Реклама

Объявления

Трагедія Федора Ровби – трагедія селянина-трудівника в період колективізації (по повісті В. Бикова «Облава»)

Колекція творів: Трагедія Федора Ровби - трагедія селянина-трудівника в період колективізації (по повісті В. Бикова "Облава»)

Письменник Василь Биків відомий нам як правди-вий, щирий оповідач про людську долю в го-ди Великої Вітчизняної війни. Тема війни виявляє-ся основний у його творчості. Більшу популярність по^-лучили такі його повести, як "Альпійська балада», "Третя ракета», "Сотників», "Кар'єр». Але у творчес-кому багажі письменника є й інша, не менш значима по своїй драматичності тема: доля селянства в період колективізації. Вона зачіпає одну із самих складних, хворобливих проблем історії нашої країни й знаходить висвітлення в повісті "Облава».

Дія цього добутку вводить нас у життя білоруського села середини тридцятих років. Уже пройшла колективізація, створений колгосп, розкуркулені й виселені так звані кулаки, а насправді - міцні хазяї. Один з них - Федір Ровба. Це че-ловек, переконаний у тім, що селянин - щирий хазяїн землі. Від Радянської влади одержав він земель-ний надяг, ретельно працював на цій землі, нагородою за що був гарний урожай. Господарство Ровби процвета-ло й приносило чималий прибуток. Незабаром він придбав молотарку, якою користувалася вся округа, а плати-чи, хто скільки може. Федір не використовував свою ма-шину заради особистої наживи. Але жив він у статку, це його й погубило

У районні влади надходить донос на Федора із пропозицією вжити заходів до "нового багатія». Його написав один із заздрих сусідів, активіст комбе-так, якому заборгував Ровбе за молотьбу. І саме цей донос стає приводом для розкуркулювання Федора. Головний герой був задавлений непосильними податку-мі, які привели його до руйнування. Але крім того, по поняттях місцевих керівників, Федір був вра-гом народу. У той момент йому треба було бігти з де-ревни, куди ока дивляться, але він не може. Адже цей че-ловек коріннями уріс у рідну землю, у свій будинок, у свою садибу. Так ще й син Миколка, майбутнє якого б-ло неясно. Федір не хотів необачним учинком заважати його службовій кар'єрі

Але от до села дійшла хвиля розкуркулювання. І незважаючи на те, що родина Федора вже бідувала, не зумівши розрахуватися з державою, Ровбу все-таки визнали кулаком

Із дружиною й маленькою дочкою Федір був засланий на північ. Працював на лісозаготівлях, не маючи можливості хоч якось уберегти від лих і хвороб дружину й дочку. Із цього моменту життя героя пішла під укіс, одна трагедія треба за іншою: спочатку дружину ховає в мерзлій північній землі, а потім і дочку не може врятувати від лиха й недобрих людей

Федір залишається один. І зараз всієї його думки на-правлени убік рідного краю, і він задумує бе-жати будь-що-будь. Хоч не відразу йому це уда-ется, але зрештою мрія стає реальністю, герой виявляється в дорогих серцю місцях. Він сам толком не знає, навіщо повернувся, але якась необъяс-нимая сила, як магнітом, тягла його до тих просторам, де він ріс, трудився, де росли його діти, де був він колись щасливий. Хоч нічого не залишилося від його колишньої садиби, але Федір безпомилково міг би знайти те місце, де вона стояла. Але все лихо цієї людини за-ключается в тім, що не міг він просто так підійти до знайомого місця, пройтися по селу, подивитися людям в очі, тому що радянська пропаганда сдела-ла цієї людини класовим ворогом. Односільчани Фе-Дора вважали його злочинцем

И саме те, що колишні сусіди сталі ворогами, для нього було болючіше всього

Голодний, змучений, він бродить навколо рідного села, хоче довідатися, яка вона, нове життя. Випадкова розмова з незнайомим старим, зустрінутим на узліссі лісу, переконує його, що справи в колгоспі йдуть неважливо: кормів не вистачає, урожаї бедние, пережили страшний голод, замучені податками. Так навіщо щось говорити, якщо Федір і сам бачить, як працюють крес-тьянские жінки на колгоспному картопляному полі. Так за що ж тоді він постраждав? Адже нещастя Ровби не стали основою для заможної й радісної жиз-ні інших людей...

Але найстрашніше було спереду. Федір і не дог-дивался, що його очікує в краї рідному. Він все-таки попався на очі односільчанам, і ті піднялися проти нього, улаштували облаву, як на якогось дикого звіра. З міста приїхали міліціонери, районні активис-ти на чолі з його рідним сином Миколкой. Федора ок-ружили з усіх боків, загнали в кут, залишивши йому єдиний шлях - у болотної драговини

Але болотна глухомань у порівнянні з люттю пресле-довавших його людей здавалася не такий страшною. Фе-Дор у їхніх очах перестав бути людиною, адже ці лю-ди вже не живуть за людськими законами. У них своя правда, свої гасла, свої закони, нав'язані госу-дарством. Революційна ідеологія витравила в цих людях кращі почуття, змусила забути їх своє про-шлое. Сформовані роками життєві підвалини разру-шени. І Федір не хоче бути своїм серед людей, до-торие втратили моральні цінності, покірно під-давшись впливу лиховісної сили в особі держави. Він знає, що там, у болоті, його погибель. Але він також усвідомлює й те, що не повернеться до тих людям, з якими в нього немає нічого загального. Повернення назад дорівнює-сильно для нього моральної загибелі. Трясовина погло-тила Федора разом з його болем

Ми бачимо, як гостро В. Биків переживає долю свого народу, приймаючи близько до серця страждання людей. Автор правдиво відбиває у своєму добутку трагічні події 30-х років, показує несправед-ливость стосовно трудівників землі, а також ті соціальні розбіжності, які привели до важких наслідків у долях людей

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.