Реклама

Объявления

У пошуках сенсу життя (по романі Толстого «Війна й мир»)

Колекція творів: У пошуках сенсу життя (по романі Толстого "Війна й мир»)

Епопея Л. Н. Толстого "Війна й мир» стала од-їм із самих значних добутків світової літератури, що зачіпають моральні проблеми й відповіді, що дає, на такі важливі историко-фило-софские питання, які стосуються сенсу життя окремої особистості і її ролей в історії всього чело-вечества.

На прикладі морального пошуку центральних героїв автор роману допомагає читачеві навчитися виділяти у своєму житті саме головне, направляти свої сили й таланти в потрібне русло. Зображуючи з-тимчасове для своєї епохи суспільство, Лев Толстой чітко розділяє його представників на ті, хто посто-янно в пошуку, кого не задовольняють загальноприйняті норми поводження, хто не зупиняється на досяг-нутом і постійно вдосконалює свою душу, і тих, хто пливе за течією й боїться згорнути убік, заглянути вглиб себе, хто воліє піддаватися встановленим життєвим правилам. Саме по^-цьому такі герої, як Андрій і Марья Болконские, Пьер Безухов, Наташа й Микола Ростови, що виявляють собою кращих людей, породжених у шляхетні русявий-ских дворянських родинах, чітко протипоставлені сімейству Курагиних, Борисові Друбецкому, полків-нику Бергу й многим іншим представникам світло-ского суспільства

Останні бачать сенс свого життя в приум-ножении добробуту за рахунок вигідного шлюбу, зручного службового становища або навіть виигри-ша в карти. Ці люди красиво міркують про батьківщину, патріотизм, політика, по суті, не цікавлячись цими поняттями. Усе, що їхній дійсно хвилю-ет, стосується особистого спокою, вузького сімейного благополуччя й кар'єрного росту. Князь Василь Курагин, уважаючи себе тонким по-литиком, шановний багатьма у світському суспільстві як людина мудрими й справедливий, насправді зайнята думками про те, як би краще влаштувати своїх дітей: визначити недалекого Іполита у Відень, удач-але видати заміж байдужу й корисливу кра-савицу елен. Заради збільшення свого стану князь Василь готовий продати свою дочку, викрасти за-віщання Безухова. Заради багатства й високого порожнє-жения у світлі він здатний на будь-яку підлість, і ця риса повною мірою передалася й дітям: розпусна й хитра елен готова дорого продавати свою красу, Анатоль і Іполит ведуть дозвільний спосіб життя за чужий рахунок і заради задоволення своїх низинних бажань готові йти по головах інших, ламаючи чу-жие долі, незважаючи на почуття навколишніх

Ганна Михайлівна Друбецкая готова годинниками лестити всьому світлу, аби тільки замовити слово про сво-їм сині, а сам Борис жениться на багатої, але немоло-дой Жюли Курагиной, сподіваючись, що стан і знат-ное споріднення дружини допоможуть йому досягти більших висот. Полковник Берг прагне, щоб усе в нього складалося в житті "як у всіх». Особливо отвра-тителен він тоді, коли під час від'їзду Ростових із захопленої французами Москви по дешевці скупа-ет у них коштовні речі, меблі й просять у графа Ріс-Това коней, щоб вивезти все це добро

И це далеко не всі представники " шляхетно-го стану», прагнення яких глибоко егоистич-ни. Вони готові продати свою душу за гроші, вони го-ворят, мислять і живуть фальшиво й напоказ. Саме

Тому у важкі для всієї країни мінути війни такі люди виявляються трусами, не здатними не тільки до захисту батьківщини, але навіть на порятунок самих себе

Зовсім інакше ставляться до життя кращі люди роману. Незважаючи на свою юність і недосвідченість, Наташа Ростова відразу залучає до себе увага як щира й глибоко чутлива натура, у якій закладені кращі людські якості: доброта, здатність до самопожертви й состра-данію, уміння любити й віддавати всі свої сили на те, щоб зробити щасливої життя своїх близьких і допомогти всім нужденної. Буде потрібно час, що-би безтурботна й вічно захоплена юна дівчинка перетворилася в Наталю Ростову - віддану й вни-мательную дочка, що любить і вірну дружину, заботли-вую мати. Наталя Ростова зуміла зберегти свою душу чистої й люблячої, здатної зрозуміти чужий біль і безупинно робити добрі й світлі вчинки

Точно такою ж душею володіє й Пьер Безухов, якому довелося винести не одне випробування, перш ніж прийти до свого щирого жизненно-му призначенню. Заслуга Пьера в тім, що, несмот-ря на свій боязкий від природи характер, він зумів-таки побороти в собі страх і нерішучість, навчився управляти своєю долею й долею близьких, довірених йому людей. Пьер не боїться почати все за-ново, не боїться робити помилки, усе, що він справи-ет, він робить від чистого серця, від любові й від віри в краще. У переломні етапи Пьер поводиться як справжній герой, він не боїться смерті й щиро готовий пожертвувати своїм життям заради порятунку все-го людства

Трохи інший шлях до істини проходить Анд-Розвівайся Болконский. На самому початку він з'являється не-удоволеним світським існуванням дворя-нином-офіцером, з відвертим невдоволенням стосовним до загальноприйнятих норм поводження й світському способу життя. Будучи цілком охопленим марнолюбними мріями, він рветься на війну, на поле бою. І сама війна з її жорстокістю й життєвий-ний правдою відкриває йому ока й змушує взгля-нуть на мир інакше. Андрій зближається із простими людьми, солдатами й селянами - і розуміє, наскільки порожні й нікчемні його прагнення

Також прекрасний образ Марьи Болконской, до-торая свято вірить у Бога, і ця віра веде неї по жиз-ні, допомагає справлятися із труднощами, не озлобити-ся й залишитися добрим, чесним, корисної іншим людям. Справжнім чоловіком - смілив, щедрим і шляхетним - з'являється перед читачами Нико-Гавкіт Ростова. У родинах Болконских і Ростових отсут-ствуют властиві іншим представникам знаті святенництво, лицемірство, спрага наживи. Діти Росто-Вих безмежно люблять і довіряють своїм батькам, а ті, у свою чергу, поважають прагнення й бажання своїх дітей. Руйнування під час війни не озлоби-ло їхнього серця, а навпроти, згуртувало всіх разом і по-зволило зберегти вірність родині й не заплямувати свою совість зрадництвом і дотриманням дрібних ин-тересов. Князь Микола Андрійович Болконский найбільше цінував у людях діяльність і розум і також прищеплював ці цінності своїм дітям - Андрію й Марье.

Всі вони, і Болконские, і Ростови, виховують-ся в дусі щирого патріотизму, працьовитості й ви-сокой моральності, от чому ці люди огром-ное значення надають таким поняттям, як розум, совість, порядність, чесність і т.п. Всі ці люди здатні по-справжньому любити й жертвувати собою заради щастя близьких людей, уміють співчувати й біс-корисливо допомагати тим, хто виявився в лиху й нестаток-ется в допомозі. Але саме головне, що піднімає цих персонажів роману й ставить їх у центральний ряд добутку, - це їхнє вміння не піддаватися поза-шним обставинам і зберігати своє людське достоїнство незважаючи ні на що, у будь-якій ситуації залишатися вірними самим собі й своєму життєвому принципам

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.