Реклама

Объявления

Типи мовлення: опис, оповідання, міркування. Відповідь на квиток № 23

Залежно від змісту висловлення наше мовлення ділиться на три типи:

опис;

оповідання;

міркування

В описі говориться про одночасні ознаки, в оповіданні - про послідовні дії, у міркуванні - про причини властивостей і явищ

Опис: На чорній воді плавав величезний птах. Оперення її переливалося лимонним і рожевим кольором. До голови був начебто приклеєний дзьоб зі шкіряним червоним мішком

Оповідання: Пелікан поспішно виліз на берег і приковылял до нашого привалу. Отут він побачив рибу, роззявив дзьоб, клацнув їм з дерев'яним стукотом, крикнув «уэк» і почав запекло бити крильми й притоптувати лапою

Міркування: Пелікани не можуть поринати. Це пов'язане з особливою будовою костей і наявністю підшкірних повітряних мішків (по К. Паустовскому).

Опис може бути використане в будь-якому стилі мовлення, але в науковому характеристика предмета повинна бути гранично повної, а в художньому - акцент робиться тільки на самі яскраві деталі. Тому і язикові засоби в художньому стилі різноманітніше, ніж у науковому. У першому зустрічаються не тільки прикметники й іменники, але й дієслова, прислівники, дуже поширені порівняння, різні переносні вживання слів

Особливість оповідання полягає в тім, що в ньому говориться про наступних один за одним діях. Повідомлення про події, що переміняються, і є «нове» у реченнях такого тексту. «Даним» є особа, що робить дія. В оповіданні часто використовуються дієслова у формі минулого часу доконаного виду. Але щоб додати тексту виразність, одночасно із цими формами вживаються й інші

У будь-якому міркуванні є дві частини. У першій утримується теза, тобто твердження, яку потрібно довести. У другій частині дається обґрунтування висловленої думки: приводяться аргументи й приклади. У міркуванні часто буває й третя частина - висновок. Теза й обґрунтування звичайно зв'язуються сполучниками тому що, тому що. Висновок приєднується словами тому, таким чином, отже. Повне міркування, частини якого зв'язані сполучниками, особливо поширено в науково-діловому мовленні. У розмовному й художнім мовленні частіше зустрічаються міркування неповні, а сполучники опускаються

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.