Реклама

Объявления

Традиції російської класики у творчості И. Буніна

Колекція творів: Традиції російської класики у творчості И. Буніна

Початок XX століття ввійшло в історію як час грандиоз-них історичних і культурних потрясінь, період на-дежд і розчарувань. За словами Н. Бердяєва, ця епоха з'єднала в собі "почуття заходу й загибелі з почуттям вос-ходу й з надією на перетворення життя». Загальним для всіх було відчуття изжитости існуючого порядку речей. Подання про однозначні закономірності, про абсолютну передбачуваність людського життя й ре-альной можливості пояснити дійсність виявилися неспроможними. Цим визначався напружений пошук нової системи цінностей, у який активно ввімкнулася література рубежу століть і початку XX століття. Соціальна динаміка обумовила напружено драматичне пережи-вание дійсності в мистецтві. З початку нового сто-летия література стає полем змагання различ-них напрямків, що шукали власні відповіді на поставлені раніше питання. Для свідомості людей було ха-рактерно не тільки заперечення недосконалої действитель-ности, але й наростаючи сумнівів у можливості близького відновлення. Цим визначається посилення катастрофічних настроїв у літературі. Трагічне передчуття, мрач-ний погляд на перспективи людини відбиті в прозі И. Буніна. Письменник звертався до складним морального філософським проблеми

Своїм учителем письменник уважав Л. Толстого, що вплинув на трактування деяких тим. И. Бунін захоплювався у свій час толстовською теорією непротивлення злу наси-лием. Герой повести "Село» Кузьма вірить в ідеал Пла-Тону Каратаева. Але життя змушує засумніватися у віз-можности його здійснення. Автор наділяє героя соб-ственними роздумами й розчаруваннями. И. Буніну властив інтерес до всього позамежного й вічному. Саме тому він звертається до теми життя й смерті, торкнуся-тієї в повісті Толстого "Смерть Івана Ілліча». У цьому добутку смерть зображується як екстремальна си-туация, перед особою якої людина оцінює все своє життя. Погоджуючись із Толстим, Бунін іде далі свого вчителя. У розповіді "Пан із Сан-Франциско» поки-зивает безликого американського мільйонера, чиє життя було розписано по дешевих рецептах і пронизані фаль-шью. Це всього лише кепська гра, за якої сховане духовне вгасання. Не випадково пан із Сан-Францис-До умирає, здавалося б, у кращі миті життя. Все його існування ілюзорно, і до нього не приходить раска-яние. Після смерті мільйонера нічого не міняється навколо. Бездушна гра триває: хазяїн готелю не хоче тре-вожить постояльців, а на пароплаві, де американець був одним з бажаних пасажирів, тепер ретельно ховають труну з його тілом у трюмі. Ховають і продовжують вести при-зрачную життя. Кораблю з назвою "Атлантида» Бунін надає символічний зміст, роблячи пароплав моделлю миру, що перебуває на краю прірви в хаосі й тумані, не зауважуючи океану зяючої безодні, що загрожує проковтнути до-рабль-людство, і диявола, що стежить за пароплавом. Складним було відношення письменника до Ф. Достоєвського. Бунін заперечував його світогляд, але все-таки звертався до проблем, порушеним Достоєвським. Сильніше всього це виявилося в розповіді "Петлистие вуха». Бунін доводить до крайності характер ідейного злочинця. Отталкива-Ясь від образа Раскольникова, письменник показує преступ-ление без покарання. Мир, на думку Буніна, досяг пре-справи бездуховності й розпаду. Адам Соколович иронизиру-ет над Достоєвським, затверджуючи, що покаяння - це доля слабких. Одним з учасників дії розповіді є Петербург. Бунін розвиває тему міста кошмарів, міста диявола й "петлистих вух». Настільки похмура картина, на-на-мальована письменником, змушує переконатися в тім, що на зміну надіям російської класики приходять безнадійність і трагічні передбачення

По світовідчуванню И. Буніну ближче всіх був А. Че-Хов. Це з'ясовно, оскільки у творчості останнього вже відчуваються філософія й психологія XX століття. Чехів перед-захоплює нове сторіччя. Бунін перейняв у свого старше-го сучасника інтерес до життя звичайного человекаа не маленького або великого, а середнього. Слідом за Чеховим письменник показує, як засмоктує людей життя в рос-сийской глибинці. Розповідь "Чаша життя» написаний у дусі чеховського "Ионича». Речовий мир поглинає героїв, уби-вая їхньої мрії. Чарівна й зворушлива Олександра Васі-Льевна, головна героїня, чий внутрішній мир наповнений радістю й надією. Але і її життя пройшло без щастя й змісту. Спроба повернутися до пам'яті юності й весни ока-залась безнадійної: нічого виправити героїня вже не вус-певает. Наприкінці розповіді виникає образ поїзда, несуще-гося через всю Росію, де дуже що багато не відбулися людей. Письменник не бачить можливості що-небудь змінити. Єдина цінність, здатна підтримати людини, - це спалах любові. Про це розповідь "Сонячний удар». Побудований за аналогією із чеховською розповіддю "Дама із собачкою», він містить внутрішню полеміку з ним. Для Чехова зустріч героїв і їхнє почуття, що відвідало, - застава майбутнього відновлення життя. Для Буніна любов - це тільки мить, сонячний удар. За ним може не пос-ледовать змін, але в ньому виправдання всієї їх життя

Звертання до творчості И. Буніна дозволяє зрозуміти, як ішло розвиток російської літератури на початку XX століття, як відомим проблемам надавалося оригінальне зву-чание. Ніщо не виникає з порожнечі, а вуж тим більше ис-кусство. Воно завжди опирається на досягнутий досвід, від-кривая нові обрії. Безумовним доказом цього з'явилися добутки И. Буніна

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.