Реклама

Объявления

Трагедія Ганни Карениной

Роман “Ганна Каренина” був задуманий і написаний у переломну епоху, в 187375 роках, коли російське життя перетворювало на очах. І Толстой як художник і людина була невіддільна від цієї драматичної епохи, що і відбилася в його романі рельєфно й чітко. “Ганна Каренина” - роман про загальний розрив, якімсь загальному розлученні у всіх сферах життя. Отут усі самотні й не можуть зрозуміти один одного, тому що загублено ключ любові, без якого немає сімейного життя

Безлюбовна сім'я виступає в романі як узагальнений образ всього безлюбовного життя людства. КритикуюЧи очами сім'ї весь сучасний йому соціальний лад, Толстой не виходить за рамки сімейної теми; він розсовує ці рамки, розширює цю тему до всього життя людства. Протиставлення життєлюбства Ганни безжиттєвості Каренина в романі проводиться послідовно з характерної для художнього мислення Толстого загостреністю на непримиренності протиріччя

Коли Олексій Олександрович зштовхнувся з думкою про те, що дружина здатна йому змінити, він відчув, що “коштує віч-на-віч перед Чи мсь нелогічним і безглуздим. Він стояв віч-на-віч перед можливістю любові в його дружині до кого-небудь, крім його, перед життям. І щораз, коли він зіштовхувався із самою життям, воно відсторонявся від її”.

Олексію Олександровичу дійсне життя не могло не представлятися безглуздої й нелогічної, тому що вона ніяк не може прийняти зазначену форму, складову єдиний зміст всієї діяльності, усього існування героя. Відношення Олексія Олександровича до Ганни втілювало сутність його відносин із самою життям: ігнорування живої складності, заміна її штучною стрункістю зовнішньої логдки. Знову й знову можна відчути, яким насильством над життям були сімейні відносини Каренина з Ганною - повільним, повсякденним, постійним гнобленням. Теперішнє життя для Толстого - це жагуче бажання й уміння людини жити життям всіх людей, загальним життям і кожним окремим людським життям. Тільки таке життя для Ганни Карениной і представляються теперішньої

Ганна наділена самим коштовним, з погляду Толстого, людським дарунком: даром спілкування, відкритості для всіх, розуміння всіх і сочувствования в буквальному значенні слова, тобто вміння спільного відчування з іншими людьми. Це й створює поетичний мир Ганни. Безжиттєві очі Каренина - це ока, якими глянула на героїню роману її дійсність, що оточувала. І та обставина, що людина із цими безжиттєвими очами була зв'язана з усією життям Ганни, загострює трагізм її самітності в мертвій пустелі дійсності, самітності в самій любові

Тема самітності в любові пронизує весь роман. Їй також присвячена й вся історія відносин Ганни й Вронского. Любов Ганни й Вронского приречена в романі із самого початку й цьому передує дурна ознака - загибель людини під колісьми поїзда, прообраз загибелі героїні, загибелі любові. Так уже саме знайомство Ганни із Вронским пофарбовано думкою осмерти.

И історія любові виявляється історією смерті. Близькість, що встановилася між Вронским і Ганною, Толстой зображує як убивство. Любов Ганни неминуче повинна була прийти до свого власного заперечення, перетворенню у свою протилежність. Любов, що по суті означає саме повне єднання людей, перетворюється в саме повне роз'єднання. Ганна сподівалася, що любов заповнить їхній мир. Але виявилося, що любов стала приЧи ною втрати миру й, отже втрати самої себе: “Роздратування, що розділяло їх, не мало ніякої зовнішньої приЧи ни, і всі спроби пояснення не тільки не усували, але збільшували його.

Це було роздратування внутрішнє...” Жахлива розв'язка любові. Доля Ганни зв'язана насамперед з відношенням до дійсності, що оточувала Ганну. У Ганні Карениной втілений образ людини, створеного для великої любові, але постигшего закони реальності, що погубила неї. Зміст епіграфа здобуває глибоке значення в розвитку роману. Стає ясно, що мова йде про силу долі й про те, наскільки вона керує всіма діяннями людини й не визнає оцінних суджень кого б те не було

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.