Реклама

Объявления

Тягар кріпосної неволі селянина в «Історії села Горюхина»

-12

Безсумнівним антикріпосницьким духом перейнята й «Історія села Горюхина», що, за задумом Пушкіна, повинна була закінчуватися кріпосним бунтом реальним прототипом Горюхина було находившееся поруч Болдіна пушкінське сельцо Кистеневка, селяни якого взяли участь у Селянській війні під предводительством Омеляна Пугачова. Варто тільки згадати запис поміщицького календаря, що приводиться Пушкіним; «4 травня. Сніг. Тришка за брутальність біт. 6 - корова бура впала. Сенька за пияцтво біт. 8 - погода ясна. 9 - дощ і сніг. Тришка біт по погоді». Подібні місця надають нарочито наївної, нехитрої й разом з тим виконаної сарказму «Історії:» характер безсумнівної політичної сатири. Недарма манеру «смиренного» горюхинского літописця підхопив і блискуче розвив у своїй «Історії одного міста» М. Е. Салтиков-Щедрін. У творчості самого Пушкіна «Історія села Горюхина» є початком того шляху, що привів його до створення «Дубровского», а потім «Капітанської дочки».

До циклу «Повістей Белкина» безпосередньо примикає незавершена й самим Пушкіним не публікувалася «Історія села Горюхина» 183031. Тут письменник уперше повністю зосереджує свою увагу па життя й побуті кріпосного селянства. Тягар кріпосної неволі й своє співчутливе відношення до прикростей і лих закріпаченого селянина Пушкін підкреслює вже назвою села - Горюхино протягом довгого часу воно друкувалося перекручено: Горохино, що, досить імовірно, сходить до традиції самого яскравої й різкого до появи радищевского «Подорожі з Петербурга в Москву» антикріпосницького добутку російської літератури XVIII в.- анонімного «Уривка подорожі в *** И *** Т ***», у якому зображується скорботне життя якогось села Разореной.

Зображення життя й побуту «маленьких людей» проникає й у віршовану творчість Пушкіна. Одночасно з «Повістями Белкина» і «Історією села Горюхина» Пушкін пише жартівну повість у віршах «Будиночок у Коломне» 1830, опубл. 1833, у якій сміло вводить в область поезії життя петербурзької окраїни, нехитрий і простий побут її мешканців - міських міщанських низів. У цій поемі «вся Коломна й петербурзька природа живаючи»,- захоплювався Гоголь

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.