Реклама

Объявления

“Усе поЧи нається з любові…”4

Людські взаємини засновані на взаєморозумінні між людьми, на вдосконалюванні свого духовного миру. Любов допомагає баЧи ти й слухати душу людини, змушує задуматися про байдужість, байдужність, низькість. Усе поЧи нається з любові. Кожна людина зіштовхується у своєму житті зі шляхетністю й підлістю, радістю й горем

У його духовному житті бувають часи торжеств і страждань. Але ми не перестаємо любити й гуманно ставитися друг до друга. У поезії 50- 80-х років тема любові займає другорядне місце. Вона майже завжди пов'язана з Великою ВітЧи зняною війною. У своїх віршах поети показують нам гуманне відношення до людей, що прошли через всі жахи війни, захоплюються ними. У вірші “Остання любов” І.

Г. еренбурга ми баЧи мо не тільки солдата, а людини, його внутрішній мир, що повний почуттів: Його остання любов Була єдиної, бути може... Автор жалує про загублену любов солдата, що пішла разом з його смертю. Адже так не повинне бути. Кожний має право на любов і життя, і ніхто не вправі віднімати їх у нього. Людина має потребу в любові: із самого народження - у любові матері й батька, надалі - у любові інших людей

Ми всі маємо право на любов і повинні боротися за неї. Людські взаємини дуже складні. НезважаюЧи на всі труднощі, людина завжди шукає когось, хто міг би розділити з ним горе й радість, допомогти вбеде.

Це яскраво звуЧи ть у вірші А. Т. Твардовского “До образ власної персони...”: Так зі своєї попоратися долею, Щоб у ній себе знайшла доля будь-яка, И Чи юсь душу відпустила біль. Автор докоряє самітність

Він призиває до любові, що є однієї із самих головних цінностей нашого життя. У вірші Симонова “Чекай мене, і я повернуся...” показана найбільша любов. Саме вона рятувала людей у страшні роки війни. Вона допомагала людям вижити в цій важкій обстановці: Не зрозуміти не вїм, що чекали, Як серед вогню Очікуванням своїм Ти врятувала мене. Як видно, любов завжди відігравала більшу роль у житті: будь те війна або мирний час. Міркувати про любов, про людські взаємини завжди дуже важко.

Для цього потрібно хоч який-небудь досвід, що приходить згодом. Люди думають про цьому по-різному. Але без любові життя дуже складне. Тому необхідно любити й гуманно ставитися клюдям.

Саме цим ми зможемо врятувати наш мир, полегшити життя й зробити її більше щасливої

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.