Реклама

Объявления

В. Г. Бєлінський про роман А. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Колекція творів: В. Г. Бєлінський про роман А. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін»

Роман "Євгеній Онєгін» - перший роман у сти-хах у російській літературі. Критик відзначає його ис-торизм і народності

Бєлінський уважає, що відступу, які де-лаются поетом, - це звертання д самому себе. " Ев-Геній Онєгін» - реалістичний добуток. В особі Онєгіна, Ленского й Тетяни Пушкін зобразив російське суспільство, його розвиток. Критик говорить про величезне значення роману для чи наступного-тературного процесу. Разом з добутком Гри-Боедова "Горі від розуму» віршований роман Пуш-Кина поклав міцну підставу новій росіянці поезії

Характеризуючи Онєгіна, Бєлінський зауважує, що більша частина публіки зовсім заперечувала в Оне-Гине душу й серце, бачила в ньому людини холодно-го, сухого й егоїста по натурі. Світське життя не вбило в Онєгіні почуття, а тільки остудила до страс-тям і дріб'язкових розваг. Онєгін не любив рас-пливаться в мріях, почував більше, ніж гово-рил, і не всякому відкривався. Онєгін - добрий, але при цьому безжалісна людина. Він не годиться в ге-нии, не лізе у великі люди, але бездіяльність душить його. Онєгін - страждаючий егоїст. Бєлінський уважає, що його можна назвати егоїстом поневоле.

У Ленском Пушкін зобразив характер, зроблений-але протилежний характеру Онєгіна. Ленский був романтиком і по натурі, і за духом часу. Бе-Линский уважає, що він полюбив Ольгу, прикрасив її достоїнствами й досконалостями; приписав їй чув-ства й думки, яких у неї не було. Тетяна, на думку Бєлінського, - натура глибока, любляча й жагуча. Любов для неї могла бути або вели-чайшим блаженством, або найбільшим нещастям життя. Щаслива дружина, Тетяна спокійно, але проте жагуче й глибоко любила б свого чоловіка, цілком пожертвувала б собою дітям, але не по рас-судку, а знову по страсті, і в цьому знайшла б свою найбільшу насолоду, своє блаженство. По мені-нию Бєлінського, для Тетяни не існував насто-ящий Онєгін, якого вона не могла не розуміти, не знати, тому що вона й саму себе мало понима-ла й знала. Після дуелі, від'їзду Онєгіна й посеще-ния Тетяною кімнати Онєгіна вона, нарешті, по-няла, що є для людини інтереси, є скорботи, крім скорботи любові. Відвідування будинку Онєгіна й читання його книг приготували Тетяну до перерожде-нию із сільської дівчини у світську даму, кото-рої так здивувало й уразило Онєгіна. Тетяна вір-на своєму чоловікові: "Але я іншому віддана...»

Бєлінський пише, що "все це клеїться разом: поезія - і життя, любов - і шлюб з розрахунку, життя серцем - і строге виконання зовнішніх обя-занностей».

Мені сподобався добуток А. С. Пушкіна. Воно показує реалістичне життя того време-ни. З героїв мені більше по душі Ленский, не знаю, чому, але він

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.