Реклама

Объявления

Три правди в розповіді И. А. Буніна «Сни Чанга»

Колекція творів: Три правди в розповіді И. А. Буніна "Сни Чанга»

Прочитавши цю розповідь, хтось може поставити запитання: "Навіщо Бунін пише про життя Чанга й капітана, його хо-зяина?» Начебто передбачаючи це питання, письменник дає відповідь на нього вже в перших рядках: " чиНе однаково, про кого говорити? Заслуговує цього кожний з живших на землі».

Розповідь "Сни Чанга» написаний в 1916 році, коли віз-раст письменника наближався до сорока. До цього часу Бунін встиг стільки пережити, перечути, про-честь і побачити, що цього вистачило б на трохи жиз-ней. Він не утомлювався від нових життєвих вражень, від зустрічей і подорожей. Його тягли мудрість століть, кра-стільника миру, досягнення людської культури. Особливо сильний вплив зробило на письменника подорож на ос-тров Цейлон і читання книг про навчання Будди. Безсумнівно, це наклало відбиток і на бунинскую прозу того пери-ода. У ній сполучаються ліричні, філософські мотиви й у той же час відчуваються трагічні, темні й стра-стние нотки. Людина - це загадка, - переконаний писа-тель, - а характер його осягти неможливо».

От перед нами головні герої розповіді - капітан і його вірний друг Чанг. Шість років вони були неразлуч-ни, ділили горе й радість. Зараз вони переживають не кращі - часи: "За шість років Чанг із капітаном ста-чи старими, хоча капітанові ще й сорока ні, і судь-ба їх грубо перемінилася. По морях вони вже не плаву-ют - живуть "на березі» ...у вузькій і досить похмурій вулиці, на горищі п'ятиповерхового будинку... Потовк у Чан-Га з капітаном низький, кімната більша й холодна

У ній завжди, крім того, сутінно: два вікна, пробиті в похилій стіні-даху, невеликі й круглі, напоми-нают корабельні. Між вікнами коштує щось начебто комода, а в стіни ліворуч старе залізне ліжко - от і все оздоблення цього нудного житла...» Убогість, злиденність, болісні спогади про минуле, су-ществование на грані між сном і действительнос-тью - така тепер життя капітана й Чанга. І не дивно, що капітан щиро переконаний у тім, що існує лише одна правда на світі - зла й низ-кая. "Ти подивися навкруги, - говорить він, - ти тільки згадай всіх ті, що щодня бачимо ми з тобою в пивний, у кав'ярні, на вулиці! Друг мій, я бачив всю земну кулю - життя скрізь така! Все це неправда й дурниця, чим нібито живуть люди: немає в них ні Бога, ні совісті, ні розумної мети існування, ні люб-ви, ні дружби, ні чесності, - немає навіть простий жа-лости. Життя - нудний, зимовий день у брудному каба-ке, не більше...» Його життєвим переконанням стала "правда єврея Іова, правда мудреця з невідомого плем'я, екклезиаста»: "Помни, людина, з юності тво-їй ті важкі дні й роки, про яких ти будеш говорити: немає мені задоволення в них!»

Однак у минулому було місце й іншій правді в житті капітана. Просто тоді він був щасливий. "Він знову став розповідати Чангу про те, що...є в нього, у капітана, по-перше, квартира, по-друге, красуня дружина й, по-третє, чудесна дочка, і що він, капітан, все-таки дуже щаслива людина». Здавалося, увесь світ йому подвластен, а любов робить цей мир волшеб-ним, яскравим, чудовим

Однак і в цей час відвідують капітана думки про даремність усього земного, про неміцність человеческо-го щастя, про Шляху всегосущего, "якому не повинне про-тивиться ніщо суще». У кожної людини своя судь-ба, свій життєвий шлях, згорнути з якого небезпечно та й неможливо. Чи не тому так зложилося життя капітана, що він спробував змінити свій Шлях? "Уже дуже я жадібний до щастя й вуж дуже часто сбива-юсь», - говорить він. Капітан - людина, душа якого обпалена лю-бовью. Сила його почуття так велика, що увесь світ для нього втілився в улюбленій жінці. Капітана самого лякає це - хіба можна любити так сильно? Чи можна вірити в любов або це обман? Адже закоханого ніхто не здатний переконати в тім, що улюблений їм че-ловек може не випробовувати відповідного почуття. Так і живе капітан, переживаючи те захват і радість люб-ви, те мучачись тривогою й підозрами: "Не буде, Чанг, любити нас із тобою ця жінка! Є, брат, жіночі душі, які вічно нудяться якийсь пе-чальной спрагою любові і які від цього від самого ніколи й нікого не люблять».

Ревнощі й сумніви зробили свою справу. Далекої-Шая життя капітана перетворилася в ланцюг катастроф і трагедій. Отут і пияцтво, і загибель пароплава по його провині, і постріл у дружину. Нарешті він опинився на дні життя - без засобів, без гарного житла, а поруч тільки його вірний друг, рудий пес Чанг. Так капітан і вмирає - розчарований, потерпілий поразка в сутичці з життям, щиро переконаний, що миром править зло. Це його правда

Здавалося б, все понятно - існують у світі дві правди. Одна затверджує, що скрізь панують несправед-ливость, підлість і обман. Відповідно до іншої - життя прекрасне й дивна. Однак саме Чангу було призначено довідатися третю правду. Ту саму, котра пройшла повз його друга капітана. Ця правда - Лю-Бовь. Але не та любов, що обпалила душу капітана, зіпсувала його життя. У цій новій Любові немає місця сумнівам і обдурю. Осяяння наступає в той момент, коли після смерті капітана самотній і всіма заби-тий Чанг знаходить нового друга й хазяїна-художника: "...і ока їх, повні зліз, зустрічаються в такій любові один одному, що вся істота Чанга беззвучно кричить усьому світу: ах, ні, немає - є на землі ще якась, мені невідома, третя правда!»

Важко визначити словами, що таке ця третя правда. Але разом з кошлатим мудрецем Чангом ми почуваємо, що у світі повинна панувати тільки вона. Можливо, ми ніколи до кінця не зрозуміємо неї, але з її при-ходом підуть із життя горе, негоди, жорстокість і неправда. "У світі цьому повинна бути тільки одна прав-так, - третя, - а яка вона - про те знає той по-следний Хазяїн, до якого вже незабаром повинен возвра-титься й Чанг». Цю думку И. А. Бунін підтвердив та-кими словами: "Як ні смутно в цьому незрозумілому світі, але він все-таки прекрасний...»

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.