Реклама

Объявления

Уживання прописної й малої літери (основні положення правила й практикум)

0 Янв

27.02.2009 Николенкова Н. В. Правильність написання при цьому досягається не шляхом спеціального вивчення правила, а шляхом "словникового"запам'ятовування самого знову вивченого власного ім'я. Необхідність звернутися до правила виникає у випадку введення в текст назви, що пишучий не зустрічав раніше в авторитетні для себе текстах, ніколи раніше не вживав сам і в якому не втримується прямої аналогії із уже знайомими написаннями. Приміром, всі пишучі по-російському знають, що ім'я, прізвище й по батькові людини пишуться із прописної букви. Ми не зазнаємо труднощів у написанні Лев Миколайович Толстой И Марко Твен. Але якщо у власному ім'ї є елемент, співвідноси_ не нами з ім'ям або по батькові, то написати такий елемент ми можемо або за аналогією з якимось знайомим нам ім'ям приміром, елемент Де У французьких іменах вірно напише кожної, хто багато читає й згадає добутки Оноре де Бальзака, або повинні відкрити потрібний пункт правила

Необхідно відзначити, що сьогодні для правильного написання незнайомого поняття можна скористатися словником. Видаються спеціальні словники вживання прописної й малої літер[i], власні найменування усе ширше вносяться в орфографічні словники[ii]. Однак внести в словники абсолютно все власні імена в принципі неможливо, тому певне знання правила й уміння в ньому орієнтуватися здається нам все-таки необхідним., власні найменування усе ширше вносяться в орфографічні словники. Однак внести в словники абсолютно все власні імена в принципі неможливо, тому певне знання правила й уміння в ньому орієнтуватися здається нам все-таки необхідним

У першу чергу необхідно сказати, які власні імена регулюються правилом. Якщо звернутися до Довідника Розенталя[iii], то в розділі, то в розділі III «Уживання прописних букв», крім уживання прописної букви на початку речення, перераховані такі пункти, де повинен відбуватися вибір прописної або малої літери:

написання власних імен, кличок тварин, що діють осіб у літературних творах § 13, 14 п.1, 15; назв творів мистецтва, літературних творів §23, 26;

написання географічних і адміністративно-територіальних назв § 17; назв органів влади, організацій, а також найменувань посад і звань, орденів і медалей § 22, 24, 25; історичних періодів і календарних епох і подій § 19, 20;

уживання прописної й малої літери в абревіатурах § 27 і в умовних власних іменах § 28;

написання назв, пов'язаних з релігією § 21;

написання назв рослин, сортів виробів § 14 п.2,3, у тому числі технічних виробів, наприклад машин дане правило в Довіднику винесене в § 131, однак у Правилах-2006[iv] написання виробничих виробів також регулюється правилом написання прописних букв. написання виробничих виробів також регулюється правилом написання прописних букв

Ми дали досить загальний перелік розділів даного правила, щоб показати, наскільки багато приватних пунктів у ньому втримуються. Навряд чи, приміром, випускникові школи необхідно Точно знати формулювання правила, що регулює написання китайських власних імен або французьких географічних назв. Імовірно, тільки майбутньому біологові треба розрізняти спеціальні назви Земляника Переможець, полуниця «вікторія» И Яблука білий налив приклади в § 14 п.2; в § 198 Правил-2006 немає варіанта написання із прописної букви. І дозволимо собі пожартувати чим пізніше школяру знадобиться правильно написати Портвейн Айгешат Довідник § 14 п.3; за Правилами-2006 Портвейн «Айгешат» або Сигарети «Мальборо» Правила-2006 § 199, тим для нього, школяра, буде корисніше.

Однак загальні положення правил необхідно знати. Ми пропонуємо повторити деякі розділи, що ставляться до зон найбільш частого використання в письмових роботах не тільки по російській мові, але й по інших шкільних предметах старшокласників, і виконати ряд вправ на вживання прописної або малої літери

Імена, прізвища, клички, прізвиська. Урок літератури й історії.

Найчастіше, імовірно, що пише використовує прописну букву в написаннях власних імен – прізвищ, імен і кличок людей і героїв літературних творів. Розум
ение написати своє ім'я й прізвище із прописної букви формується з першого класу - з того дня, як першокласник переходить від вивчення букваря до підручників «Російська мова» і «Література» і починає підписувати свої шкільні зошити: Учня 1 класу Сыроежкина Сергія. Так досить швидко формується перше правило: «Із прописної букви пишуться імена, по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми» Довідник, § 13 п.1; Правила-2006, §
159. Ще одне активізоване правило: «Із прописної букви й у лапках пишуться назви літературних творів..[v]» Довідник, § 26 п. 1; Правила-2006, § 195. » Довідник, § 26 п. 1; Правила-2006, § 195.

Обсяг власних імен і умовних назв, які школярі довідаються до випускного класу, досить великий. Тому можна запропонувати школярам і деякі узагальнення, які придадуться їм у написанні незнайомих імен

1. У деяких іноземних іменах є службові елементи, які необхідно писати з Рядкової Букви: Ван, так, де, делла, тло, Елемент -і-, що вводиться дефісами: Людвіг ван Бетховен, Леонардо да Вінчі, Ортега-І-Гассет. Є при цьому ряди власних імен, у яких за традицією названі елементи пишуться з Прописний Ван Гог, Шарль Де Багаття. Також з Прописний Пишуться елементи Мак-[vi], Сан-, Сент-, що приєднуються дефісом, і ПРО’, Приєднува_ апостроф: Сен-Симон, Мак-Грегор, Фрэнк О' Коннор., Сан-, Сент-, Приєднува_ дефісом, і приєднува_ апострофом:

Уважно варто поставитися до написання арабських, тюркських, перських і інших східних імен, тому що в них є безліч елементів, що не тільки пишуться з Рядкової букви, але й приєднуються до попереднього або наступного власного ім'я через дефіс: Ага, аль, бий, паша, оглы, кызы, хан, сан И інші Довідник, § 13 п.4, 5; Правила-2006, § 161: Гарун-Аль-Рашид, Ибрагим-Бий, Мелик-шах, Чио-Чио-Сан, При цьому з Прописний Пишеться елемент Тер - У вірменських прізвищах Тер-Петросян[vii]. .

Наша рада: При введенні у зворот на уроках літератури, історії й історії мистецтв у школах є предмет «Світова художня культура» імен і прізвищ письменників, художників і композиторів, політичних діячів, імен літературних героїв Обов'язково Звертати увагу на написання їхніх власних імен. Не треба пропонувати вчити вищевказані елементи списками, але звернути увагу на принцип потрібно. Наприклад, правила вимагають в іспанських, португальських, італійських власних іменах писати з Рядкової Букви слова Дон, донна, однак імена літературних героїв Дон Кихот И Дон Жуан - виключення[viii]..

У розділі «Назви, пов'язані з релігією» Правил-2006 с. 1782 також регулюється написання імен: Ісус Христос, Зевс, Іоанн Богослов, Микола Чудотворець Але: Микола-Догідник, апостол Павло, святий Василь Великий § 180, 181. Ми хотіли б звернути увагу на те, що це загальне правило для всіх пишучих по-російському. Воно зберігається й у текстах церковно-релігійного змісту наприклад, в «Православному календарі» після крапки Прпп., Після крапки з коми Свт.. Редакція православної літератури випускає серію «Твоє святе ім'я», де строго выдерживаются даного написання наприклад, Свята великомучениця Варвара[ix]. .

2. Серед власних імен чимало тих, що перетворилися в загальні, ставши назвами предметів, виробів, видів одягу, одиниць виміру й т.д. Такі імена пишуться з Рядкової Букви: Макінтош, катюша, наполеон, ампер Довідник, § 13 п. 6; Правила-2006 § 163.

Власні імена, ужиті як «узагальнені позначення осіб, що володіють тими або іншими якостями, визначаються традицією й установлюються в словниковому порядку»[x]. Мовлення в правилах іде про слововживання Донкіхот або Митрофанушка, Манилов як назви людей з певними рисами характеру, Ходынка «масова тиснява людей у юрбі» або Хіросіма, Чорнобиль[xi]. Немає сьогодні й Загального правила збереження прописної букви або заміни її на малу літеру при вживанні такого ім'я в множині: Галопом по Европам, Але Сучасні чичиковы. . Мовлення в правилах іде про слововживання або як назви людей з певними рисами характеру, «масова тиснява людей у юрбі» або. Немає сьогодні й правила збереження прописної букви або заміни її на малу літеру при вживанні такого ім'я в множині: але

Наша рада: Під час обговорення на уроках подібних слововживань Обов'язково И

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.