу, повинен лететься на головній щоглі всіх британських судів, за винятком судів війни. Тут прапор летелся поперед бушприта. Кінець бушприта називали Джейком Старому й у такий спосіб ми одержуємо назву Державного прапора З'єднаного Королівства. "Гніздо", до травня, є старим nord для моряка. Державний прапор З'єднаного Королівства перебуває також на прапорах Австралії й Нової Зеландії.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.